05.04.2019, 10:06

Veselé zúbky už po ôsmykrát vzdelávali deti a ich rodičov

V priebehu mesiacov január a február 2019 sa do ôsmich víťazných materských škôl opäť vybrala Zúbková hliadka z projektu Veselé zúbky, a to Zuzka a Monika Haasové, Robo „Zubožrút“ Papp, Bystrík, Martin Chynoranský a „zúbková kráľovná“ – zubná lekárka Katka Bartonková –, ktorá navštívila materské školy v Malých Levároch, Trnave, Podlužanoch, Nemšovej, Žiline, Číži, Starej Ľubovni a v Malom Kamenci.

Veselé zúbky už po ôsmykrát vzdelávali deti a ich rodičov
Zdroj: dm drogerie markt

V škôlkach, v ktorých bolo z návštevy Zúbkovej hliadky veľa radosti, odovzdali víťazné šeky v hodnote 1000 eur na produkty z portfólia vlastnej značky dm pre potreby materskej školy a množstvo ďalších darčekov. S deťmi z víťaznej triedy si posedeli a prešli správny postup čistenia zúbkov a na záver nechýbal zúbkový koncert pre celú materskú školu. Po celý čas robila deťom radosť nielen Zúbková hliadka, ale aj zúbkové veveričky Bibi a Bibko. Tento rok sa každá zapojená materská škola mohla potešiť aj novinke – plyšovému Zubožrútovi.

Naprázdno však neobišli ani iné školy. Ďalšie dve materské školy v každom kraji získali produkty z portfólia vlastných značiek dm v hodnote 500 eur a veselozúbkové balíčky a päť materských škôl v každom kraji získalo pre svoje deti, ktoré sa do súťaže zapojili, veselozúbkové balíčky. Každá materská škola, ktorá sa do projektu zapojila zaslaním súťažných fotografií, získala podpísaný plagát Zúbkovej hliadky, štýlovú nálepku Veselé zúbky a novinku – plyšového Zubožrúta.

„Projekt Veselé zúbky patrí už osem rokov medzi naše stabilné CSR aktivity a každoročne podporuje starostlivosť v oblasti dentálnej hygieny nielen u detí, ale aj u ich rodičov. Po ôsmich rokoch osvety, ktorá je šírená zábavnou a zaujímavou formou, vidíme, že tento projekt má nesmierny význam a prináša svoje výsledky. Deti a ich rodičia poznajú nielen Zubožrúta a klasickú zubnú kefku, ale aj jednozväzkovú „dočisťovaciu“ kefku, zubnú niť a dokonca aj medzizubné kefky. A čo nás najviac teší, aj vďaka Veselým zúbkom dočisťuje detské zúbky týmito pomôckami každý večer stále viac a viac rodičov,“ povedala Janka Poláčková, prokuristka dm drogerie markt.

Tomáš Ortutay zo spoločnosti GlaxoSmithKline dodáva: „Spoločnosť GlaxoSmithKline je dlhodobým a hrdým partnerom projektu Veselé zúbky. Tešíme sa, že môžeme zvyšovať u detí a rodičov povedomie týkajúce sa správnej techniky a starostlivosti o ústnu hygienu. Sme presvedčení, že správny návyk v detskom veku je kľúčový pre zdravý chrup v dospelosti.  Ďakujeme Zúbkovej hliadke a všetkým, ktorí za uvedeným projektom stoja a každoročne ho posúvajú dopredu“. 

