15.06.2020, 12:18 Aktualizované dňa 15.06.2020 o 18:35

Perex je pod dočasnou ochranou súdov. K tomuto kroku ho donútila prehra starého súdneho sporu

Späť na článok