01.01.2017, 10:39

Rádiá musia hrať ešte viac slovenskej hudby. Neplatí to však pre všetky

Od. 1. januára sa vo vysielaní rádií zvyšuje povinné percento slovenských pesničiek o ďalších 5 percent.

Tublatanka bude hlavným ťahúňom festivalu v Bytči. Snímka: archív
Zdroj: archív

Podľa zákona o vysielaní a retransmisii sa s účinnosťou od 1. januára zvyšuje podiel slovenských pesničiek. V komerčných rádiách musia tvoriť minimálne 25 percent a v rádiách RTVS 35 percent všetkých odvysielaných skladieb za kalendárny mesiac.

Zvýšenie o ďalších 5 percent

Do konca roku 2016 platilo prechodné ustanovenie, ktoré stanovovalo zákonný minimálny podiel na 20 percent pre komerčné rádiá a 30 percent pre rádiá RTVS. Aj po novom musia najmenej pätinu vysielaných slovenských pesničiek tvoriť nové hudobné diela, teda nie staršie ako päť rokov. Do stanoveného podielu za jednotlivé kalendárne mesiace sa zarátavajú len hudobné diela zaradené do vysielania v čase od 06.00 do 24.00 h.

Deväť rádií dostalo výnimky na rok 2017

V súvislosti so zákonnou povinnosťou sa Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) ako kontrolný orgán zaoberala 20. decembra žiadosťami o udelenie výnimky. Ku dňu zasadania Rady o ňu požiadalo 11 komerčných vysielateľov a tiež verejnoprávny RTVS pre svoje štyri programové okruhy.

"Rada úplne vyhovela štyrom žiadostiam, čiastočne piatim žiadostiam a šesť žiadostí zamietla," informovala hovorkyňa RVR Lucia Jelčová. Úplne vyhovela žiadostiam pre Rádio Pyramída a pre Rádio 7, ktoré žiadali len o výnimku na dodržiavanie podielu nových slovenských hudobných diel.

Plne akceptovala aj žiadosti pre okruhy RTVS - Rádio Patria a Rádio Devín, ktoré sú tak jedinými dvoma programovými službami, ktoré v roku 2017 nebudú musieť dodržiavať zákonom stanovenú kvótu na slovenskú hudbu vo vysielaní.

Čiastočne, len v rámci povinnosti vysielať povinné percento noviniek, udelila RVR výnimku pre rockovo zamerané rádiá - Rádio Anténa Rock, Aligator – Classic Rock Radio a Rocková republika a tiež rádiám s formátom oldies - Rádiu Vlna a Rádiu Best FM.

"Žiadosti vysielateľov programových služieb Expres, Fun Radio, Európa 2 a Rádio Košice, ktorí požadovali plošnú výnimku, Rada zamietla," potvrdila Jelčová. "Zamietnuté boli i žiadosti vysielateľov pre RADIO PLUS a Rádia Regina, týkajúce sa nových hudobných diel," dodala hovorkyňa.

Výnimky platia do konca roka 2017

V medziobdobí od zasadania Rady do 30. decembra požiadali o udelenie výnimky ďalší štyria vysielatelia. "Radio One a Rádio One Rock žiadajú o udelenie plošnej výnimky, Rádio Prešov a Rádio Rock o udelenie výnimky na nové hudobné diela," spresnila Jelčová. RVR sa týmito žiadosťami bude zaoberať na jednom z najbližších zasadnutí.

Vysielatelia, ktorých žiadosti Rada pre vysielanie a retransmisiu zamietla, aj vysielatelia, ktorí Radu o výnimku nepožiadali, sú povinní oddnes uplatniť zvýšenú kvótu.

Zákon, ktorý zaviedol povinnosť hrať stanovený podiel slovenských hudobných diel a nových hudobných diel, nadobudol účinnosť 1. apríla 2016. Zo 16 žiadostí o výnimky na obdobie roku 2016 Rada úplne alebo čiastočne vyhovela desiatim. V súvislosti s kvótami na slovenskú hudbu začala RVR doteraz 11 správnych konaní. Tri z nich ukončila, pričom v dvoch uložila i sankcie.

"Vysielateľom Rádia Piešťany a Rádia Plus uložila najmiernejšiu formu sankcie -  upozornenie na porušenie zákona za to, že v 2. štvrťroku 2016 nedodržali vo vysielaní stanovený podiel nových slovenských hudobných diel. Konanie vedené z dôvodu možného porušenia rovnakej povinnosti voči RTVS (Rádio Regina) Rada zastavila, pretože sa preukázalo, že k porušeniu povinnosti nedošlo,“ priblížila hovorkyňa RVR.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.