HNonline Evita Dia eRUN.sk Mediweb MAFRA Slovakia Predplatné Inzercia + viac
Strategie.sk
Strategie na Facebooku Strategie na Twitteri Strategie na LinkedIn

Vďaka reklame najviac nových poistencov

Poisťovňa UNION bude mať od nového roka takmer 16 000 nových poistencov.
Zdroj: 
red.
A A A

Do konca septembra, mal každý poistenec šancu zmeniť svoju zdravotnú poisťovňu. V roku 2015 túto možnosť využilo viac ako 110 000 ľudí. Najviac nových poistencov si zvolilo Union zdravotnú poisťovňu, a.s. – takmer 16 000 ľudí.

 

Počas celej doby možného prestupu Union zdravotná poisťovňa komunikovala kampaňou s názvom „Úprimne“, ktorú pre nich pripravila agentúra ad one.

 

Úlohou agentúry bolo odprezentovať hlavné benefity, ktoré Union zdravotná poisťovňa poskytuje v rámci verejného zdravotného poistenia a vizuálne prepojiť s nasledujúcou komunikáciou Union poisťovne na produkt Povinného zmluvného poistenia (vozidla).

 

Hlavným cielom bolo presvedčiť nových klientov o výhodách verejného zdravotného poistenia od Unionu, a poukázať na ich silné stránky oproti konkurencii. Najvýraznejším zvolenými benefitmi boli najkratšie čakacie lehoty na operáciu (znázornené presýpacími hodinami) a možnosť získať zdravotné benefity pre celú rodinu v hodnote až 1073€ (pokladnička v tvare prasiatka).

 

Agentúra ad one prihliadala na charakter posolstva spolu s cieľovou skupinou a vsadila na jednoduchý, ale zreteľný wording, kde posilnila pozíciu poisťovne ako úprimného a zodpovedného partnera. Celú kampaň zaobalila do moderných, jednoduchých a silne výrazných vizuálov. Výsledkom je, že za mesiac Unionu pribudlo takmer 16 000 nových poistencov.

 

Juraj Vilikovský o kampani hovorí: V posledných rokoch sme pravidelne „porážali“  našich konkurentov v náraste počtu poistencov. Ani v roku 2015 sme nemali nižšie ciele. K ich naplneniu, dokonca aj miernemu prekročeniu, nepochybne prispela aj ATL kampaň. Bola postavená na jasnej, čistej a zrozumiteľnej komunikácii výhod. K tomu sme pridali jedinečný atribút – transparentnosť, ktorý podčiarkovalo aj celkové stvárnenie. V prieskumoch realizovaných po kampani sa nám potvrdila čitateľnosť posolstva. To nás presvedčilo o správnosti výberu agentúry (ad one) a ich kreatívneho riešenia.