Sledujte nás na Instagrame

@magazin.strategieFacebook
08.11.2018, 15:05

Brusel uvoľnil pravidlá. Televíziám schválil voľnejšie podmienky pri vysielaní reklamy

Mé­diá majú 21 me­sia­cov na to, aby začali akceptovať nové pravidlá.

Brusel uvoľnil pravidlá. Televíziám schválil voľnejšie podmienky pri vysielaní reklamy
Zdroj: Reuters

Množstvo reklamy, ktoré môžu zaradiť televízie do vysielania, stanovuje zákon o reklame, v ktorom je stanovená celková dĺžka vysielaných reklám, aj povolený počet prerušení relácie. Doteraz ukladal zákon komerčným televíziám, že čas vyhradený reklamným šotom počas jednej hodiny nesmie presiahnuť 20 percent. To znamená, že celková dĺžka vysielanej reklamy mohla byť maximálne 12 minút za hodinu.

Do tohto času sa však nezarátaval čas venovaný vlastnej propagácii alebo upútavkám na vlastný program. Ako často mohli televízie prerušiť program reklamnou prestávkou, záviselo od typu relácie. Spravodajský program alebo film mohol byť prerušený jedenkrát za polhodinu. Pri zábavnej relácii, seriáli alebo dokumentárnom filme nie je obmedzený počet reklamných brejkov. Vysielateľ by však nemal narušiť „celistvosť a charakter programu“.

Brusel uvoľňuje pravidlá

Podľa novej smernice Európskej únie by si televízie mali samy určovať, koľko reklamy a kedy odvysielajú. Nehovorí o konkrétnej minutáži, ale o podiele počas vysielania. Televízie budú limitované len časom. V praxi to bude znamenať, že limit pre reklamné vysielanie je stanovený na 20 percent v čase od 6:00 do 18:00 a rovnako 20 percent môže byť maximálny podiel reklamy v hlavnom vysielacom čase od 18:00 do 24:00. Na vysielateľoch bude, ako si reklamy rozložia v stanovených časových limitoch do vysielania.

Dôvodom úpravy reklamného času je fakt, že televízie sú v porovnaní s internetovým vysielaním v nevýhode. Nová smernica by mala tento hendikep aspoň čiastočne kompenzovať a umožniť vysielateľom väčšiu flexibilitu. Je na televíziách, ako s novými pravidlami naložia a ako často budú prerušovať program reklamnými prestávkami, aby nezostali diváci frustrovaní prerušovaním programu príliš dlhými reklamnými prestávkami. Mé­diá v člen­ských štá­toch majú 21 me­sia­cov na to, aby začali akceptovať nové pravidlá.

Schválená smernica má napokon voľnejšie pravidlá, ako bol pôvodný návrh, kde sa hovorilo o 20-percentnom podiele reklamy v rámci časového pásma od 7:00 do 23:00. Ďalšou úpravou bude, že spravodajstvo a filmy, okrem seriálov a dokumentov, môžu byť prerušené reklamným blokom každých 30 minút, namiesto pôvodne navrhovaných 20 minút. Takéto obmedzenie platí aj v súčasnosti.

Nové pravidlá sa dotýkajú aj platforiem on-demand, ako sú Ne­tf­lix či Ama­zon. Po novom budú mu­sieť po­nú­kať mi­ni­málne 30 per­cent ob­sahu z európ­skej tvorby. Jednotlivé krajiny si môžu tento podiel znížiť, ak bude sle­do­va­nosť nízka či ne­bude sa nebude možné sa k takejto tvorbe do­stať.

Na dodržiavanie zákona dohliada na Slovensku Rada pre vysielanie a retransmisiu, ktorá je aj oprávnená udeľovať vysielateľom sankcie. Tie sa môžu vyšplhať v prípade opakovaných porušení zákona až do výšky desiatok tisíc eur.

RTVS s prísnejšími pravidlami

Verejnoprávna televízia je v inej pozícii. Ako nezávislá inštitúcia nie je primárne závislá od príjmu inzerentov a jej ekonomickú nezávislosť zabezpečuje príjem zo štátneho rozpočtu a koncesionárske poplatky, ktorých výška je na Slovensku 4,64 eura mesačne. V prípade potreby sa pripúšťa aj možnosť štátnych dotácií.

RTVS z toho, samozrejme, vyplývajú povinnosti, ktoré súkromné televízie nemajú. Napríklad vysielanie väčšinového podielu programov vo verejnom záujme, zabezpečenie regionálneho vysielania, vysielania v jazykoch národnostných menšín, zohľadňovanie potrieb nepočujúcich a iných sociálnych menšín či poskytovanie priestoru cirkvám a náboženským spoločnostiam.

Podľa zákona nesmie verejnoprávna televízia zaraďovať reklamu ani telenákup počas vysielania programov. Časový rozsah vysielanej reklamy nesmie presiahnuť 0,5% denného vysielacieho času. Ďalších 2,5% času môže byť vyhradený telenákupným šotom.

Celkový povolený reklamný čas však platí rovnako ako pre komerčné televízie. Verejnoprávna televízia má v zákone navyše obmedzenie počas prime time, kedy od 19. do 22. hodiny nesmie objem vysielanej reklamy prekročiť osem minút počas jednej hodiny.

Pri prenose športových podujatí platia voľnejšie pravidlá, celkovo však nesmie reklama spojená so športovým alebo kultúrnym podujatím presiahnuť 15% denného vysielacieho času.

Strategický Newsletter

Top správy z marketingu, médií a reklamy.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.