Pri objednaní diela spíšte licenčnú listinu

Licencia chráni autora aj jeho dielo