Sledujte nás na Instagrame

@magazin.strategieFacebook
11.01.2007, 00:00

O čom je LOBING?

Koncom novembra 2006 sa uskutočnil odborný seminár o Európskom lobingu v Bratislave, ktorého sa zúčastnil aj jeden z najvýznamnejších bruselských lobistov Christian D. de Fouloy na pozvanie think-tanku EPPP – Európske partnerstvo pre personálnu politiku.

Partnermi podujatia boli okrem MZV SR aj spoločnosť AJG – Amrop Jenewein Group a Club Penati. Hlavnými témami sa stali špecifiká lobingu v EÚ, lobingový projekt v praxi a najnovšie trendy v eurolobingu podnikateľských subjektov. Odborné informácie ponúkol aj podpredseda správnej rady EPPP pre zahraničnú politiku, partner poradenskej skupiny AJG pre európske záležitosti a lobingové služby, člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v Bruseli a akreditovaný lobista pri Európskom parlamente Patrik Zoltvány.

Stratégie: Čo si treba predstaviť pod pojmom lobing?

Patrik Zoltvány: Lobing predstavuje činnosť jednotlivcov alebo záujmových skupín, ktoré sa usilujú ovplyvniť legislatívny alebo regulačný proces. Ak je vykonávaný profesionálne ide o úplne legálny a dokonca žiaduci prvok demokratického rozhodovania. V spoločnosti totiž ľudia nemajú priamy prístup k informáciám o dopade konkrétneho legislatívneho návrhu na záujmy jednotlivých skupín. Najčastejšie sa za lobistu považuje profesionál, ktorý nehovorí vo svojom mene, ale zastupuje záujmy svojich klientov. Lobing na Slovensku je však vnímaný negatívne – najmä v súvislosti s verejnými zákazkami, ale tiež kvôli nejasnostiam, o čom lobing naozaj je.

Je len niekoľko firiem, nie je ich však viac ako 2 či 3, ktoré sa lobingu venujú profesionálne. Dôvodom tohto stavu je, že slovenské firmy donedávna nevyužívali tieto služby a snažili sa všetko si zariadiť interne. Situácia sa však mení, čomu napomáha príchod a aktivity zahraničných firiem na Slovensku, najmä z krajín, kde lobing vznikol a naozaj funguje, ako je napr. USA. Tieto firmy si už pred príchodom na Slovensko monitorujú a analyzujú politické a legislatívne prostredie. Je prirodzené, že po začatí aktivít sa snažia ovplyvňovať zákony vo svoj prospech. Takže lobing na Slovensku je už dnes štandardnou poradenskou aktivitou, v rámci ktorej zastupujete svojho klienta smerom k orgánom (vláda, samospráva, regulačné úrady, atď.), ktoré ovplyvňujú vaše podnikateľské aktivity.

Stratégie: Aké sú úlohy lobistu?

Patrik Zoltvány: V čo najväčšej miere presadiť záujmy klienta smerom k rozhodovacím orgánom (vláda, parlament, samospráva). To znamená, že lobista musí presadiť také zmeny do legislatívy (zákony, vyhlášky, normy), ktoré budú najvýhodnejšie pre svojho klienta. Samozrejme, že tieto aktivity lobista dosahuje použitím sily argumentov.

Stratégie: Sú lobisti nejako špecializovaní?

Patrik Zoltvány: Profesionálne lobistické firmy sa špecializujú na jednotlivé sektory a oblasti, ako sú napr. štátna pomoc, hospodárska súťaž, regulácie, atď.

Stratégie: Aké služby lobista môže poskytnúť?

Patrik Zoltvány: Lobisti vykonávajú monitoring legislatívneho procesu, v rámci ktorého upozorňujú na nové legislatívne návrhy, ktoré ovplyvňujú aktivity svojich klientov. Lobisti tiež navrhujú lobingovú stratégiu na presadenie určitej záležitosti, pripravujú stanoviská a realizujú súbor aktivít (komunikácia s médiami, individuálne stretnutia, atď.), ktoré napomôžu k presadeniu predmetnej záležitosti.

Stratégie: Aké techniky sa v lobingu používajú?

Patrik Zoltvány: V každej lobingovej fáze sa ovplyvňujú iní ľudia a na rozličných úrovniach. Nemusia to byť vždy najvyšší predstavitelia. Tí sa ovplyvňujú v prípade, ak je potrebné presadiť napr. prípravu nového zákona, alebo ak ide o politicky významnú tému. Vo väčšine iných tém sa komunikuje s ľuďmi, ktorí sú zodpovední za danú oblasť. V tomto prípade ide o tzv. technický lobing, keď sa snažíte presadiť témy, ktoré sú vysoko odborného charakteru. Používajú sa argumenty, ktoré vychádzajú z profesionálnych analýz, právnych stanovísk a štúdií.

Stratégie: Čo nie je v lobingu dovolené?

Patrik Zoltvány: Je zakázané ponúkať akúkoľvek protihodnotu alebo protislužbu osobe, ktorú sa snažíte ovplyvniť. Lobista by tiež mal na rokovaniach otvorene prezentovať, v koho mene vystupuje.

Stratégie: Kto si najčastejšie objednáva služby lobistov?

Patrik Zoltvány: Primárne subjekty zo súkromného sektora, čiže firmy, ale aj mimovládne organizácie, vlády a samosprávy. Každý, kto má potrebu niečo presadiť a nedokáže to sám, alebo sa nechce identifikovať, že koná v určitej záležitosti.

Stratégie: Kde hľadať kvalitnú lobingovú agentúru? Existujú nejaké profesijné združenia?

Patrik Zoltvány: Dôležitá je kvalita konzultantov, referencie, členstvá v združeniach, profesionálne a etické štandardy, ku ktorým sa lobista hlási. V jednotlivých krajinách existujú národné združenia lobistov (na Slovensku nie sú) a medzinárodné združenia lobistov v Bruseli (napr. SEAP, AALEP).

Stratégie: Aká je situácia lobingu v zahraničí?

Patrik Zoltvány: Lobing je rozvinutý najmä v anglosaskom politickom prostredí. Hovorí sa, že existujú dve skutočné centrá lobingu – Washington a Brusel. V obidvoch nájdete niekoľko tisíc lobistov a lobistických firiem.

Stratégie: Riadia sa lobisti nejakými pravidlami vymedzujúcimi ich činnosť?

Patrik Zoltvány: V krajinách, kde pôsobí viac firiem v oblasti lobingu sa tieto firmy združujú do profesných asociácií a tieto majú svoj etický kódex. Takto je to napr. v Bruseli.

Stratégie: Na akom obchodnom modeli lobisti fungujú?

Patrik Zoltvány: Fixný poradenský honorár za služby na mesačnej báze plus tzv. úspešnostný honorár – založený na výsledku – po ukončení projektu. Lobisti môžu svojich klientov zastupovať na stálej báze počas určitého obdobia, počas ktorého pre neho vykonávajú širokú škálu aktivít – od monitoringu legislatívneho a regulačného prostredia v danom sektore až po lobing pri jeho ovplyvňovaní.

Ďakujem za rozhovor.

Zdroj: Barbora Mosnárová, Stratégie

Strategický Newsletter

Top správy z marketingu, médií a reklamy.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.