Na margo projektu sa vyjadrila aj zubná lekárka Katka Bartonková: „Tohtoročné Veselé zúbky sme po prvýkrát absolovovali v zimných týždňoch. Trávili sme teda s deťmi čas hlavne vnútri v škôlkach, ale aj v kultúrnych domoch, medzi nimi sme sa presúvali  s pomocou ochotných rodičov, ktorí nám nadšene rozprávali o zážitkoch so svojimi ratolesťami a ich zúbkami. Postavička škaredého Zubožrúta naozaj inšpiruje mnohé deti a možno aj dospelých, aby zubnej hygiene predsa len venovali viac času. Po ôsmich rokoch pôsobenia projektu Veselé zúbky na Slovensku sa potvrdilo staré známe, že opakovanie je matkou múdrosti. Tematika detských zúbkov a prevencie kazu je stále aktuálna a nekončiaca sa téma, ktorá nemá žiadne regionálne obmedzenia. Myslím si, že neustálym opakovaním a pripomínaním zmyslu sa čistenie zúbkov doslova „dostáva pod kožu“ všetkým zaujatým, teda rodičom, ich deťom, ale aj pedagogickému personálu. Nová nastupujúca generácia pedagógov má veľmi pozitívny prístup k tematike a prevenciu považuje sa samozrejmosť. Materská škola okrem rodiny stále zostáva tým dôležitým miestom, kde sa detičky učia hrou, pesničkami a hlavne kolektívne. Dôkazom toho boli v mnohých škôlkach nápadito vyzdobené triedy, nástenky s tematikou zúbkov a dokonca mali pre nás aj pripravený program s pesničkami, básničkami či so scénkami. Aktívne zapájať deti do čistenia zúbkov v škôlke považujem za veľmi dôležité. Nie je tu nutné používať zubnú pastu, stačí mechanické očistenie kefkou. Čím dlhšie ľpejú povlaky na detských zúbkoch, tým je totiž riziko  tvorby kazu väčšie. Snaha v materských školách však musí byť nevyhnutne podporovaná umývaním zúbkov doma s rodičmi, čo je pre dieťa prioritné – ráno a večer pred spaním. Účasť rodičov na našich tohtoročných návštevách v škôlkach nebola všade bohatá, zato však bola v niektorých škôlkach mimoriadne aktívna, čo ma potešilo. Po toľkých rokoch vidím, že spojenie osvety a zábavy na Veselých zúbkoch sa mimoriadne osvedčilo a prináša už svoje ovocie. Čo sa týka vedomosti a znalosti z oblasti ústnej hygieny, určite, a praktický vplyv na stav chrupu slovenských deťúreniec nám ukážu štatistiky.“

VESELÉ ZÚBKY 2018/2019

  1. ročník projektu

Súťaž pre všetky materské školy

Do súťaže sa mohli zapojiť všetky materské školy na Slovensku do 14. decembra 2018. Stačilo, ak pripravili pre deti a ich rodičov Deň veselých zúbkov, počas ktorého im vysvetlili, ako sa o zúbky správne starať, a do dm poslali fotografie cez prihlášku na stránke www.veselezubky.sk. A aby im tento deň prebehol ľahšie, mohli si na webovej stránke projektu stiahnuť inštruktážnu zúbkovú sadu, určenú na vysvetlenie správnej techniky čistenia zúbkov, brožúrku, kvíz pre rodičov a mnohé ďalšie praktické materiály a pomôcky určené na prácu s deťmi. O krajských víťazoch, ktorí získali veselozúbkový koncert, a o ďalších siedmich materských školách v každom kraji, ktoré získali produkty z portfólia vlastných značiek dm alebo balíčky pre všetky deti, čo sa zapojili, rozhodlo počítačové žrebovanie.

Najoriginálnejšie veveričky Bibi a Bibko

Špeciálnu cenu dostali aj tri triedy, ktoré zaslali nepovinnú fotografiu „Najoriginálnejšie maskoty Bibi a Bibko“. Zúbková hliadka vybrala desať najoriginálnejších z nich a o celkovom víťazovi rozhodla verejnosť prostredníctvom hlasovania cez facebookovú stránku dm drogerie markt Slovensko od
12. do 19. marca 2019. Hlasovanie bolo do poslednej chvíle veľmi napínavé, súťaž sa totiž stretla so skvelým ohlasom a interakciou zo strany ľudí. Víťazom sa stala materská škola Poľný Kesov, ktorej veveričky Bibi a Bibko „zalajklo“ vyše 1500 ľudí a vyhrala produkty z portfólia vlastných značiek dm v hodnote 500 eur. Na druhom a treťom mieste sa umiestnili materské školy Mýtna a  Wonderland Bánovce nad Bebravou. Tie vyhrali produkty z portfólia vlastných značiek dm v hodnote 250 eur.

