Sledujte nás na Instagrame

@magazin.strategieFacebook
15.01.2020, 20:30

Regulátor udelil prvé sankcie v tomto roku. Joj dostala pokutu 20-tisíc eur za zlé piktogramy

Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila pokuty televíziám Joj, Wau a TA3, upozornenia na porušenie zákona dostal RTVS.

Regulátor udelil prvé sankcie v tomto roku. Joj dostala pokutu 20-tisíc eur za zlé piktogramy
Zdroj: TV Joj / Zabijaci

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí uložila pokuty televíziám Joj, Wau a TA3. Upozornenia na porušenie zákona dostal RTVS za nedodostatočný podiel slovenskej hudby v rozhlasovom vysielaní rádií Patria a Devín. Zároveň začala 11 správnych konaní.

Pokuty v celkovej výške 20-tisíc eur dostali televízie Joj a Wau vysielateľa Mac TV. V oboch prípadoch sa pokuty týkali porušenia zákona o ochrane maloletých, čiže nesprávneho označenia programu vhodným piktogramom (číslom v krúžku v hornom rohu obrazovky pri vysielaní programu) označujúcim jeho vhodnosť pre určitú vekovú skupinu divákov.

Najvyššiu pokutu vo výške 16 000 eur udelil regulátor televízii Joj (vysielateľ Mac TV) za viacnásobné odvysielanie upútavky na program Zabijaci, ktorá obsahovala výňatky z programu znázorňujúce scény násilia.

„Televízia program označila ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, napriek tomu, že obsahoval zobrazenie násilia na živých bytostiach, najmä zobrazenie krutého ubližovania alebo krutej násilnej smrti človeka bez pocitov ľútosti a sexuálne scény alebo sexuálne správanie vrátane promiskuitného správania, ktoré sú prezentované ako forma zábavy, scény spojené s prejavmi sexuálneho násilia alebo sexuálnymi deviáciami,“ uviedla hovorkyňa RVR Ivana Čaučíková.

Podľa regulátora mal byť program označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 18 rokov, čím by mohol byť odvysielaný až po 22:00 hod.

Pokutu 4 000 eur dostala televízia Wau (vysielateľ Mac TV) za rovnaké porušenie  zákona. Televízia označila program C.S.I.: Kriminálka Las Vegas odvysielaný 12. 6. 2019 o cca 21:00 hod. ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, napriek tomu, že "obsahoval detailné a naturalistické zobrazenie násilných aktov, slovnú agresivitu a expresívne vyjadrovanie," uviedla Čaučíková. Podľa zákona mal byť označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov.

Pokutu 3 319 eur udelila RVR televízii TA3 za porušenie zákona v súvislosti s nedodržaním podielu programov s multimodálnym prístupom v období od apríla do júna 2019 (multimodálny prístup je doplnková obsahová služba umožňujúca prístup nepočujúcich alebo nevidiacich k reláciám najmä prostredníctvom otvorených alebo skrytých titulkov, tlmočenia do posunkovej reči nepočujúcich a hlasového komentovania pre nevidiacich, podľa zákona má byť 10 percent všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím alebo tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich, pre verejnoprávneho vysielateľa je to 50 percent všetkých vysielaných programov).

Upozornenie na porušenie zákona dostal RTVS. Počas apríla až júna minulého roka porušil zákon tým, že nevyhradil v rozhlasovom vysielaní rádií Patria a Devín z času vysielania hudobných diel najmenej 35 percent vysielaniu slovenských hudobných diel a najmenej 20 percent novým slovenským hudobným dielam.

Rada začala tiež správne konanie voči vysielateľovi MAC TV (televízie Joj a Plus) vo veci možného porušenia ochrany maloletých pri odvysielaní filmu Päťdesiat odtieňov sivej, ktorý označili ako nevhodný pre maloletých divákov len do 15 rokov. Rada pritom už v minulosti (2. 5. 2018) uložila vysielateľovi pokutu 8 000 eur za odvysielanie tohto programu s neprávnym piktogramom. Vec sa nachádza na súde.

​Ďalšie správne konania začala RVR najmä voči komerčným vysielateľom väčšinou za Súdnu sieň alebo Farmu. Za neopodstatnené uznala 19 sťažností divákov, respektíve ich častí.

Strategický Newsletter

Top správy z marketingu, médií a reklamy.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.