Sledujte nás na Instagrame

@strategie.skFacebook
27.04.2020, 11:50

Novinka v preberaní obsahu na internete. Sankcie hrozia za manipulácie s časom publikovania článkov

Hlavným cieľom upraveného Kódexu preberania obsahu na internete je prísnejšie nastavenie pravidiel.

Novinka v preberaní obsahu na internete. Sankcie hrozia za manipulácie s časom publikovania článkov
Zdroj: Dreamstime

IAB Slovakia pre necelým rokom nastavila prísnejšie pravidlá preberania obsahu na webe aj so sankciami. Cieľom upraveného Kódexu preberania obsahu na internete bolo zlepšiť situáciu v slovenskom internetovom prostredí a nastaviť transparentné pravidlá pri preberaní obsahu.

Pred pár dňami, 17. apríla 2020, vošla do platnosti nová aktualizovaná verzia Kódexu, ktorá upravuje možné prípady manipulácie s časom publikovania obsahu s cieľom získať status prvého zdroja. “Upravenie času publikovania príspevku na čas skorší ako bol reálny sa považuje za porušenie Kódexu,” uvádza IAB Slovakia.

Kódex sa primárne zameriava na pravidlá a zásady preberania obsahu zverejneného v slovenských médiách. Základným princípom je povinnosť vždy linkovať zdroj na pôvodný text hneď v úvode, v prvých piatich vetách preberaného článku.

Hlavným cieľom novo prijatých zmien je prísnejšie nastaviť pravidlá pri práci s online obsahom tak, aby nebolo porušované právo na copyright slovenskými internetovými médiami a webstránkami.

Kódex preberania obsahu na internete sa stal záväzným dokumentom prijatým členmi IAB Slovakia, ktoré aktuálne spája 43 členov z radov médií, mediálnych agentúr, technologických spoločností a zadávateľov reklamy.

Stanovuje jasné pravidlá na preberania a označovanie cudzieho obsahu v slovenskom online prostredí. Na jednoduchšiu orientáciu slúži šesť základných princípov:

  1. Každý obsah (text, obrázok, video) uverejnený na internete má svojho vlastníka alebo správcu autorských práv.
  2. Bez súhlasu držiteľa práv môžem odkazovať na cudzí obsah bez použitia podstatných znakov diela.
  3. S výnimkou odkazovania bez použitia podstatných znakov diela musím v každom prípade prevzatia cudzieho obsahu uviesť zdroj.
  4. Pri citovaní alebo inom preberaní cudzieho obsahu a uvádzaní zdroja uprednostním pôvodný zdroj pred stránkami, ktoré už obsah od niekoho prevzali.
  5. Zaplatením prístupu k obsahu na spoplatnenom serveri mi nevzniká právo na ďalšie zverejňovanie takto získaného obsahu.
  6. Za obsah vytvorený používateľmi, napríklad v diskusných fórach alebo blogoch, je zodpovedný aj prevádzkovateľ média.

Sankcie pri porušovaní Kódexu

Okrem toho sa zmeny týkajú tiež nastavenia sankcií pri opakovanom porušovaní Kódexu. "Prevádzkovateľovi, ktorého médium poruší Kódex trikrát v priebehu polroka, môže byť na základe rozhodnutia Správnej rady IAB dočasne odobratý prístup k všetkým dátam z merania návštevnosti IABmonitor a/alebo tiež členská zľava na dáta IABmonitor. Pričom sa zohľadňujú rovnako porušenia zistené z podnetov z externého prostredia ako aj nálezy z interného monitoringu," vysvetľuje IAB Slovakia.

Kódex nenahrádza právnu reguláciu v oblasti poskytovania resp. využívania obsahu, iba konkretizuje niektoré zákonné pravidlá a nadväzuje na ne určením ďalších etických zásad. Na dodržiavanie Kódexu dohliada Etická komisia IAB, ktorá stojí tiež za jeho najnovšími zmenami. 

Strategický Newsletter

Top správy z marketingu, médií a reklamy.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.