06.11.2019, 17:45

Rada pokutovala televízie. Za obscénne a expresívne vyjadrovanie v reláciách vysielaných počas dňa

Späť na článok