Sledujte nás na Instagrame

@magazin.strategieFacebook
09.01.2017, 10:31

Prvé mediálne agentúry začali odoberať dáta z monitoringu vonkajšej reklamy

Cieľom monitoringu je efektívnejšie plánovanie outdoorových kampaní. TNS Slovakia monitoruje viac ako 12 000 outdoorových plôch.

Prvé mediálne agentúry začali odoberať dáta z monitoringu vonkajšej reklamy
Zdroj: archív Stratégií

Spoluprácu pri odbere dát monitoringu vonkajšej reklamy oznámili agentúry MEC Slovakia, MediaCom a Mindshare a agentúra TNS Slovakia, ktorá monitoring realizuje. Mediálne agentúry tak dostali k dispozícii dáta o outdoorových plochách a informácie z dopravného prieskumu. Ich kombináciou je možné plánovať a analyzovať kampane za základe štandardných mediálnych parametrov ako aj z hľadiska cieľových skupín.

„Rozhodli sme sa podporiť tento projekt, nakoľko vonkajšia reklama, ako jeden z kľúčových mediatypov na trhu, dlhodobo postrádala jednotnú metodiku merania a evidujeme záujem našich klientov o štandardizáciu v tejto oblasti. Je to zároveň výzva pre ostatné agentúry a prevádzkovateľov vonkajšej reklamy, aby sa k projektu pripojili a vytvorili tak jednotnú menu, tak ako ju poznáme napríklad v prípade TV reklamy,“ Ján Havelka, generálny riaditeľ agentúry GroupM.

„S potešením môžem konštatovať, že napriek zložitosti procesu sme projekt merania vonkajšej reklamy úspešne spustili. Výstupy z merania sú už k dispozícii. Pevne verím, že poskytnú jednoduchší a efektívnejší proces plánovania a vyhodnocovania kampaní, ktorý ocenia nielen mediálne agentúry, ale aj zadávatelia reklamných kampaní, ako aj majitelia plôch vonkajšej reklamy,“ Ivan Šimek, Managing Director agentúry TNS Slovakia.

Projekt merania vonkajšej reklamy OAM (Outdoor Audience Measurement), podľa informácií TNS Slovakia, prispieva k spresneniu výpočtov mediálnych parametrov kampaní a k zlepšeniu práce pri plánovaní outdoorových kampaní mediálnymi agentúrami. Meranie umožňuje vyhodnocovať existujúce kampane, ale tiež kampane plánovať a optimalizovať vzhľadom na rozpočet alebo požadovanú účinnosť. Plánovanie a vyhodnocovanie kampaní si môžu mediálne agentúry, ale aj zadávatelia reklamy, nastaviť pre rôzne cieľové skupiny. Na prácu s výsledkami merania slúži plánovací a analytický softvér, ktorý obsahuje databázu plôch, a ktorý umožňuje výpočet mediálnych parametrov, ako je zásah (Rch), počet impresií (GI), priemerný počet vzhliadnutí (OTS), GRPs či afinita.

Mapa: Prekrytie umiestnenia reklamných plôch a pohybu obyvateľstva, zisteného dopravným prieskumom

Zdroj: TNS Slovakia

O projekte merania vonkajšej reklamy:

  • Prieskum bol oficiálne spustený v polovici roka 2016 po niekoľkoročnej príprave. TNS Slovakia tak priniesla na trh jednotnú metriku na meranie, plánovanie a optimalizáciu outdoorových kampaní ako aj na vyhodnocovanie ich efektívnosti.
  • Aktuálne sú do merania zaradené reklamné plochy spoločností BigMedia a Nubium. Monitorujú sa billboardy, bigboardy, rollupy, backlighty a citylighty (vrátane nákupných centier) – spolu viac ako 12 000 outdoorových plôch, ktoré predstavujú približne 65 % všetkých plôch nachádzajúcich sa na území Slovenska.
  • Do monitoringu sú zahrnuté všetky plochy, ktoré sú umiestnené vo veľkých aj menších mestách a obciach ako aj pri dopravných ťahoch.
  • Outdoorové meranie sa skladá z troch základných častí – dopravného prieskumu (Traffic Survey), parametrov plôch a štúdii viditeľnosti. Dopravný prieskum sa realizuje na území celého Slovenska na reprezentatívnej vzorke 15 000 respondentov ročne. Zisťuje, kde, kedy, kam a ako sa ľudia pohybujú.
  • Parametre plôch identifikujú, kde všade sa reklamné plochy nachádzajú, aké sú ich technické parametre a viditeľnosť. V tomto kroku sa prepájajú dáta od vlastníkov OOH plôch spolu s nezávislým auditom, ktorý sa realizuje raz ročne a kontroluje 10 % náhodne vybraných plôch.
  • Štúdia viditeľnosti je založená na použití očnej kamery a poskytuje údaje o tom, aká je viditeľnosť jednotlivých plôch vzhľadom na ich parametre. Na jej základe sa kombinuje databáza reklamných plôch a ich parametrov s dopravným prieskumom.

Strategický Newsletter

Top správy z marketingu, médií a reklamy.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.