Digitálne predplatné rastie, boom sa zatiaľ nekoná