Veselé zúbky už osem rokov na scéne

Veselé zúbky sú sociálnym projektom dm drogerie markt, ktorý dlhodobo prináša spoločnosť  v spolupráci so spoločnosťou GlaxoSmithKline. Už osem rokov podporuje osvetu v oblasti dentálnej hygieny nielen u detí. Vďaka hravej forme, veselým pesničkám a rozprávkam o zúbkoch a starostlivosti o ne učí deti správnym návykom už od útleho veku. A nielen deti, ale aj ich rodičov.  A keďže to robí zaujímavo, nie je to ani nič náročné. Takto si totiž detičky už v ranom veku dokážu veľmi ľahko osvojiť vhodnú techniku čistenia zúbkov, čo im pomôže vytvoriť si správne návyky na celý život. Deti, ktoré sa učia čistiť si zúbky podľa Veselých zúbkov, si totiž spievajú zúbkové pesničky, a tak prirodzene ovládajú správny postup, ktorý je dokonale ukrytý v textoch. Poznajú tak nielen Zubožrúta a klasickú zubnú kefku, ale aj jednozväzkovú „dočisťovaciu“ kefku, zubnú niť a dokonca aj medzizubné kefky.

VÝHERNÉ MATERSKÉ ŠKOLY

Mgr. Jana Kiliková

Materská škola ČÍŽ

„Keďže sme malinká škôlka vo veľmi chudobnom regióne, nemáme možnosť sa bežne zúčastňovať podobných akcií. O to viac si ceníme, že sme sa mohli zapojiť do súťaže, vďaka ktorej sme vyhrali takúto úžasnú cenu. Tým, že sme koncert museli presunúť do kultúrneho domu, sa u detí ešte viac zintenzívnil pocit z celej akcie. Mnohé deti sa naozajstného koncertu zúčastnili prvýkrát v živote a poriadne si ho aj užili. Takisto členovia Zúbkovej hliadky boli úžasní. Aj keď deti v triede pri nich pôsobili trošku neistým dojmom, na druhý deň ich chceli vidieť znova. Výborné ohlasy sme mali aj od rodičov, ktorým doma deti všetko vyrozprávali. Takže posielam vďaku aj od nich. Pre nás všetkých, či už to boli deti, personál alebo rodičia, to bol výnimočný, nevšedný a nezabudnuteľný deň. Je to úžasný projekt a to, čo robíte, je veľmi prospešné. Ešte raz veľké ĎAKUJEME. Do projektu sa budeme aj naďalej zapájať a verím, že sa ešte niekedy uvidíme.“

Zuzana Viktorínová

Materská škola MALÉ LEVÁRE

„Som nesmierne rada, že sme sa projektu s deťmi zúčastnili a mohli sme byť súčasťou jedného krásneho dopoludnia so Zúbkovou hliadkou. V deťoch všetkých vekových kategórií Zúbková hliadka vzbudila neuveriteľný záujem o čistenie zúbkov a všetko s tým spojené, pretože ich nadšenie pretrvávalo ešte niekoľko dní. Bolo úžasné sledovať, ako sa u detí automaticky prehĺbilo povedomie v oblasti dentálnej hygieny, ktoré automaticky prenášali na svojich rodičov. Profesionálny prístup, originalita, jedinečnosť a úsmev na tvári nechýbala ani jednému z aktérov Zúbkovej hliadky, a práve ten ich entuziazmus bol zodpovedný za úspech, ktorý v našej škôlke nepopierateľne zožali. Patrí Vám všetkým veľké ĎAKUJEME, ďakujeme za krásny deň, zážitok, nové vedomosti, skúsenosti, darčeky a skvelú atmosféru. Ako sa hovorí, opakovanie je matka múdrosti a to znamená, že sa zapájame aj o rok a radi Vás opäť uvidíme.“

 

Zuzana Pavlovičová

Materská škola PODLUŽANY

„V prvom rade sme zostali nesmierne prekvapení, že sme sa práve my stali víťaznou triedou v celom Nitrianskom kraji. Hneď ako sme deťom oznámili túto skvelú správu, nevedeli sa dočkať vašej návštevy u nás. Projekt Veselé zúbky deťom dal veľa. Niežeby sme sa my v škôlke téme zúbkov nevenovali, ale vaša Zúbková hliadka ponorila deti aj do reálnych príkladov – ako čistiť zúbky, ako sa o ne správne starať. A to tým,  ako skvele vybavení rôznymi kefkami, pastami, niťami ste prišli do našej škôlky. Vaša zúbková hliadka spravila skvelú atmosféru v našej škôlke, deťom sa koncert veľmi páčil, tancovali, spievali spolu s vami. Piesne obsahujú krásne texty o tom, ako si zúbky čistiť, čo všetko im škodí a podobne. Deti sa prostredníctvom týchto piesní veľa naučili. Zúbková hliadka k nám priniesla mnoho radosti a energie. Deti ešte stále spomínajú na Zubožrúta či veselé tancujúce veveričky. Bolo nám cťou stretnúť skvelých moderátorov, spevákov, hercov, ale i pani lekárku. Budúci rok sa do súťaže určite zapojíme opäť. Ďakujeme za krásny zážitok.“

