09.04.2015, 15:12

Dnešný líder nemôže vedieť všetko

Napriek tomu môže byť dobrý. Hovorí Tracey Wilen, výnimočná žena zo Silicon Valley. Venuje sa aj líderstvu a ženám vo vedúcich pozíciách. Čoskoro ju môžete stretnúť v Bratislave.

Tracey Wilen

Na Big ideas fo CEE fóre budete mať prejav o budúcej práci, zručnostiach a o vedení v digitálnom svete. Aké zručnosti by ste odporučil vytvoriť Slovákom, aby sa ich podnikanie rešpektovalo v celom svete?

Jednou z kľúčových zručností si myslím, je adaptívne myslenie. To je v podstate to, čím dokážete sledovať trendy v technológiách a vyriešiť problém, ktorý ste už síce riešili, ale lepšou cestou. Dám príklad lekára, ktorý sa venuje rekonštrukčnej chirurgii. Videl, ako mu 3D tlačiareň prinesie nové technologické vymoženosti. Premýšľal o tom, ako technológiu využije. Použil ľudské bunky na vytlačenie 3D ucha. Táto nová metóda je v rekonštrukčnej chirurgii účinnejšia a efektívnejšia.

Pri riešení problémov rozmýšľať ako počítačový technik. Myslím si, že to je dôležitou zručnosťou v digitálnom svete, pretože je potrebné, aby ste vedeli konkurovať počítačovým systémom, a nie byť proti nim. Môžeme integrovať analytické technológie, databázy do nášho pracovného procesu tak, aby sme mohli efektívnejšie robiť veci. Príkladom je Watson super počítač s inteligentným systémom  vyvinutý IBM, ktorý dnes môže rýchlejšie spracovať oveľa viac informácií ako ľudia.

 

Venujete sa líderstvu. Je líder v digitálnom prostredí niečím iný?

Sociálna inteligencia je kľúčová zručnosť pre lídrov v digitálnom svete, ktorý funguje v plochej organizačnej štruktúre, nie v tradičnom, hierarchickom modeli. Vo svete, kde tituly pred menom či za menom a hierarchie majú menší význam, omnoho viac je to o ovplyvňovaní. Viem spolupracovať v tíme, budú ma nasledovať, môžem ovplyvniť ľudí, ktorých si chcem získať, musím pochopiť, ako ma vnímajú a podobne.

 

Čo by skutočný vodca nemal nikdy robiť?

Dnes firmy uprednostňujú takzvanú plochú organizačnú štruktúru firiem. V minulosti to bola väčšmi hierarchická štruktúra. Lídri by mali byť otvorenejší prístup k zamestnancom, mali by viac prijímať ich názory a nápady. Dnešný líder, by si mal uvedomiť, že v zložitom svete nemôže vedieť všetko. A ak chce strieľať góly, potrebuje podporu svojho tímu. Takto si ako vodca udrží tých najlepších.

 

Odmeňovanie je vždy veľmi citlivá otázka. Čo môže urobiť šéf pre dosiahnutie spravodlivého odmeňovacieho systému?

Ideálne by bolo mať nastavené pravidlá tak, aby sa dali zmerať. Aby zamestnanci vedeli, čo presne potrebujú urobiť, aby podmienky splnili. Šéfovia musia tieto pravidlá dodržiavať.

 

Aký je rozdiel v spôsobe, akým spoločnosti fungujú dnes a kedysi z hľadiska trendov v oblasti riadenia, workflow, v prístupe k zamestnancom?

V celkovom uvažovaní, v ktorom ako líder môžete zmeniť a zefektívniť workflow. To znamená pochopiť aj vďaka prostrediu, ktoré je preňho dôležité, ako čo najlepšie zapojiť zamestnanca do práce. Pre niekoho to bude príjemná atmosféra, alebo netradičný pracovný deň v kaviarni, teleworking, pre iných zasa práca v noci.

 

V súčasnosti je veľmi aktuálna téma startupov. Líšia sa nejako zamestnanci, volajme ich nadšenci, v menších firmách od nadšencov v korporáciách?

Začínajúce firmy sú často samofinancované a na nové nápady majú menej finančných prostriedkov.  Väčšie firmy majú zvyčajne rozpočet, ktorý na to môžete využiť. Startupy, alebo začínajúce firmy sú omnoho viac zamerané na príjmy, ktoré ovplyvňujú ich existenciu. Ak ich nebudú mať, neprežijú. Vo firmách už funguje systém s platmi a možno aj s bonusmi.

 

Okrem líderstvu sa venujete aj ženám v riadiacich pozíciách. Čo konkrétne môžu priniesť ženy v porovnaní s mužmi firmám na pozícii líder?

V roku 2013 som v USA urobila rad kvantitatívnych, ale aj kvalitatívnych štúdií týkajúcich sa žien a súčasného líderstva. Skúmala som viac ako 3 500 mužov a žien vo vedúcich pozíciách, zamerala som sa na ich vlastnosti, zručnosti a iné atribúty. Ženy dosiahli vyššie skóre v  spolupráci, komunikácii, koučovanií, empatii, mentoringu a vo všeobecnosti schopností, potrebných pre moderného lídra. Biznis je dnes ľuským biznisom a ženy v ňom vynikajú.

 

Je rozdiel medzi ženou líderkou v starupe alebo v korporácii?

Na základe mojich výskumov môžem povedať, že ženy v startupoch myslia viac out of the box, riskujú, majú viac sebavedomia a sú asertívnejšie. Veľa začiatočníčok podnikateliek musí dennodenne riskovať a flexibilne riešiť problémy. Ženy pracujúce pre korporácie majú nastavené ciele, ktoré musia plniť a zladiť ich s vlastnými. Obe majú nejaké iné tlaky.

 

Myslíte si, že stredná a východná Európa praje ženám?

Som nadšená, keď vidím energiu a investície do žien. Vidím veľa kreativity a aj úspechu. Tiež mám pocit, že v strednej a vo východnej Európe majú ženy výhodu, pretože majú background histórie, matematiky, ktoré im dáva zázemie v podnikaní. Pamätám si, ako som vo Varšave bola uchvátená jednou dizajnérkou, volá sa Bozena Batycka,  ktorá navrhuje jedinečné kabelky, ktoré sme nemali ani v USA. Bola som nadšená tým, že top dizajnérkou bola žena.

 

Koho považujete za skutočného lídra?

Viete, vždy dávam túto otázku ženám. Kto ovplyvnil ich kariéru a aký mali vzor. V minulosti ženy uvádzali skôr mužov, otcov, bratov. Posledné štúdie hovoria o tom, že vzormi sa stávajú matky, babičky alebo sestry. Skutočnými vodcami sú dnes ženy.

 

Čo  by ste odporučili iným pri budovaní kariéry, vychádzajúc z vlastných skúseností?

Technológia nebola pre mňa kedysi taká dostupná ako teraz. Ak by som mala ešte raz tú možnosť, naučila by som sa programovať, venovala by som sa vede, kde vidím perspektívu v kariérnom raste, v práci a aj v ohodnotení.

 

 

Zdroj: red

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.