21.02.2017, 13:02

Povesť firmy ovplyvňuje Slovákov aj pri výbere zamestnávateľa

Podľa 73% Slovákov môžu firmy svojim spoločensky zodpovedným správaním efektívne dopĺňať úlohu štátu a 15% ľudí u nás je dokonca presvedčených o nenahraditeľnej úlohe štátu.

Akvaholizmus, populárny trend šíriaci sa do zvyšku sveta zo Spojených štátov amerických, je postavený na teórii neustáleho pitia vody ako na kľúči k dôkladnému čisteniu organizmu. Človek sa podľa teórii akvahokolikov týmto spôsobom nepretržite zbavuje jedovatých splodín metabolizmu, čím sa preventívne stará o svoju imunitu. Hrozba trendu, na ktorom nie je na prvý pohľad nič zlé, tkvie v tom, že sa svojim nasledovateľom vymyká spod kontroly aj z hraníc normálu. Z obyčajného pitia vody sa zrazu vykľula posadnutosť, pred ktorou už niektorí jedinci nevedia utiecť. Kým priebežné dopĺňanie tekutín je prospešné pre fyzickú aj duševnú pohodu, závislosť na pití čistej pramenistej rátajúca v priemere desať litrov vody denne, už predstavuje životné nebezpečenstvo. Takýto neprirodzený príjem vody spôsobuje neprimerané vyplavovanie životne dôležitých látok z organizmu a zaťažuje obličky aj močový mechúr. A podpisuje sa i pod zväčšovanie buniek, čo môže napríklad v prípade mozgových buniek viesť až k smrti. Po dôkazy netreba chodiť ďaleko. Nie tak dávno víťazka súťaže v pití vody v Kalifornii skonala pár minút po tom, ako si na krk zavesila zlatú medailu. Dlho si ju veru neužila.
Zdroj: Flickr

Rozdielny názor na túto otázku sa mení v súvislosti s vekom. O nenahraditeľnej úlohe štátu je presvedčených len 5% mladých, vo veku 18 až 34 rokov, ale medzi 35 až 49 ročnými Slovákmi zastáva tento názor až 21% ľudí. Myslí si to aj 20%  opýtaných, ktorí majú 50 až 65 rokov a takmer 22% stredoškolsky vzdelaných bez maturity, no len 10% vysokoškolsky vzdelaných Slovákov. Výsledky vyplývajú z aktuálneho dotazníkového prieskumu BAYER BAROMETER 2016, ktorý exkluzívne spracovala spoločnosť MEDIAN.

„Spoločenská zodpovednosť je neoddeliteľnou súčasťou filozofie spoločnosti Bayer a jej korporátnej stratégie. V rámci spoločenskej zodpovednosti sa zameriavame na strategické investície do oblastí, ktoré zahŕňajú vedu, vzdelanie, zdravie a spoločenské potreby. Spoločnosť Bayer podporuje vzdelanie mladých ľudí v oblasti vedy. Na Slovensku a v Českej republike podporujeme kľúčový program Veda má budúcnosť, ktorým chceme pomôcť stimulovať záujem študentov základných a stredných škôl o prírodné vedy,” dodáva Jens Becker, generálny riaditeľ spoločnosti Bayer pre Českú republiku a Slovensko.

Zdroj: Bayer

Mladší viac vnímajú prínos firiem v ekonomike a vzdelávaní, starší občania majú k spoločensky zodpovednému správaniu firiem (CSR) skeptickejší postoj

