Sledujte nás na Instagrame

@magazin.strategieFacebook
15.01.2019, 09:48

Vysielatelia apelujú na ministerku kultúry. Žiadajú zmeniť novelu zákona o kvótach na pôvodnú hudbu

Súčasný zákon predstavuje výrazný zásah do práva na podnikanie.

Vysielatelia apelujú na ministerku kultúry. Žiadajú zmeniť novelu zákona o kvótach na pôvodnú hudbu
Zdroj: archív

O udelenie výnimky týkajúcej sa povinnosti hrať stanovený podiel slovenských hudobných diel požiadali koncom minulého roka Radu pre vysielanie a retransmisiu (RVR) verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska pre svoje tri programové okruhy a šiesti komerční vysielatelia. RVR zamietla všetky žiadosti o výnimky.

Na rozhodnutie RVR reaguje  Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska (ANRTS), ktorá toto rozhodnutie považuje za ďalší dôsledok zlej zákonnej úpravy. ANRTS apeluje na ministerstvo kultúry: "Toto rozhodnutie zároveň veľmi jasne ukazuje, že je už naozaj nevyhnutné, aby  ministerstvo kultúry čo najskôr pripravilo novelu zákona a vysielaní."

Vysielatelia už od návrhu na zavedenie kvót upozorňujú na nedostatky právnej úpravy.  "V súčasnosti sa situácia vyhrotila tak, že sú nespokojní nielen vysielatelia ale aj poslucháči a už ani samotný regulátor nie je schopný danú legislatívu správne aplikovať. V konečnom dôsledku táto právna úprava ani nemá očakávaný pozitívny dopad na zlepšenie podmienok pre slovenskú hudobnú scénu," tvrdí sa v správe ANRTS.

Zástupcovia ANRTS konštatutú, že "situácia, kedy je zákonná úprava nevhodná úplne pre všetkých, musí pani ministerke kultúry Ľubici Laššákovej indikovať, že je čas situáciu zmeniť."  Ministerka by mala naplniť svoj prísľub, že nemieni konzervovať súčasný stav a nebude sa brániť diskusii na tému povinných kvót slovenskej hudby. ANRTS sa preto obráti na ministerstvo s požiadavkou na akútne legislatívne riešenie situácie.

Vo vyhlásení asociácie, ktorá zastupuje vysielateľov sa tiež píše, že: "Slovenské rádiá sa nebránia nástrojom, ktoré by reálne mohli podporiť vznik slovenskej hudby a zlepšovali prostredie pre slovenských tvorcov. Avšak tieto nástroje musia fungovať bez toho aby poškodzovali samotný priemysel."

Jedným z najzávažnejších dopadov hudobných kvót, je pritom výrazná unifikácia rozhlasových staníc. "Poslucháči stratili v rozhlasovom vysielaní možnosť voľby a pestrosť ponuky. Oldies rádiá hrajú novú hudbu, hitové rádia hrajú nehity, nakoniec sa tieto rádiu už takmer úplne podobajú vo svojej slovenskej hudobnej skladbe," píše sa vo vyhlásení.  Táto situácia vôbec nie je dlhodobo udržateľná a pri súčasných možnostiach poslucháčov migrovať na iné služby ako je rozhlasové vysielanie môže táto kombinácia výrazne zmeniť správanie slovenských poslucháčov v neprospech slovenských rádií.

ANRTS poukazuje na  existenciu verejnoprávneho vysielateľa, ktorý disponuje na rozdiel od súkromných vysielateľov až  siedmimi programovými okruhmi.  Ak chce štát trvať na tom, že hudobné kvóty sú vo verejnom záujme, má možnosť využiť rozhlasové služby RTVS, ktorá je financovaná z úhrad za službu verejnosti.

"Nevieme si vysvetliť prečo štát a táto vláda majú snahu unifikovať službu poskytujúcu verejnosti v rozhlasovom vysielaní aj súkromnými rozhlasovými stanicami. Nezáujem o rozvoj trhu súkromného rozhlasového vysielania ohrozuje nielen slobodu prejavu a názorovú pluralitu ale v konečnom dôsledku aj limituje možnosti pre slovenských hudobníkov a autorov hudby, " píšu zástupcovia vysielateľov.

Rada pre vysielanie a retransmisiu je v tomto len vykonávateľom zákona schváleného NR SR. "Uvedomujeme si, že nemá ľahkú pozíciu, keďže zákon neustanovuje presne podmienky udelenia výnimky a ani neumožňuje čiastočné zjemňovanie povinností na základe správnej úvahy rady," konštatujú vysielatelia.

"Na druhej strane je však aj rada povinná vykladať zákon v medziach ústavy a s ohľadom na jeho reálny dopad a garancie základných práv a slobôd. Máme zato, že ani pri jednom súkromnom rádiu rada nemôže uspieť s testom proporcionality pri posúdení povinnosti hrať povinný podiel slovenskej hudby." Podľa ANRTS je totiž absolútne vylúčené, aby všetky rádia, ktoré požiadali o výnimku s ohľadom na svoju programovú skladbu a dramaturgiu mohli hrať predpísaný podiel slovenskej hudby. Pokiaľ rada neudelí výnimky všetkým rádiám tak, ako o ne nepožiadali, bude jednoducho realizátorom deformácie prostredia rozhlasového vysielania a možno aj vedomým nástrojom nelegálnej a protiústavnej unifikácie rozhlasových služieb poskytovaných verejnosti. 

ANRTS trvá na svojom postoji, že zavedenie kvót slovenskej hudby formou, v rozsahu a spôsobom ako je to upravené v zákone o vysielaní a retransmisii aj aplikácia tejto legislatívy radou, predstavuje výrazný zásah do práva na podnikanie ale najmä do slobody prejavu a práva na informácie.

ANRTS vznikla v roku 1997 za účelom podpory duálneho vysielania na Slovensku. V súčasnosti zastupuje komerčné rádiové a televízne subjekty pri rokovaniach so štátnou správou, ktorých činnosť ovplyvňuje rozhlasové a televízne vysielanie.V súčasnosti združuje ANRTS šestnásť súkromných rádiostaníc a tri komerčné televízne stanice. 

Strategický Newsletter

Top správy z marketingu, médií a reklamy.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.