12.01.2016, 23:12

Michal Maťovčík o Digitask: Firmy naučíme, čo je efektívna reklama

Do agentúry nastúpil len nedávno. No už teraz sa riadi pravidlom „Pripravuj všetko tak, aby firma vedela fungovať aj bez teba.“ Michal Maťovčík povedie Digitask. Ak sa ho spýtate na klientov, nechce ich mať čo najviac. Hovorí skôr, ako chce zmeniť ich zmýšľanie.

Michal Maťovčík o Digitask: Firmy naučíme, čo je efektívna reklama

S: V akom stave preberáte agentúru?

Môj nástup do Digitask prišiel v období tradične najsilnejšieho predvianočného obdobia. Skôr ako na analýzu stavu sme sa sústredili na čo najkvalitnejšie služby pre našu existujúcu klientelu. V dnešnom rýchlo meniacom sa prostredí reklamných agentúr je akýkoľvek plán platný maximálne na tri mesiace. Ako barometer stavu mi však poslúžili tendrové zadania. Za prvé tri mesiace som si s tímom prešiel viacerými tendrami a zistili sme, kde má firma veľmi silné stránky a kde naopak potrebujeme posilniť naše služby skúsenými odborníkmi.

 

S: Čo ste zistili? 

To, čo predurčuje každú firmu na úspech je ľudský kapitál. V Digitasku máme po koncoročnom posilnení tímu veľmi zdravý mix seniority a mladíckej nadšenosti. Vzhľadom ale k mojim skúsenostiam z klientskej strany som cítil potrebu priviesť do firmy najmä ľudí so skúsenosťami v medzinárodných spoločnostiach, odborníkov na nové technológie a analýzu dát.

 

S: Čo máte teda v pláne s agentúrou spraviť?

V krátkosti to, čo mi dovolí talent, ktorý máme k dispozícii. Želal by som si, aby sa nám podarilo eliminovať straty času na tendrových zadaniach. Zavádzame techniky budovania vzájomnej dôvery s klientmi, vďaka ktorým nebudú cítiť potrebu hľadať k Digitask alternatívu pri nových zadaniach.

 

S: Čo si v agentúre vyžadovalo urgentnú prvú pomoc?

Ako prvé som musel zmeniť môj pracovný režim. Zvykom u mňa bolo pracovať od skorého rána do skorého poobedia. Teraz je to režim od skorého rána do skorého rána. Na prekvapenie, mám  v tomto novom režime oveľa viac energie. Čo sa týka agentúry, najväčší nevyužitý potenciál vnímam v prehĺbení konverzácie s klientmi a v poskytovaní kritického pohľadu vzhľadom k ich očakávaniam a výnosnosti marketingových aktivít. Nie je nič horšie, ako keď v debate dominujú dobre znejúce buzzwordy a eufemizmy, pričom každý vie, že nastavené očakávania sú v určitých aktivitách nerealizovateľné.

 

S: Znamená to, že chcete klientom napriamo hovoriť „Toto nie je správne“ alebo „Toto by ste nemali“?

Chceme im povedať to, čo si myslíme, že je správne a čo by sme robili na ich mieste, a to aj na úkor možného nerealizovania zákazky. Ak sa nám však podarí znížiť informačnú asymetriu medzi Digitask a rôznymi stakeholdermi na strane klientov, budeme firmám vedieť prinášať viac príjmov z reklamy. Preto od nového roka zavádzame pre našich dlhodobých klientov sériu workshopov o digitálnom marketingu. Chceme systematicky pracovať nielen s marketingovými oddeleniami, ale aj s ľuďmi zodpovednými za obchodné stratégie, klientský servis či produkt.

 

S: Čo môže reklamná agentúra naučiť klienta o jeho produkte?

Môže ho naučiť to, ako vzťah s klientom neuponáhľať a ako hľadať úprimné cesty na budovanie vzťahu. Skoro v každom segmente môže dnes zákazník nájsť alternatívny produkt podobnej kvality na dve kliknutia. Ľudia, ktorí dennodenne pracujú s jedným produktom, nemajú vždy triezvy odstup od posudzovania kľúčových parametrov, podľa ktorých sa rozhoduje ich zákazník. Tento odstup a treťostranný pohľad im chceme my ako agentúra sprostredkovať. Množstvo firiem zároveň začalo využívať technológie a nástroje ktoré umožňujú silné tlačenie na zákazníka cez každý kanál a v čo najvyššej frekvencii. Veľký zásah je tak často dôležitejším parametrom ako kvalita následnej interakcie, čo sa musí zmeniť. Menej je niekedy viac, aj v reklame.

S: Digitask v poslednom období bola skôr vnímaná už ako výkonnostná agentúra. Zmení sa niečo?

