14.03.2016, 15:08

Čo splnili a čo plánujú brandžové asociácie?

Opýtali sme sa zástupcov profesilných združení ako KRAS, ADC či ADMA, ako hodnotia uplynulý rok a aké ciele si dali na rok 2016.

Čo splnili a čo plánujú brandžové asociácie?

Róbert Slovák, Partner Respect APP, prezident Klubu reklamných agentúr Slovenska

1. Plánom KRAS-u v minulom roku boli rozhovory s „nekrasovými“ agentúrami o potenciálnej spolupráci či spolupráca s ostatnými asociáciami z brandže. Do akej miery sa vám podarilo naplniť/nenaplniť tieto ciele?

Komunikovali sme s niektorými agentúrami, dokonca máme aj nových potenciálnych členov, teší ma ten záujem o KRAS. Dohodli sme sa na intenzívnejšej spolupráci s APR SR, s ADC komunikujeme štandardne veľmi intenzívne a s Radou pre reklamu sme rozbehli úspešnú sériu podujatí Raňajky s reklamou na rôzne témy, ktoré rezonujú u našich hostí, a záujem o Raňajky je čoraz väčší, čo je super.

2. Aké má KRAS plány v tomto roku, na čo sa plánuje sústrediť, aké zmeny/novinky plánuje realizovať?

Intenzívne sa budeme venovať téme tendrovania. Chceme pomôcť trhu, agentúram a klientom v čo najefektívnejšom aj najférovejšom využívaní výberových konaní. Všetci sme sa stretli často až s absurdnými  podmienkami či amatérskymi postupmi pri vyhlasovaní alebo vyhodnocovaní tendrov. Je škoda, ak sa tender neurobí poriadne, je to frustrujúce pre všetky strany, neefektívne a v konečnom dôsledku to môže predražiť služby agentúr. Inšpirujeme sa českou aktivitou Férový tendr a aj ich asociáciou AKA, diskutujeme o tom, ako to celé nastaviť. Naším cieľom je, aby sa k etike tendrovania prihlásili klienti, ktorým na dobrých obchodných vzťahoch naozaj záleží, a verím, že základňu týchto subjektov nájdeme medzi členmi Rady pre reklamu.

 

Katarína Droppová, prezidentka APR SR a Managing Director MCC PRofessionals

1. Pre APR SR bolo v uplynulom roku dôležité vysvetľovať a ďalej vzdelávať trh o tom, ako odlíšiť štandardné PR agentúry od garážových a aké štandardy by mali klienti požadovať od svojich PR agentúr v oblasti profesionality, úrovne servisu či etického správania. Do akej miery sa vám podarilo naplniť/nenaplniť tieto ciele?

V uplynulom roku sa nám podarili viaceré skvelé projekty. Prvým bolo pokračovanie súťaže Young Lions, v rámci ktorej si mladí PR-isti porovnávajú svoje zručnosti na svetovej úrovni. Veľmi ma teší, že sledujeme aktuálne trendy a nezaostávame za PR profesionálmi zo sveta. Rovnako ako ICCO v globálnom meradle (International Communications Consultancy Organisation, ktorej súčasťou je aj Asociácia public relations Slovenskej republiky) sme sa stali partnerom tohto projektu na lokálnej úrovni. Ďalším významným projektom bol PR Summit, ktorý sa uskutočnil v októbri 2015. Vystúpili na ňom významní svetoví PR profesionáli. Okrem podnetnej debaty o aktuálnej úlohe PR, ktorá reflektovala medzinárodnú emisnú kauzu spoločnosti Volkswagen, sme na ňom ukázali slovenské inšpiratívne PR kampane, ktoré uspeli aj vo svetovom meradle. No a čerešničkou na torte bola účasť Maxima Behara, vtedajšieho viceprezidenta ICCO, ktorý povedal viac o novom biznis modeli PR agentúr a ich konkurencii. Teší nás, že práve Maxim prijal pozvanie našej asociácie a zúčastnil sa na summite na Slovensku – práve jeho kvality na poli PR ocenili aj na medzinárodnej úrovni, a tak sa koncom októbra 2015 stal novým prezidentom ICCO. Súčasťou PR Summitu bol aj 6. ročník súťaže PROKOP 2015, teda NAJ projektov PR na Slovensku. Pri ňom sme zmenili spôsob hodnotenia a rozšírili odbornú porotu, aby sme dosiahli ešte väčšiu transparentnosť a zvýšili celkovú úroveň. Prihlásilo sa nám viac projektov ako za ostatné roky, a to 80 v 11 kategóriách. Najsilnejšími kategóriami už tradične boli Business to Consumer PR, Digital PR a Community relations. Projekty prihlasovali nielen PR agentúry z asociácie, ale aj 18 agentúr z oblasti PR, marketingu a digitálnych agentúr, 5 subjektov zo strany klientov a 1 subjekt z verejnej správy.