Helena Ščambová

Materská škola Brodňanská ul. ŽILINA

„Deti i rodičia chcú touto cestou poďakovať za návštevu Zúbkovej hliadky v našej materskej škole. Už dlho naše deti nezažili taký pekný poldeň, hlboký emotívny zážitok, ktorý sa niesol zábavou, spevom, tancom, ale aj aktívnou činnosťou – aktivity v oblasti dentálnej hygieny, ktorú prevádzali skvelí ľudia zo Zúbkovej hliadky. Projekt Veselé zúbky bol veľkým prínosom pre naše deti, rodičov, nehovoriac o produktoch, ktoré naše deti získali. Veľmi si vážime Vašu aktivitu, ktorú vynakládate pre deti a želáme vám veľa úspechov v ďalšej práci. I dnes sa deti vracajú k zážitkom s vami, čo sa prejavuje v kresbách, dramatických hrách, spontánnych rozhovoroch medzi deťmi, ale čo nás najviac teší – v radosti z umývania zúbkov. Úprimne vám ďakujú deti, rodičia a celý kolektív materskej školy.“

Lýdia Adamčíková

Materská škola NEMŠOVÁ

„Výhra v projekte Veselé zúbky bola pre nás milým prekvapením. Určite najväčším zážitkom pre deti bola návšteva Zúbkovej hliadky v našej víťaznej I. triede na Ľuborčianskej ulici. Deti zažili príjemné popoludnie s hravým učením sa, ako sa správne starať o zúbky. Vaše rady dodržiavajú a zúbky si pekne umývajú. Koncert s pesničkami, ktoré naše deti poznali, bol pekným zakončením Vašej návštevy u nás. Veľmi pekne Vám všetkým ďakujeme.“

Zuzana Csatlósová

Materská škola  MALÝ KAMENEC

„Nebolo v celom Košickom kraji šťastnejšej škôlky, ako bola naša v deň, keď sme sa dozvedeli, že našu materskú školu ocenili hlavnou cenou v rámci projektu Veselé zúbky. Netrpezlivo sme čakali na deň, keď k nám zavítajú hostia, ktorých sme doteraz videli len na televíznych obrazovkách. Naše deti nikdy nezabudnú na krásny koncert Zúbkovej hliadky, ktorý ostal v ich srdciach a bude ich sprevádzať aj v dospelosti. Odvtedy s láskou spievajú zúbkové pesničky a dodržiavajú pravidlá dentálnej hygieny, ktoré sa naučili počas koncertu. Deň čo deň spomínajú na Zubožrúta a na veveričky Bibi a Bibka, s ktorými veselo tancovali a spievali v našej malej škole. Veľká vďaka celému tímu Veselých zúbkov za ich neobyčajne krásnu službu a pred ich prácou dvíhame svoj klobúk. Z celého srdca krásne ďakujeme Monike Haasovej, Zuzke Haasovej, Robovi Pappovi, Martinovi Chynoranskému, Bystríkovi, zubárke Katke Bartonkovej, Ivete Haulíkovej a dm za to, že nám svojím prístupom a vystúpením skrášlili deň. Sme veľmi radi, že sme mali tú česť ich spoznať, a dúfame, že tento nezabudnuteľný zážitok zopakujeme čoskoro. Tešíme sa na Vás a na ďalšie pokračovanie našej spolupráce.“

