27.01.2016, 12:38

Fashion marketing je už možné študovať aj na Slovensku

Do Bratislavy prichádza MOD´SPE Paris Central Europe – francúzska vysoká škola, ktorá na Slovensku začína odborom Produktový manažér pre módny marketing a design.

Fashion marketing je už možné študovať aj na Slovensku

Univerzita MOD´SPE Paris Central Europe začína od septembra 2016 možnosťou bakalárskeho štúdia v odbore Produktový manažér pre módny marketing a desgn.

Titul Produktový manažér umožňuje študentom začať kariéru v módnom priemysle na získanie konkrétnej profesionálnej praxe hneď po vysokej škole. Počas tohto 3-ročného štúdia sa študenti stanú špecialistami vo svete módy: od zdrojov, cez obchodovanie a výrobu k distribúcii a manažovaniu stránky kreatívneho dizajnu, určenia cieľovej skupiny a marketingu kolekcií.

 

Keď sme sa prvý krát stretli s možnosťou získať na Slovensko prestížnu školu módy a obchodu veľmi nás zaujala i vzhľadom na fakt, že v strednej Európe neexistuje škola podobného zamerania, čím môžeme zaplniť dieru na trhu vysokých škôl. Pritom o perspektívach a možnostiach uplatnenia absolventov tohto typu vzdelania niet pochybností. Módne trendy, dizajn, kreativita, to sú atribúty ktoré rezonujú a sú žiadúce vo všetkých oblastiach  života každého z nás. Zároveň vzhľadom na štúdium v anglickom jazyku očakávame medzinárodnú komunitu študentov, čo je veľkým prínosom pre všetkých zúčastnených. Konfrontácia rozdielnych názorov v stredoeurópskom kontexte bude nielen zaujímavá ale predovšetkým podstatná pre ďalší vývoj študentov i školy,“ približuje Jana Lalová, Mod'Spe Paris Central Europe, Member of the Board.

Nová univerzita, jej zameranie a možnosti sú komunikované v prostredí online a na sociálnych sieťach. Jej zástupcovia sa zúčastňujú veľtrhov vysokých škôl, kde priamo maturantom a záujemcom o štúdium podávajú ucelenú informáciu o nových možnostiach štúdia.

MOD´SPE Paris je Paris Fashion Business School založená v roku 1993 na základe iniciatívy odborníkov z praxe spojených s Francúzskou federáciou Prêt- à-Porter (Ready-to-wear) dámskej konfekcie. Ide o obchodnú vysokú školu a školu módy zároveň. MOD´SPE Paris formuje talenty, profesionálov schopných zvládnuť marketingové a obchodné stratégie, nákup, komunikáciu v odvetví módy a dizajnu. Percento uplatnenia absolventov po získaní diplomu pohybuje medzi 85 a 90 %.  MOD´SPE Paris Central Europe je prvou svojho druhu v regióne strednej Európy.

 

Profil absolventa MOD´SPE Paris:

Produktový manažér

Od vzniku kolekcie až po predaj v butiku, je zodpovedný za vývoj kolekcie. Keďže pozná módne trendy, pozíciu konkurentov, očakávania zákazníkov a ciele svojej spoločnosti, je schopný vypracovať plán kolekcie. Usmerňuje a koordinuje činnosť pracovníkov zodpovedných za návrhy, výrobu, komercializáciu a propagáciu.

 

Vedúci kolekcie

Zabezpečuje koordináciu prác jednotlivých skupín štylistov a tvorcov modelov, riadi výber a príjem látok pre kolekciu a dohliada na dodržiavanie časového harmonogramu tvorby, pričom podlieha umeleckému riaditeľovi alebo generálnemu riaditeľovi.

 

Nákupca

Zostavuje ponuku v závislosti od priestorov predaja, pozície firmy a spotrebiteľa. Riadi výber kolekcií, hľadá nové odbytiská, jedná s dodávateľmi a sleduje rozpočet. Nákupca surovín dohaduje nákup látok a dodávok potrebných pre výrobu produktov. Realizuje prieskum trhov a vyhľadáva najlepšie zdroje pre zásobovanie s ohľadom na ciele spoločnosti.

 

Merchendizer

Zabezpečuje atraktívnu a koherentnú prezentáciu produktov na predajnom mieste, pričom sa drží vizuálnej identity každého obchodu. Jeho prvoradým cieľom je zvýšiť lineárnu rentabilitu.

 

Traffic manager

Má vedomosti o nástrojoch online marketingu a ovláda fungovanie webových aplikácií, komunikuje s odborníkmi pre technické zabezpečenie internetu. Podieľa sa na zostavovaní komunikačných kampaní, analyzuje údaje, vykonáva štatistické sledovanie a optimalizuje zastúpenie podnikov. Je zodpovedný za nákup kľúčových slov a za optimalizáciu pre vyhľadávače, zariadenie kampaní na dcérskych sieťach, porovnávanie cien, operácie v rámci partnerských vzťahov, za lokalizáciu databáz.

 

 

 

Zdroj: rm

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.