V boji proti propagande sme sami

Rozhovor: Zažívame ofenzívu dezinformačných médií