Monika Bukovičová

Materská škola Tatranská ul. STARÁ ĽUBOVŇA

„Aj keď vonku nebol práve najkrajší zimný deň, v materskej škole na Tatranskej ulici v Starej Ľubovni bol tento deň dňom, ktorý priniesol do srdiečok našich detí potešenie, do tváre široký úsmev a do duše každého z nás ten príjemný pocit, že môžeme prežiť úžasné chvíle so skvelými ľuďmi zo Zúbkovej hliadky, ktorí tým najprirodzenejším spôsobom deti poučili, usmernili i zabavili, aby im dali množstvo rád a návodov, ako sa správne starať o svoje zúbky. Deti z našej materskej školy si svoje zúbky čistia  každý deň, vždy, keď sa naobedujú, to už všetci dobre vedia a pritom si takto svorne opakujú: „Holá, holá, zdravý úsmev nič nezdolá.“ A vedia aj to, že si ich majú vyčistiť každé ráno a každý večer, že nemajú jesť sladkosti a že sa o svoje zúbky treba starať každý deň. No pri zážitku, aký im pripravila táto skupina veselých ľudí zo Zúbkovej hliadky, na to určite nikdy nezabudnú. Ďakujeme a držíme palce, aby Vás takéto nadšenie držalo čo najdlhšie.“

ZÚBKOVÁ HLIADKA

Robo „Zubožrút“ Papp

„Pred ôsmimi rokmi som si pri zrode Veselých zúbkov nevedel predstaviť, aký ošiaľ na Slovensku vyvoláme. Vyzeralo to ako fajn osveta na krátky čas, ale dnes s odstupom času som stále príjemne šokovaný, koľko detí a rodičov sme spolu s dm naučili správne sa starať o zúbky. Tento ročník bol pre mňa špeciálny, pretože sme navštívili výherné škôlky v každom Slovenskom kraji. Mali sme úžasné zážitky, škôlky nás prekvapili vystúpeniami a fantastickým privítaním. Zubožrúta sa už nebojí toľko detí ako pred niekoľkými rokmi, čo ma teší, pretože to znamená, že stále viac detí vie, ako sa starať o svoj chrup. Som nesmierne rád, že môžem byť súčasťou takého skvelého projektu.“

Bystrík

„Nie je nič krajšie, ako keď ste s partiou skvelých ľudí a môžete robiť radosť deťom a zároveň ich motivovať a naučiť, ako sa o zúbky správne starať . Milujem Veselé zúbky, je to moja srdcová záležitosť.“

Zuzka Haasová

„Veselé zúbky aj tento rok ukázali, že majú zmysel, pretože každý rok sa narodí veľa krásnych, šikovných detí, ktoré treba opäť naučiť správne sa starať o svoje zúbky. A nielen deti, ale najmä ich rodičov. Zbožňujem túto činnosť pre deti, pretože v škôlkach je práca s deťmi a pani učiteľkami veľmi vďačná. Projekt Veselé zúbky je a aj bude vždy aktuálny. Som vďačná, že môžem byť súčasťou tohto pre mňa naozaj zmysluplného projektu s takými úžasnými osobnosťami a priateľmi. Veľká vďaka dm za to, že tento projekt vznikol a že môže stále existovať.“

Monika Haasová

„Veselé zúbky sú projekt, ktorý je pre mňa obohacujúci pre svoj osvetový charakter. Robím ho veľmi rada, lebo vidím na deťoch zmysel našej práce. Po tých rokoch sme naozaj dobrá partia a to deti môžu cítiť, naša dobrá nálada sa hneď prenáša na ne. Tento rok sme navštívili množstvo škôlok po celom Slovensku, aj na miestach, kde som nikdy nebola. Niektoré naše stretnutia boli veľmi dojímavé. Do projektu sa vložila nielen materská škola, ale aj rodičia a niekedy dokonca aj celá dedina. Ľudia boli vďační za to, aký zážitok sme im doniesli. Slzy v očiach boli na obidvoch stranách. Deti sú všade zvedavé, šikovné a všetky potrebujú vedieť, ako si správne majú čistiť zúbky. Je to naozaj radosť robiť túto prácu!“

Martin Chynoranský

„Stále platí, že Veselé zúbky sú naozaj veselé, a to je super. Stretávame deti, ktoré sa tešia, keď nás vidia, smejú sa, tlieskajú, zbožňujú veveričky Bibi a Bibka a spievajú si naše pesničky. Vždy sa teším, keď vedia odpovedať na kvízové otázky. Ale stále je pre mňa úplne najviac, keď sa dieťa usmeje a ja vidím pekné a zdravé zúbky. A za takýmto zdravým úsmevom je vždy rodič.“ 

Strategický Newsletter

Top správy z marketingu, médií a reklamy.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.