13.10.2017, 10:29

ADMA názor: Aká profesia bude v budúcnosti v digitále najžiadanejšia? Ktorý typ profesie pomaly stratí uplatnenie?

Na tému sa vyjadrili odborníci z ADMY.

ADMA názor: Aká profesia bude v budúcnosti v digitále najžiadanejšia?  Ktorý typ profesie pomaly stratí uplatnenie?
Zdroj: adma

Michal Teplica, CEO, digita.sk
Daniel Zaiček
Business development director
Performics

Špecialista na digitálny marketing nebu­de figurovať medzi marketingovými jobmi. Jednou z pozícií budúcnosti bude Data Analyst. V nasledujúcich rokoch bude práve táto pozícia rozhodujúca. Čítanie a interpretácia marketingových dát bude nevyhnutnou súčasťou marketingových oddelení. V horizonte dvadsiatich rokov budú všet­ci vedieť, čo je digitálny marketing, čiže to, čo je teraz relatívne špecializovaná pozícia, sa stane niečím, s čím sa bude automaticky rátať. Takže špecialista na digitálny marketing alebo digitálny mana­žér už nebudú figurovať medzi marketin­govými jobmi.

Zdroj: archív
Marek Šulik
Strategy Director
Visibility

Kreatívne pozície lákajú viac.Najžiadanejší budú vo všeobecnosti seniori, konkrétnejšie tí s technickým presahom. Ľudí, ktorí majú mnohoročné skúsenosti v oblastiach ako performan­ce marketing, webová analytika, web development a podobne, je málo už teraz. Kreatívne pozície sú asi lákavejšie, a to sa odzrkadľuje aj na počte uchádzačov o prácu. Na pozície copywritera nám cho­dia desiatky cévečiek, na performance špecialitu ich príde päť.

Zdroj: Digital Pie 2017
Vladimír Cintula
Head of online marketing
RIESENIA.com

Väčšina marketérskych pozícií bude prežitkom. Už dnes vidíme raketový nástup neuróno­vých sietí a umelej inteligencie všeobec­ne. A tá postupne prevezme prácu väčšiny (online) marketérov. A nielen špecialistov, ktorí pracujú s reklamnými systémami a optimalizujú kampane, ale aj väčšiny kreatívcov (neurónky už dnes komponujú hudbu, maľujú obrazy, tvoria poéziu...). Takže z krátkodobého pohľadu budú veľmi žiadaní inžinieri z matematických a technologických vysokých škôl. A z dlho­dobého pohľadu bude väčšina dnešných marketérskych pozícií prežitkom.

Maru Mitlíková
Executive Director
TRIAD

Už nedelíme ľudí na digitálnych a nedi­gitálnych. Už dnes vidíme raketový nástup ne­urónoUž je to nejaký ten mesiac, keď stratili uplatnenie pozície flash animáto­rov a flash developerov a do budúcnosti by som podobný osud vyveštila priveľmi vyhraneným pozíciám, teda špecialistom v niektorých oblastiach, ktorí nemajú presah. Ak si totiž komunikácia značiek vyžaduje integrovaný prístup, aby dnes fungovala a mala výsledky, tak aj ľudia, čo za tým stoja, musia premýšľať komplexne. Analytik musí rozumieť nielen číslam, ale aj stratégii za tým, kreatívec musí poznať špecifiká digitálu aj nedigitálu, aby z nich vedel vyťažiť, social media brand manager je doslova zosobnenie značky v sociál­nych médiách a má pod palcom všetko od contentu cez community management po platené promo. Tohto trendu sa však vô­bec nebojím, je to spôsob, akým v TRIADe fungujeme už dvanásť rokov – každý z nás má presah aj do iných oblastí, nedelíme sa na kreatívnych a nekreatívnych, ani na digitálnych a nedigitálnych.

Zdroj: Pavol Funtál

Peter Šurín
Strategy Director                                                                                                                                                                                     Elite Solutions

Najžiadanejší budú multifunkční ľudia. Počas posledných rokov sme pociťovali nedostatok ľudí na rôzne pozície. Asi sa nedá povedať, že bude najžiadanejšia jedna pozícia. Najžiadanejší budú naj­schopnejší ľudia – multifunkční, schopní rýchlo sa zorientovať a so skúsenosťami z viacerých odvetví. Ak grafik vie čo-to o HTML alebo strihaní videa, komunikácia aj flow práce sa úmerne zlepší v celom tíme. To, samozrejme, platí aj pri ostat­ných pozíciách.

Zdroj: ecake
Tomáš Sokol
Client Service Director
ecake

Online media planner sa bude transfor­movať. Vzhľadom na neustály nárast množstva dát, ktorými sme obklopení, očakávam, že to bude Data Scientist. Človek, ktorí vidí v dátach širší význam, vie pracovať s jas­nou vizualizáciou dát, vytvárať prediktív­ne modely, segmenty, interpretovať dáta novým spôsobom, spájať rôzne zdroje dát, vedieť ich vyhodnocovať a prichádzať na nové cenné poznatky pre skvalit­ňovanie digitálnej komunikácie. Pôjde o kombináciu data hackera, analytika a poradcu v jednom. Čo sa týka pozícií, ktoré stratia uplat­nenie, ťažko povedať, myslím, že náplň práce sa skôr transformuje. Z hľadiska nástupu programmaticu to môže byť on­line media planner pre nákup tradičných online médií.

Zdroj: PizzaSeo
Ján Laurencík
Senior konzultant
Pizza SEO

Dôležitý bude ten, kto privedie a udrží talenty vo firme. Vždy budú žiadané technické a analy­tické talenty, ako programátori či dátoví analytici. Ja si však myslím, že nemenej dôležitý bude ten, kto tieto talenty do firmy dostane a aj ich tam udrží. V dyna­micky rastúcich firmách, ktoré pôsobia v digitálnom prostredí naberajú HR a HR-isti na dôležitosti. V dobe, keď sa zni­žuje množstvo papierov a kávu klientom pripraví aj account, strácajú na význame asistentské pozície.

Zdroj: osobný archív
Natália Vargová
Account Director
Core4

Najžiadanejší už dnes je akýkoľvek programátor či IT špecialista. Ale inak veľkú perspektívu bude mať Omnichannel Manager. Je to multifunkčný človek, ktorý zhora zastreší celý projekt v tíme, bude rozumieť trendom, technológiám, straté­gii, kreatíve, webom, médiám, analytike... A ešte dátový – digitálny analytik. A ktorá profesia stratí uplatnenie? Dúfam, že to budú práve dnes takí populárni wan­nabe experti a odborníci na digitál.

Materiál je pripravený v spolupráci so združením ADMA.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.