2. Aké má APR SR plány v tomto roku, na čo sa plánuje sústrediť, aké zmeny/novinky plánuje realizovať?

Určite chceme viac zvýrazniť naše odvetvie ako také a rozbehnúť užšiu spoluprácu s odbornými marketingovými médiami a odborovými organizáciami a asociáciami, ktoré aktívne pôsobia na trhu, najmä s KRAS-om alebo ADC Slovakia. Súčasťou týchto plánov bude aj zmena personálneho obsadenia vo výkonných orgánoch APR SR. Navyše sa nám prihlásili noví záujemcovia o členstvo, takže verím, že v dohľadnom čase sa naša základňa výrazne posilní.

 

Martin Woska, prezident ADC

1. Plánom spoločnosti ADC v minulom roku bol projekt ADC skupiny, ktorý sa mal venovať komunikácii ADC navonok, organizácii Zlatého klinca a pod., komunikácii so zahraničnými festivalmi a tiež mladým študentom. V plánoch ADC bol aj seminár s katedrou marketingovej komunikácie. Do akej miery sa vám podarilo naplniť/nenaplniť tieto ciele?

Nápad vytvoriť pracovné skupiny pre jednotlivé oblasti pôsobnosti sa ukázal veľmi prínosný. Úlohy sa tak rozdelili a nezostávalo všetko iba na prezídiu a dostavili sa výsledky. Avšak to nebol plán ADC, ale skôr nástroj na splnenie plánu. Spoločnosť ADC tak začala komunikovať na Facebooku, vytvorili sme koncept pre nový web, ktorý bude dotiahnutý do finále už teraz v marci. Mal by viac komunikovať aktuálne aktivity ADC, nie iba svojich členov a ich práce. Mali sme veľmi vydarený ročník Zlatého klinca s kompetentnou porotou. Dostali sme slovenských porotcov na medzinárodné súťaže Golden Hammer, ADC Europe a tiež do českej súťaže Louskáček. Mladí slovenskí kreatívci mali svojho zástupcu na medzinárodnom creative expresse organizovanom ADCE. Pracovnej skupine, ktorá sa venuje práci s mládežou, sa podarila spolupráca s Kamako, kde členovia ADC prednášali celý semester na rôzne témy týkajúce sa reklamy.

2. Aké má ADC plány v tomto roku, na čo sa plánuje sústrediť, aké zmeny/novinky plánuje realizovať?

Veľkou prioritou tohto roka je práve práca s mládežou a reklamným dorastom. Chceme mať s mladými ešte väčší kontakt, viac im pomáhať, nasmerovať ich a pripraviť ich na reklamnú prax. V súvislosti s tým budeme určite pokračovať v spolupráci s Kamako. Podobný model sa budeme snažiť aplikovať aj v iných školách. Aktivity pre mladých plánujeme viac posilniť aj v rámci Zlatého klinca a v spolupráci s ADCE, aby sme naplno využili jeho potenciál. Napríklad na Slovensku sa prvýkrát uskutoční ADCE Night, event pre členov ADC, junior členov ADC a študentov spojený s prednáškami a výstavou najlepších prác Európy minulého roka. Nechceme byť iba formálnym združením, chceme mať skutočné výsledky, viditeľný posun vo všetkých oblastiach a venovať tomu adekvátne veľa energie.

 

 

Pavol Kubán, prezident a predseda Správnej rady ADMA

1. Minulý rok ste plánovali prinášať kvalitný obsah, nový web, rozšíriť PR komunikáciu navonok, e-book a pokračovať v digitalnechutovky.sk a tiež Digital awards. Do akej miery sa vám podarilo naplniť/nenaplniť tieto ciele?

V uplynulom roku sa nám podaril výrazný posun v oblasti našich komunikačných cieľov a aktivít. V podstate sme naplnili všetky interné KPIs a niektoré sa nám dokonca podarilo aj prekročiť nad rámec stanovených cieľov. Darilo sa nám hlavne v komunikácii obsahu, kde sme počas roka spracovali dve plnohodnotné témy Digitálny tender a Digitálna stratégia, ktoré sme publikovali aj ako e-booky. Odoslali sme množstvo newsletterov, vydali nové briefy, komplexne sme zmenili stratégiu komunikácie na sociálnych sieťach a vďaka týmto aktivitám nám výrazne stúpol traffic na webe adma. sk. Ďalšou našou úspešnou aktivitou boli v minulom roku uskutočnené štyri podujatia formátu Digitálne chuťovky, kde sme privítali viac ako 150 návštevníkov.

