HNonline Evita Dia eRUN.sk Mediweb MAFRA Slovakia Predplatné Inzercia + viac
Strategie.sk
Strategie na Facebooku Strategie na Twitteri Strategie na LinkedIn

Zo sociálnych sietí najmenej využívame Pinterest

Tretina online populácie využíva sociálne siete, aby našla informácie o produktom a službách. (prieskum)
Zdroj: 
red
A A A

Spoločnosť MNFORCE a Stratégie realizujú každý mesiac exkluzívny prieskum, ktorý odpovedá na biznis otázky čitateľov zadarmo. Na zber dát sa využil Online Panel spoločnosti Marketing & Netforce. Metodika prieskumu: Online Omnibus, veľkosť vzorky = 500 respondentov. Prieskum je reprezentatívny vzhľadom na základné demografické údaje. Zber dát trval od 13. do 18. 2. 2016. Ďalšie otázky môžete posielať do 11. 3. 2016 na e-mailovú adresu vaseotazky@mnforce.sk. Zasielajte nám, prosím, uzatvorené otázky, pričom ich samotné znenie a možnosti uvádzajte vždy do nového riadka. Pred naštartovaním zberu dát otázky ešte prejdú korektúrou a s prípadnými nejasnosťami vás budeme kontaktovať.