HNonline Evita Dia eRUN.sk Mediweb MAFRA Slovakia Predplatné Inzercia + viac
Strategie.sk
Strategie na Facebooku Strategie na Twitteri Strategie na LinkedIn

TV Lux má o jedného spoločníka menej

Zdroj: 
Ivan Krasko
A A A

Z projektu katolíckej televízie odstupujú Saleziáni don Bosca.

Televízia Lux má už len dvoch spoločníkov. Saleziáni don Bosca dnes médiám oznámili, že z projektu odstupujú a svoj 40-percentný podiel bezplatne ponúkli Konferencii biskupov Slovenska (KBS), ktorá ho prijala.

Saleziáni to odôvodňujú tým, že televízia je stále dotovaná spoločníkmi. "Preto sme sa  po zvážení všetkých okolností a na základe našich možností rozhodli nepokračovať v tomto projekte ako vlastníci televízie," uvádza sa v tlačovej správe. Podľa nich je financovanie priamo divákmi, čiže cez Klub priateľov, momentálne na úrovni viac ako 50 %. Zvyšok pravdepodobne hradia spoločníci.

Konferencia biskupov Slovenska po prebratí podielov Saleziánov získala v televízii 60-percentnú väčšinu. Zvyšných 40 % má LUX communication.

Oddeľovanie TV Lux a Saleziáov don Bosca sa začalo už minulý rok. V máji došlo k prerozdeleniu rozhodovacích práv v televízii. Lux Communication ostala vo vlastníckych štruktúrach televízie, ale všetky svoje rozhodovacie právomoci na obdobie jedného roka presunula na KBS. Konferencia teda mohla rozhodovať v jej mene.