30.03.2017, 09:45

V kine Lumière uvedú výber filmových týždenníkov. Témou bude vyrovnávanie sa s obdobím druhej svetovej vojny

Aprílový program cyklu Očami filmových spravodajcov ponúkne výber filmových týždenníkov, venovaných tzv. retribučným súdom po druhej svetovej vojne.

V kine Lumière uvedú výber filmových týždenníkov. Témou bude vyrovnávanie sa s obdobím druhej svetovej vojny
Zdroj: Kino Lumière

Kolekciu krátkych žurnálov v pondelok 3. apríla 2017 o 17.30 hod. lektorsky uvedie filmový publicista a režisér Rudolf Urc, ktorý cyklus na rôzne témy pripravuje pravidelne od novembra minulého roka.

„Retribučné súdy vznikli na základe dekrétu prezidenta Beneša z roku 1945 o potrestaní všetkých vojnových previnilcov, zradcov a kolaborantov,“ vysvetľuje Rudolf Urc, dramaturg cyklu Očami filmových spravodajcov vo Filmotéke Kina Lumière. „Na Slovensku sa zoznam zločinov rozšíril o zradu na Slovenskom národnom povstaní a aktívnu činnosť v Hlinkovej strane a režimistických organizáciách. Boli zriadené ľudové súdy a Národný súd, pred ktorý boli postavení poprední predstavitelia vojnovej Slovenskej republiky.“ Túto spoločensky aktuálnu tému vyrovnávania sa s obdobím druhej svetovej vojny predstaví Rudolf Urc prostredníctvom šiestich vybraných kinožurnálov.

„Filmoví spravodajcovia mali prístup k najdôležitejším pojednávaniam a z ich priebehu publikovali trinásť šotov. Kľúčovým bol súd s bývalým prezidentom Jozefom Tisom, kde sa upierali zraky celej verejnosti, a okolo ktorého sa rozohrali viaceré politické hry smerujúce k odsúdeniu a omilosteniu obžalovaného. Filmový týždenník pochopiteľne nemohol vysledovať ani zaznamenať zákulisie politického boja, poskytol však vzácne obrazové svedectvo neobyčajnej hodnoty,“ hovorí Urc o dôležitosti dobových záznamov aj dnes, keď vo verejnom diskurze zaznievajú slová o popieraní minulosti.

Pondelkový výber cyklu Očami filmových spravodajcov ponúkne šesť vydaní Týždňa vo filme z rokov 1946 a 1947. „Týždeň vo filme bol od roku 1945 do roku 1990 najreprezentatívnejším domácim filmovým periodikom. Odzrkadľoval premeny a výkyvy v spoločenskom dianí a citlivo reagoval na politické turbulencie. Jeho tvorcovia sa snažili o vyváženú koncepciu, často však determinovanú dobovými okolnosťami,“ dodáva Urc, ktorý sa v čase „zlatej éry“ filmových týždenníkov podieľal aj na ich výrobe.

Programový cyklus Očami filmových spravodajcov od svojho vzniku v novembri minulého roka uviedol už filmové týždenníky na témy Maďarská jeseň 1956, Oheň kritiky, Mozaika 1957, Prezidentské pohreby, Všesokolské zlety a spartakiády. Na každom stretnutí, ktoré sa koná vždy prvý pondelok v mesiaci, sa premieta pásmo piatich až siedmich týždenníkov s dôrazom na vybrané tematické okruhy. Na lektorskej prednáške Rudolf Urc divákom ozrejmuje aj historické a spoločensko-politické pozadie vzniku jednotlivých šotov. Zámerom cyklu je „priblížiť originálne filmové dielo Týždeň vo filme súčasnému divákovi. Pripomenúť ľudí, roky a udalosti spojené s tým-ktorým obdobím a vytvoriť tak priestor nielen pre obnovu historickej pamäte, ale aj podnet pre rozjímanie o kontextoch,“ uzatvára Rudolf Urc.

Retribučné súdy vznikli na základe dekrétu prezidenta Beneša z roku 1945 o očistení a potrestaní všetkých vojnových previnilcov, zradcov a kolaborantov. Na Slovensku sa zoznam zločinov rozšíril o zradu na Slovenskom národnom povstaní a aktívnu činnosť v Hlinkovej strane a režimistických organizáciách. Boli zriadené ľudové súdy a Národný súd, pred ktorý boli postavení poprední predstavitelia vojnovej Slovenskej republiky. Filmoví spravodajcovia mali prístup k najdôležitejším pojednávaniam a z ich priebehu publikovali trinásť šotov. Kľúčovým bol súd s bývalým prezidentom J. Tisom, kde sa upierali zraky celej verejnosti, a okolo ktorého sa rozohrali viaceré politické hry smerujúce k odsúdeniu a omilosteniu obžalovaného. Filmový týždenník pochopiteľne nemohol vysledovať ani zaznamenať zákulisie politického boja, poskytol však vzácne obrazové svedectvo neobyčajnej hodnoty.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.