06.11.2015, 16:52

Cena TV reklamy musí rásť. Čo na to hovoria obchodní riaditelia našich televízií

Televízie sú vypredané. Znamená to, že reálne nevedia poskytnúť klientom toľko priestoru na reklamné kampane, koľko by potrebovali.

Cena TV reklamy musí rásť. Čo na to hovoria obchodní riaditelia našich televízií

Vypredanosť reklamného priestoru televízií si vyžaduje zvýšenie cien reklamy. Opýtali sme sme sa riaditeľov našich televízií, ako budú reagovať na túto situáciu.

 

 

 

 

 

 

 

Florian Skala, šéf Centra reklamy televízie Markíza

Môžete nám potvrdiť informáciu o vypredanosti televízie?
Pravda je, že dopyt po televíznej rekla­me je veľmi veľký a priestor pre tele­víznu reklamu je obmedzený.

Na koľko percent sú momentálne vypredané televízie?
Momentálne využívame maximum nášho priestoru.

Je momentálne situácia na trhu nastavená tak, aby televízie zvyšovali ceny?
Nárast cien na rok 2016 je zrejmý a ne­vyhnutný, plánujeme dvojciferný ná­rast CPP.

 

 

Martin Heržo, obchodný riaditeľ, JOJ Group

Môžete nám potvrdiť informáciu o vypredanosti televízie?
Áno, televízny priestor narazil na hranu vyváženosti ponuky a dopytu a do kon­ca roka sú podľa našich informácií všetky komerčné televízne stanice vypredané.

Na koľko percent sú momentálne vypredané televízie?
Naše televízie sú kontinuálne vypre­dané od apríla. Od mája je situácia kri­tická, televízny priestor sa každý me­siac vypredá na 100 % za jeden deň.

Je momentálne nastavená situácia na trhu tak, aby televízie zvyšovali ceny?
Televízie ceny zvýšili už v tomto roku, v našom prípade to bolo vyše 6 %, čo však nestačí, keď televízny trh rastie dynamickejšie ako cena zaň. Hlavnou premennou je záu­jem o televíznu reklamu. Za posled­ných šesť rokov narástol total ra­ting v prime time o viac ako 12 %, je najmasovejším médiom, najväč­ším producentom lokálnej tvorby, o ktorú je v krajine najväčší záujem a je najexaktnejšie meraným médi­om. V prípade, že sa tieto fakty spá­jajú s rastom ekonomiky a dopytom po televíznom priestore, tak musí lo­gicky prísť k rastu cien. Podstatné je, aby nastavenie ceny bolo v súla­de s dynamikou trhu, priama úmera však nestačí, zabezpečí možno kvan­titu, kvalitu v plnej miere však nie.

Rast ceny je determinovaný kvali­tou produktu, o ktorý sa my televízie musíme snažiť. V prípade, že dokáže­me udržať rating na existujúcej úrov­ni z tohto roka a priniesť jeho mier­ny rast, musíme si za to pýtať cenu zodpovedajúcu poskytovanej kvali­te tvorby zásahu jednotlivých cieľo­vých skupín. Sme tvorcami reálne­ho produktu, hlavne rozrastajúcej sa lokálnej produkcie, ktorá tvorí jadro budovania zásahu reklamných kam­paní klientov. Sme fabrika ako každá iná výrobná spoločnosť, nielen ob­chodná firma. Ak máme udržať svo­ju vlastnú tvorbu a hodnotu zásahu naprieč celou distribučnou platfor­mou, musíme pristúpiť k rastu cien za GRPs. Rast na našom trhu by mal byť rozhodne dvojciferný. V prípade JOJ Group, ktorá je v tom­to roku v stave rastu sledovanosti a v jesennej sezóne atakuje lídra v pri­me time, vidíme nutný rast priemer­nej ceny na úrovni vyše 12 %.

 

 

Martin Hauptvogel, šéf Media RTVS

Môžete nám potvrdiť informáciu o vypredanosti televízie?
Môžem potvrdiť, že sme vypredaní.

Na koľko percent je momentálne vypredaná vaša televízia?
Z hľadiska disponibility, ktorú máme v RTVS (0,5 % vysielacieho času, pozn. red.), považujem našu televíziu stále za vy­predanú. Počet brejkov, ktoré máme a kto­ré sú aj zaujímavé z hľadiska zásahu, sú limitované. Na druhej strane nás to ne­tlačí pracovať s kvantitou a klienti od nás neočakávajú vysokú frekvenciu reklamy. Prakticky totiž nie je logické zaradiť viac rovnakých spotov v jednom brejku.

Je momentálne nastavená situácia na trhu tak, aby televízie zvyšovali ceny?
Priestor na zvýšenie ceny je reálny, otázne je o koľko percent. Myslím si, že by to nemalo byť iba kozmetické, malo by ísť minimálne o dvojciferné číslo. RTVS zdvihla ceny o päťdesiat percent, keď sa znížil rozsah vysie­lania reklamy na šestinu. Vtedy sme drasticky zvyšovali ceny a vedeli sme to pred klientmi obhájiť.

 

 

Odpovede obchodných riaditeľov televízií na ďalšie otázky si môžete prečítať v Stratégiách, ktoré sú práve v predaji.

 


 

 

Chcete byť pravidelne informovaní o dianí v brandži? Odoberajte bezplatný newsletter Stratégií.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Petra Ševčíková

Strategický Newsletter

Top správy z marketingu, médií a reklamy.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.