04.05.2018, 17:15

Slovensko má v EÚ najprísnejšie tresty za ohováranie. Prísna sankcia môže mať na novinárov odstrašujúcich účinok

Podľa medzinárodných inštitúcií by mal byť trestný čin ohovárania vypustený z právnych poriadkov.

Slovensko má v EÚ najprísnejšie tresty za ohováranie. Prísna sankcia môže mať na novinárov odstrašujúcich účinok
Zdroj: RVR

V posledných týždňoch na Slovensku intenzívne rezonuje diskusia o faktoroch negatívne ovplyvňujúcich výkon novinárskeho povolania. Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu v spolupráci so Zastúpením EK na Slovensku preto zorganizovala diskusiu Mediálna pluralita na Slovensku – stav a rizikové faktory, v ktorej sa stretli skúsení odborníci z oblasti mediálneho, trestného a správneho práva, zástupcov európskych inštitúcií, ale aj dlhoročných vysielateľov a novinárov.

O rizikách aplikácie súčasnej právnej úpravy trestného činu ohovárania v kontexte činnosti novinárov a jej možné negatívne dôsledky na slobodu médií v demokratickej spoločnosti diskutovali expert na problematiku ľudských práv Marián Filčík, sudca Michal Kačáni, riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu Ľuboš Kukliš, novinárka týždenníka TREND Zuzana Petková a prokurátor Ondrej Repa.

Zdroj: RVR

​Podľa viacerých relevantných medzinárodných inštitúcií by mal byť trestný čin ohovárania vypustený z právnych poriadkov, alebo aspoň používaný len v prípadoch najvážnejších verbálnych zásahov. Slovensko patrí ku krajinám, ktoré tento inštitút bežne aplikujú, navyše náš trestný poriadok stanovuje za ohováranie najvyššiu trestnú sadzbu spomedzi krajín EÚ, ktorá môže v krajných prípadoch dosiahnuť až trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov.

Podľa expertov na mediálne, trestné a správne právo, ochranu ľudských práv, ale aj zástupcov médií, môže mať tak prísna sankcia na novinárov odstrašujúcich účinok. Vzhľadom na nezastupiteľnú úlohu, ktorú média v demokratickej spoločnosti zohrávajú pri kontrole moci, považujú preto súčasnú právnu úpravu za nevhodnú.

Zhodli sa, že sloboda slova nie je bezbrehá, zdôraznili však existenciu rozsiahlej právnej úpravy na úrovni civilného práva, ktorá by mala mať pred aplikáciou trestného práva prednosť, pretože umožňuje dotknutým osobám adekvátne sa brániť, predovšetkým žalobami na ochranu osobnosti, v prípade mediálnych výstupov uplatnením práva na opravu či odpoveď.

Zdroj: RVR

Slovenské špecifikum

Špecifikom slovenskej právnej úpravy je, že trestný čin ohovárania je tzv. ohrozovacím trestným činom, čo v kontexte novinárskej činnosti znamená, že publikovanie informácie, môže byť vyhodnotené ako trestný čin bez toho, aby zverejnený obsah mal pre dotknutú stranu preukázateľný škodlivý následok.

Diskutéri zdôraznili, že je to jeden z dôvodov, prečo sa u nás môže ľahko zneužívať ako nástroj na šikanovanie novinárov. Problematické je tiež zneužívanie trestného činu ohovárania v politickom boji, ktoré u nás nie je výnimočné. Z praxe upozornili tiež na problematické dokazovanie úmyslu uškodiť, ktorý je nevyhnutným predpokladom pre klasifikáciu veci za trestný čin - cieľom novinárskej činnosti štandarde nie je škodiť, ale informovať.   

Okrem upozornenia na riziká aplikácie súčasnej právnej úpravy trestného činu ohovárania v kontexte činnosti novinárov bola diskusia zameraná aj na všeobecné otázky spojené s témou mediálnej plurality a regulácií médií. Východiskom pre diskusiu bola prezentácia doteraz nepublikovaných zistení štúdie CMPF (The Centre for Media Pluralism and Media Freedom) Media Pluralism Monitor 2017, ktorá hodnotí stav plurality médií na Slovensku.

Zistené dáta týkajúce sa pertraktovaných tém krížového vlastníctva, transparentnosti a koncentrácií médií poukazujú na rezervy aktuálnej slovenskej legislatívy a budú cenným príspevkom do diskusie o novej právnej úprave regulácie vysielania, ktorú si vynucuje revízia európskej smernice o audiovizuálnych službách.

Diskusia „Mediálna pluralita na Slovensku – stav a rizikové faktory“ bola prvou zo série spoločných odborných diskusií, ktoré Kancelária Rady spolu so Zastúpením EK na Slovensku zorganizuje. Aktuálnym otázkam spojeným s problematikou médií sa budú v takejto forme venovať aj naďalej. Najbližšia diskusia venovaná téme dezinformácií (tzv. falošných správ - fake news) je plánovaná na 26. máj 2018.  

Strategický Newsletter

Top správy z marketingu, médií a reklamy.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.