16.06.2018, 13:24 Aktualizované dňa 16.06.2018 o 14:19

Zlepšili ste svoj prejav. Ale ešte raz, prečo neprebehla súťaž? Dobšinský tlačil na Gajdoša ohľadne nákupov na obrane

Späť na článok