Sledujte nás na Instagrame

@magazin.strategieFacebook
16.11.2016, 14:38

Rokovala Rada RTVS. Témou bolo vyšetrovanie nezávislosti i odmena pre Miku

Zasadnutie Rady otvoril Martin Kákoš, podpredseda Rady RTVS.

Rokovala Rada RTVS. Témou bolo vyšetrovanie nezávislosti i odmena pre Miku
Zdroj: TASR/Martin Baumann

Kontrolná komisia Rady RTVS sa po kauze zverejnenia komunikácie medzi redaktormi RTVS zišla dohromady dvakrát.

V úvode sa oboznámila s konaniami Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) vedenými voči RTVS v období rokov 2012 – 2015. Zároveň si členovia Rady zadefinovali okruh základných tém a metodiku ďalšieho postupu pri vyšetrovaní nezávislosti verejnoprávnej televízie.

​Kontrolná komisia Rady RTVS v zložení Martin Kabát, Martin Kákoš (podpredseda a v súčasnosti zastupujúci predseda Rady RTVS) a Ildikó Nagy si od sekretariátu RTVS vyžiadala:

  1. spracovať informácie o listoch a podnetoch, ktoré dostala Rada RTVS v období rokov 2012 až 2015, ktoré sa týkali objektívnosti, nestrannosti spravodajstva a publicistiky RTVS (materiály komisia už obdržala),
  2. vytiahnuť z hodnotení programových služieb pasáže venované spravodajstvu a publicistike,
  3. od manažmentu RTVS si komisia vyžiadala výstupy z prieskumov týkajúce sa hodnotenia dôveryhodnosti inštitúcie,
  4. požiadala manažment RTVS o všetky dostupné dáta, mapujúce účasť jednotlivých politických strán v spravodajských a publicistických reláciách v danom období (2012 – 2015),
  5. požiadala o možnosť komisie preskúmať interné redakčné výstupy - v súvislosti s obvineniami zamestnancov spravodajstva a publicistiky RTVS z možného nadržiavania.

Členovia Kontrolnej komisie sa zhodli, že si po skúmaní získaného materiálu vyžiadajú navyše i materiály z archívu, pri ktorých by mohla vzniknúť pochybnosť o nedodržaní objektivity a nestrannosti zamestnancov.

„Tu sme nechali otvorené pole. V prípade pochybností o ovplyvňovaní redakčnej nezávislosti preskúmame ďalšie potrebné materiály,“ dodal Kákoš.

Spolupráca medzi komisiami

Na druhom stretnutí dňa 14. novembra sa komisia Rady RTVS stretla aj so zástupcom Mikovej komisie, teda Komisie na interné preskúmanie redakčných výstupov v súvislosti s obvineniami zamestnancov Sekcie spravodajstva, športu a publicistiky RTVS. 

Rokovania sa zúčastnil predseda internej komisie RTVS Juraj Fellegi, šéfeditor televízneho spravodajstva. Fellegi informoval o činnosti svojej komisie a uviedol, že si komisia schválila štatút ako i plán nasledujúcich krokov.

Kontrolná komisia Rady RTVS si od Fellegiho vyžiadala opis fungovania redakčného systému, ako i zápis z prvého rokovania internej komisie. „To sa už udialo, zápis sme dostali,“ potvrdil podpredseda Kákoš. 

Následne si vzal slovo súčasný generálny riaditeľ Václav Mika. Ten predstavil piateho člena, a tým finálne zloženie svojej internej komisie. „Je to osoba verejne známa, Myslím si, že toto meno je dostatočnou garanciou nezávislej kontroly,“ povedal Mika. Posledným členom sa stal Pavol Múdry, predseda Správnej rady Slovenského výboru Medzinárodného tlačového inštitútu - IPI (International press institute).

Na konci rokovania o kauze zverejnenej komunikácie predložil predseda uznesenie. Rada RTVS rokovala a berie na vedomie: priebežnú informáciu o činnosti Komisie na interné preskúmanie redakčných výstupov v súvislosti s obvineniami zamestnancov sekcie spravodajstva, športu a publicistiky v RTVS možnému nadržiavaniu a Kontrolnej komisie Rady RTVS.“ S uznesením súhlasilo všetkých sedem členov Rady. Komisia rady RTVS sa stretne opäť o týždeň.

Ocenený Mika

Súčasťou ďalších bodov rokovania bola aj finančná odmena generálnemu riaditeľovi Václavovi Mikovi za dosiahnuté výsledky. Mikovi odsúhlasili kvartálne odmeny vo výške 100% platu. 

Stalo sa tak s prihliadnutím na fakt, že RTVS vykazuje dobré výsledky ako v stabilnom hospodárení, tak i vo zvyšovaní sledovanosti.

Strategický Newsletter

Top správy z marketingu, médií a reklamy.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.