Nevidím dôvod, prečo by akákoľvek agentúra robila niečo, kde by hlavným parametrom nebol výkon. V konečnom dôsledku sa stabilita akéhokoľvek marketingového manažéra na strane klienta bude odvíjať od jeho príspevku k celkovému finančnému výsledky firmy. Hranice medzi marketingom a predajom sa takmer strácajú. Nerád by som však kategorizoval Digitask ako výhradne výkonnostnú agentúru. Niektorí klienti potrebujú prejsť ešte dlhú cestu, aby im ich infraštruktúra a interné procesy umožňovali naplno využívať výkonnostný marketing. Chceme pomôcť ich marketingovým oddeleniam vybudovať argumenty, vďaka ktorým dokážu tieto zmeny presadiť.

 

S: Akých klientov chcete mať?

Ideálnym partnerom je klient, ktorý si sám pred sebou dokáže obhájiť investície do marketingu. Tým rýchlejšie sa môžeme venovať tvorbe jeho úspechu a nie odôvodňovaniu zmyslu konkrétnej marketingovej techniky. V jednoduchosti chceme robiť s ľuďmi, čo chcú robiť kvalitný a pracný marketing. Priam vyhľadávame klientov, ktorí sú otvorení tvoriť mobile-first reklamné koncepty a následne ich pretavovať do offline prostredia. Digitask verí v dôležitosť zastúpenia offline médií v mediálnom mixe. Jediné, čo je zatiaľ často opomínané, je v dnešnom stave konzumácie médií neporovnateľná nákladovosť offline priestoru vzhľadom k výslednému efektu.

 

Čítajte tiež:

 

S: Čo nové klientom plánuje Digitask poskytovať?

Nechcem povedať, že ideme poskytovať niečo nové. Marketing vždy bol a bude len jeden, ten ktorý vytvára želané vzťahy so zákazníkmi.  Posledné roky sa súčasné vedenie Digitask venovalo vzdelávaniu profesionálov v oblasti najnovších trendov, technológií, a implementačných postupov. Radi by sme preniesli tieto vedomosti do tímov na klientskej strane a mierne nabúrali ich paradigmy o efektívnej marketingovej komunikácii.

 

S: Súhlasíte s názorom, že digital nie je pre každú značku?

(hurónsky smiech)...

 

S: Vidíte aj vy trend, že digital ostane na úzko cielené reklamy a že zadávatelia práve pre veľký zásah začali presúvať rozpočty, paradoxne, do tv?

Nevnímam tento trend presunu rozpočtov do TV. Boli by sme na Slovensku svetovým unikátom. Vždy sa pozeráme na to, kde sa presúva ľudská pozornosť. Tam s ľuďmi chceme komunikovať. Skúsme sa zamyslieť, aké zariadenie nepustíme na vzdialenosť jedného metra ani počas spánku.

S: Prišli ste z Esetu, kde ste boli vyše 4 roky. Aké manažérske zásady si odtiaľ odnášate?

Najskôr rob a potom si pýtaj povolenie. Pokiaľ nemôžeš zrušiť meeting, tak ho zruš. Nemusíš odpovedať na každý email a telefonát. Rob všetko pre blaho svojho tímu. Pripravuj všetko na svoj odchod, tak aby firma a tím vedeli fungovať aj bez teba.

 

S: Čo si na ľuďoch vo svojom tíme vážite a čo naopak ako team leader netolerujete?

Veľmi si na ľuďoch vážim kritické myslenie a prevzatie zodpovednosti za svoju oblasť. Rád im na to vytváram priestor. Tolerancia vždy záleží na hĺbke vzájomného vzťahu a poznaní širšieho ako iba pracovného života ľudí. Každé správanie má určité dôvody a treba sa snažiť ho najskôr pochopiť. Je to veľmi individuálne akokoľvek sa človek snaží konať férovo.

 

S: Toto je vaša prvá skúsenosť s prácou v agentúre. Čo očakávate, že vám dá a v čom je pre vás zatiaľ iná ako doterajšia práca?

Snažím sa nemať očakávania, pokiaľ to ide a prijímať to, čo nám Digitask prinesie každý jeden deň. Práca je iná v tom, že už sa určite nemám komu sťažovať.

 

Kto je Michal Maťovčík

Štyri roky pracoval v Esete, kde zavádzal digitálne stratégie na viac ako 25 zahraničných trhoch. Predtým pôsobil v oblasti financií, kde riadil tím burzových analytikov a vzdelávacie programy pre pokročilých obchodníkov. Dnes vedie agentúru Digitask. Ak by mal pol roka voľno, tak by sa vrátil k písaniu, meditácii, a štúdiu jógy v Indii.

 

Zdroj: Erika Brindzová

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.