Za najväčší prínos spoločensky zodopvedného správania firiem považuje 38 % ľudí na Slovensku oblasť zdravia, ktorá zahŕňa prevenciu, starostlivosť i liečbu chorých. Na druhom mieste uvádza 34% Slovákov ekológiu, pretože vidí prínos v ochrane krajiny a životného prostredia, recyklácii i v spotrebiteľskom správaní. Predovšetkým mladí, vo veku 18 až 34 rokov si uvedomujú prínos v ekonomickej oblasti (34%) a vo vzdelávaní (24%). K ekonomike priraďujú aj kultúrne a spoločenské aktivity, starostlivosť o pamiatky a samozrejme technológie a vývoj. Zo Slovákov staršej generácie vidí však prínos pre ekonomiku len 21% ľudí medzi 35 a 49 rokom života, teda ľudí v najproduktívnejšom veku. Oblasť vzdelávania, podporu odborov s nižším záujmom, voľnočasových aktivít detí a mládeže, či menšín najmenej pochopiteľne vnímajú starší občania. Prínos spoločensky zodpovedného správania firiem v oblasti vzdelávania uvádza v prieskume  len 10% opýtaných vo veku 50 až 65 rokov. Muži a ženy sa na názore na prínos spoločensky zodopvedného správania firiem vzácne zhodujú. Na najvyššie miesto kladú prínos v oblasti zdravia (18% muži aj ženy) a na najnižšie dávajú prínos v oblasti vzdelania (muži 17%, ženy 15%).

Spoločenská zodpovednosť firiem (CSR) ovplyvňuje Slovákov pri nákupoch i výbere zamestnávateľa

V prieskume odpovedali Slováci aj na otázku, či sa rozhodujú pri nákupoch a výbere tovaru aj podľa povesti a spoločensky zodpovedného správania firmy. Až 42% opýtaných uviedlo, že sa to snaží zohľadniť a pre 5% ide dokonca o kľúčový prvok pri výbere. Z postojov účastníkov prieskumu vyplynulo, že spoločenská zodpovednosť a povesť firmy je dôležitá najmä pre slovenských mužov.

Podobnú úlohu zohráva zodpovedný prístup k spoločenským potrebám a povesť firmy aj pri výbere zamestnávateľa. Tento faktor pri výbere zohľadňuje 43% Slovákov a 15% ľudí ho považuje za veľmi dôležitý. Najdôležitejší je tento prvok pre ženy – Slovenky a mladšie ročníky. Pri výbere zamestnávateľa sa spoločenskú zodpovednosť firmy snaží zohľadniť takmer 53% ľudí vo veku 18 až 24 rokov.

Zdroj: Bayer

BAYER BAROMETER 2016 v skratke

V máji 2016 sa uskutočnil dotazníkový prieskum BAYER BAROMETER 2016 s cieľom zistiť postoj Slovákov k inováciám a rozvoju vo vede. Internetového prieskumu sa v Slovenskej republike zúčastnilo celkovo 501 respondentov starších ako 18 rokov, ktorí boli vybraní kvótnym výberom. Výskum realizovala exkluzívne pre spoločnost Bayer agentúra MEDIAN.

Bayer: Science For A Better Life

Bayer je globálna spoločnosť s hlavnou pôsobnosťou v oblasti starostlivosti o zdravie a v poľnohospodárstve. Produkty a služby spoločnosti sú vytvárané tak, aby slúžili ľuďom a zlepšovali kvalitu ich života. Bayer si zároveň kladie za cieľ tvoriť hodnoty prostredníctvom inovacií rastu. Spoločnosť Bayer se zaväzuje dodržiavať zásady trvale udržateľného rozvoja, sociálnych a etických hodnôt. Vo fiškálnom roku 2015 spoločnosť zamestnávala približne 117 000 ľudí a jej predaje dosiahli 46,3 miliard Eur. Kapitálové náklady dosiahli výšku 2,6 miliard Eur, do výskumu a vývoja Bayer investoval 4,3 miliardy Eur. Tieto čísla zahŕňajú aj podnikanie spoločnosti v oblasti high-tech polymérov, ktoré od 1. augusta 2015 nespadajú do portfólia skupiny Bayer. Novovzniknutá spoločnosť Covestro s oblasťou podnikania v high-tech polyméroch bola októbra 2015 uvedená na burzu. Viac informácií je k dispozícii na www.bayer.com.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.