HNonline Evita Dia eRUN.sk Mediweb MAFRA Slovakia Predplatné Inzercia + viac
Strategie.sk
Strategie na Facebooku Strategie na Twitteri Strategie na LinkedIn

Markíza a Joj dostali pokuty, Lux porušil zákon pri gayoch

Licenčná rada uložila Markíze a Joj pokuty spolu vo výške 7 319 eur a televíziu Lux upozornila na porušenie zákona.
Zdroj: 
TASR
A A A

Licenčná rada uložila vysielateľom televízií Markíza a JOJ pokuty spolu vo výške 7 319 eur.

Za prerušovanie programov reklamou dostali programové služby vysielateľa Markíza Slovakia Dajto a TV Doma pokutu 4 000 eur. Vysielateľovi MAC TV zas Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) za reklamy v JOJ Plus dala finančnú sankciu 3 319 eur.

Licenčná rada upozornila na porušenie zákona vysielateľa kresťanskej TV Lux. Porušenia objektívnosti a nestrannosti spravodajských a politicko-publicistických programov a nedostatočného oddeľovania názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru sa mala televízia dopustiť v súvislosti s vysielaním programu U Pavla na tému Registrované partnerstvá homosexuálov v októbri minulého roka.

Správe konanie začala rada voči televízii JOJ pre možné porušenie ochrany ľudskej dôstojnosti v súvislosti s vysielaním programu Bučkovci – Slnko, seno, dedina v januári 2013.

Ako TASR informoval Ľuboš Kukliš z RVR, rada začala správne konanie aj voči vysielateľovi RTVS pre možné porušenie objektívnosti a nestrannosti spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru v súvislosti s príspevkom Bakiho Sadikiho vydajú na Slovensko v programe Správy RTVS v decembri minulého roka.