Sledujte nás na Instagrame

@magazin.strategieFacebook
06.03.2019, 15:15

JOJ porušila zákaz vysielania politickej reklamy. Rada jej udelila pokutu

Rada začala aj viacero správnych konaní voči televíziám a prevádzkovateľom retransmisie.

JOJ porušila zákaz vysielania politickej reklamy. Rada jej udelila pokutu

Rada pre vysielanie a retransmisiu sa na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dnes, 6. marca 2019, udelila televíziám a rádiám viaceré pokuty a sankcie za porušenia zákona. Informovala o tom hovorkyňa Ivana Furjelová.

​Pokutu vo výške 3319 eur udelila stanici Wau (vysielateľ MAC TV) za porušenie zákona, ku ktorému došlo tým, že 30. 9. 2018 odvysielala program Inkognito s titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré nezachytávali hovorený prejav spôsobom, ktorý by umožnil porozumieť jeho obsahu, a čas zobrazenia titulkov nebol primeraný na zabezpečenie ich čitateľnosti.

Vysielateľovi MAC TV udelila Rada aj ďalšiu pokutu vo výške 9957 eur. V programe Noviny v príspevku Oprava ciest prioritou, ktorý odvysielala televízia JOJ 22. októbra 2018, porušila zákaz vysielania politickej reklamy v súvislosti s komunálnymi voľbami, ktoré boli 10. novembra 2018. Zákaz vysielania politickej reklamy v rozhlase a televízii a zákaz zverejňovania výsledkov prieskumov sa týka obdobia dvoch týždňov pred termínom volieb. V príspevku televízia informovala o opatreniach primátora Bratislavy Ivana Nesrovala, ktoré by mali zlepšiť život obyvateľom hlavného mesta. Nesrovnal opätovne kandidoval na primátora a spomenuté opatrenia, ktoré sa týkali ciest, cyklotrás či dokončenia električkovej trate Petržalke boli aj hlavnými bodmi jeho volebného programu.

Rada ďalej zamietla žiadosť o udelenie výnimky rádiu Expres na uplatňovanie kvóty pre slovenskú hudbu, teda povinnosť vyhradiť štvrtinu času vysielania za kalendárny mesiac slovenským hudobným dielam, pričom jednu pätinu z nich musia tvoriť nové slovenské hudobné diela.

Rada začala aj viacero správnych konaní. Voči RTVS začala správne konania vo veci možného porušenia zákona o používaní štátneho jazyka v programe Hviezdna brána a vo veci možného porušenia objektívnosti a nestrannosti spravodajských a politicko-publicistických programov, ku ktorému mohlo dôjsť odvysielaním programu Správy RTVS (príspevok s názvom EÚ uvalila sankcie na členov ruskej GRU) dňa 21. 1. 2019.

Voči vysielateľovi MAC TV začala správne konanie vo veci možného porušenia zákona o používaní štátneho jazyka v programe v programoch Láska nebeská, ktorý vysielala stanica Wau dňa 23. 12. 2018, a Flinstonovci 2, ktorý uviedla stanica Plus dňa 20. 1. 2019. Ďalšie správne konanie sa týka možného porušenia zákazu odvysielania sponzorského odkazu subjektu vyrábajúceho alkoholické nápoje v stanovenom časom obmedzení na stanivi Wau dňa 23. 12. 2018 o cca 21:55 hod.

Voči vysielateľovi Markíza – Slovakia začala správne konanie vo veci možného porušenia ochrany maloletých a čestnosti a slušnosti reklamy a telenákupu. Porušenie zákona malo nastať v súvislosti s odvysielaním komunikátu Clavin Platinum označujúceho ako sponzora programu Šport dňa 16. 1. 2019 o cca 20:20:27 hod. a 20:32:30 hod. v televízii Markíza.

Správne konanie začala aj voči prevádzkovateľom retransmisie Orange Slovensko a Slovak Telekom, týka sa možného porušenia povinnosti poskytnúť na základe písomnej žiadosti koncového užívateľa technické zariadenie na príjem programovej služby, ktoré bude umožňovať retransmisiu programovej služby vrátane multimodálneho prístupu, a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

​Za neopodstatnené Rada uznala 8 sťažností, respektíve ich častí.

Strategický Newsletter

Top správy z marketingu, médií a reklamy.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.