2. Aké má ADMA plány v tomto roku, na čo sa plánuje sústrediť, aké zmeny/novinky plánuje realizovať?

V tomto roku sa okrem spustenia nového webu, pokračovania tvorby e-bookov a realizácie obľúbených Digitálnych chuťoviek sústredíme na našu najväčšiu udalosť v doterajšej histórii ADMA. Bude ňou digitálna marketingová súťaž Digital Pie, ktorú plánujeme uskutočniť v máji tohto roka. Všetkých budeme včas informovať.

 

 

Ľubomír Tuchscher, Slovenské združenie pre značkové výrobky

1. Plánom SZZV v roku 2015 bolo pokračovanie vo zviditeľňovaní hodnôt spojených so značkovými výrobkami tak na odbornej pôde, ako aj medzi zákazníkmi. Do akej miery sa vám podarilo naplniť/nenaplniť tieto ciele?

SZZV má za sebou rok, keď združenie bolo relevantným partnerom nielen pre členov, ale aj verejné inštitúcie a širokú verejnosť. Máme za sebou projekty zamerané na jednotlivé priemysly pôsobenia našich členov (kozmetika, potravinárstvo, tabak a nápoje), ako aj také, ktoré chránia majiteľov ochranných známok bez ohľadu na priemysel a štandardné podnikateľské prostredie. Osobitne by som poukázal na spoluprácu s Finančnou správou v boji proti takzvaným fejkom alebo kampaň Držte kapsuly mimo dosahu detí. Takýmto projektom sa chceme venovať aj v budúcnosti.

2. Aké má SZZV plány v tomto roku, na čo sa plánuje sústrediť, aké zmeny/novinky plánuje realizovať?

Tento rok máme pred sebou projekty vedúce k podpore dôvery spotrebiteľov k značkovým výrobkom. Uvedomujeme si, že aktivity priemyslu sú často nepochopené, čo vytvára priestor na kritiku a tlak na výrobcov. Preto naše združenie chce zohrať kľúčovú úlohu pri zmierňovaní napätia. Jednou z takýchto oblastí je porovnávanie výrobkov rovnakej značky na susedných trhoch, ďalšou tlak na výrobcov produktov s obsahom cukru, soli alebo alkoholu. Svetová federácia zadávateľov (WFA) reklamy bola pred rokmi platformou na vznik priemyselnej iniciatívy EU Pledge, ktorá znamenala verejný záväzok producentov obmedziť marketing orientovaný na deti do 12 rokov. SZZV ako riadny, národný člen WFA chce podľa vzoru iných národných asociácií (napríklad Maďarska, Nemecka, Portugalska) vytvoriť priestor pre rovnakú lokálnu platformu aj na Slovensku, ktorá by bola otvorená aj pre nečlenov WFA alebo SZZV.

 

Milan Kováčik, Managing Director PromoLand, predseda BTL komunikačnej asociácie

1. Plánom BTL-ky v minulom roku bolo zmenenie fungovanie pracovných skupín, prerozdelenie a zmenšenie počtu členov, aby boli funkčnejšie a pružnejšie. Do akej miery sa vám podarilo naplniť/nenaplniť tieto ciele?

Za úspešne realizované projekty môžeme určite považovať minuloročnú konferenciu zameranú na event marketing s medzinárodnou účasťou „Live! Conference“, ktorá bola súčasťou programu na veľtrhu EventExpo 2015. Asiciácia BTL-ka ju zrealizovala pod taktovkou Milana Kováčika a Števa Kozáka. Ďalej to bola určite účasť členov asociácie v porote „Zlatý Klinec“ a výhry členských agentúr v kategórii „Event“. V neposlednom rade účasť členských agentúr na medzinárodnej eventovej súťaži EUBEA, kde Slovenské agentúry opäť bodovali.

2. Aké má BTL-ka plány v tomto roku, na čo sa plánuje sústrediť, aké zmeny/novinky plánuje realizovať?

Rok 2016 chceme venovať vyšpecifikovaniu a nastaveniu dlhodobých priorít a cieľov asociácie. Prvých 5 rokov máme úspešne za sebou a začíname sa pozerať ďalej. Okrem toho chceme zvyšovať členskú základňu a našu angažovanosť v profesionálnych zahraničných štruktúrach. Veríme, že live comm priemysel môže napredovať iba prostredníctvom zdieľania informácií medzi lokálnymi trhmi, prostredníctvom lokálnych expertov, poznatkov a najefektívnejších spôsobov práce pozdvihujúc ich na globálnu úroveň.

 

Pozn.: Do termínu uzávierky neposkytli svoje

stanovisko asociácie: SAVA, AVR

Zdroj: red

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.