12.06.2013, 17:15

V kauze Rádio Viva sú nové fakty. Licenčná rada ich preverí

Rada pre vysielanie a retransmisiu sa k celej veci znovu vracia, zistí všetky údaje a až potom bude ďalej pokračovať.

Otázka nového, prípadne staronového držiteľa frekvencií, na ktorých vysiela dnes celoplošné Rádio Viva a ktorých licencia je platná do 21. decembra tohto roku, je stále aktuálna. V zmysle platných ustanovení boli tieto frekvencie zahrnuté do jarného výberového konania v minulom roku, o frekvencie mali záujem štyri subjekty. Rada dňa 15. 5. 2012 rozhodla o ich o udelení spoločnosti Corporate Legal. Jeden z uchádzačov o frekvencie, spoločnosť Viva Production House, sa voči rozhodnutiu Rady odvolal na Najvyšší súd SR. Ten 27. 3. 2013 rozhodol o zrušení rozhodnutia Rady a vrátil jej vec na ďalšie konanie. Na základe toho Rada v máji 2013 vyzvala listom všetkých štyroch účastníkov výberového konania, ktorí mali záujem o predmetné frekvencie, na vyjadrenie sa k podkladom pre rozhodnutie Rady. 

V rámci tohto Spoločnosť Rádio Viva spolu so svojím vyjadrením Rade dňa 6. 6. 2013 doručila aj žiadosť o odňatie licencie č. R/70 na vysielanie programovej služby Rádio Viva. Prílohou vyjadrenia spoločnosti Corporate Legal, ktoré bolo Rade doručené 10. 6. 2013, bola ústavná sťažnosť podaná na Ústavný súd SR dňa 5. 6. 2013. Spoločnosť Corporate Legal namieta porušenie práva na spravodlivé súdne konanie, v spojení s právom vlastniť majetok a základného práva na rovnaké zaobchádzanie, ako aj porušenie princípu právnej istoty. K zásahu do jej práv malo dôjsť zrušujúcim rozsudkom Najvyššieho súdu SR, ktorý preto žiada zrušiť. 

"Nové fakty, ktoré prišli v posledných dňoch, spôsobili to, že sa musíme k celej veci vrátiť, znova zistiť všetky podklady a údaje, aby sme mohli ďalej pokračovať. Fakticky to znamená veľké spomalenie celého procesu. Jednak je tu žiadosť o odobratie licencie na vysielanie Rádia Viva, kde rada posúdi všetky náležitosti s tým spojené. Môže sa potom stať, že odoberie licenciu ešte pred termínom jej platnosti do 21. decembra. Druhou stránkou je rozhodnutie o výbere nového držiteľa licencie. Podaním sťažnosti na Ústavný súd SR zo strany spoločnosti Corporate Legal sa celý proces spomalil, do rozhodnutia Ústavného súdu nie možné zo strany Rady vo veci rozhodnúť," uviedol pre TASR na dnešnom stretnutí s médiami predseda RVR Miloš Mistrík.

Kompletné stanovisko Rady pre vysielanie a retransmisiu v tlačovej správe.

Zdroj: TASR

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.