K Mesiacu mieri izraelská sonda. Má skúmať magnetické pole