Dejiny lásky a nenávisti: Jeden kráľ sa kvôli žene vzdal trónu, ďalší zničil celé mesto