19.01.2016, 22:54

Testovali sme hudobné služby. Apple Music sklamal

Porovnávali sme Deezer, Spotify a Apple Music. Pozrite si, ktorá aplikácia je pre ľudí najpohodlnejšia na ovládanie. Testovania sa zúčastnili piati nezávislí respondenti.

Testovali sme hudobné služby. Apple Music sklamal

Na mušku sme si zobrali hudobné služby dostupné na Slovensku - Deezer, Spotify a Apple Music. Všetky tri služby majú u nás podobnú penetráciu medzi obyvateľstvom, hlavne kvôli Slovak Telekomu, ktorý distribuuje Deezer so svojimi zariadeniami. 

Rozhodli sme sa otestovať, ako jednoducho sa tieto služby používajú a ktorá z nich je používateľsky najprívetivejšia. Dlhodobá stratégia všetkých troch služieb je získať čo najvyššiu penetráciu medzi smartfónovými používateľmi. Preto sme sa v teste zamerali na mobilné aplikácie týchto služieb. 

 

Vyhľadanie piesne je jednoduché u všetkých troch

V prvej úlohe sme používateľov vyzvali, aby vyhľadali svoju obľúbenú pieseň. Všetci zvládli úlohu bez problémov, všetky tri služby uspeli podobne. Deezer vyhral s najkratším priemerným časom (31 sek), nasledoval Apple Music (33 sek) a Spotify (39 sek). Traja respondenti však poukázali na neprehľadnosť výsledkov vyhľadávania Apple Music, ktorý nedelí výsledky na interpréta, album, playlist, piesne a pod.

 

Ak vyhľadávame piesen cez Apple Musie, aplikácia nám nenapovie, či ide o skladbu, interpréta a pod. 

 

Ak vyhľadávame pieseň cez Deezer, aplikácia napovie, či ide o skladbu, interpréta pod. 

 

Ikonografia - Apple zlyhal na plnej čiare

Moderátor vyzval používateľa, aby si konkrétnu vyhľadanú pieseň pridal medzi svoju hudbu tak, aby sa k nej mohol kedykoľvek vrátiť. Vo všetkých prípadoch sa používatelia výrazne potrápili kvôli použitej ikonografii. Ikona srdca alebo ikona plus v prípade Apple Music neposkytuje dostatočné rozlíšenie funkcie. Apple navyše ikony vôbec nedoprevádza popiskami a preto v tejto úlohe zlyhal na plnej čiare. Dokonca využíva ikonu srdca na pridanie do obľúbených, no zároveň ikonu používa aj na sekciu “pre vás” (v obrázku "For you"). Jeden respondent preto olajkovanú pieseň hľadal v sekcii “pre vás”, pričom je umiestnená v sekcii "moja hudba". Používateľom úloha trvala v prípade Apple Music v priemere 92 sekúnd (Spotify 22,5 sek a Deezer 17,5 sek) a len jeden respondent úlohu zvládol bez problémov. Deezer si dokonca poisťuje, že kľúčová funkcia aplikácie bude naozaj ľahko dostupná – srdce a tlačidlo "pridať do playlistu" totiž navedú používateľa k tej istej funkcii.

Dizajn Apple Music obsahuje veľa funckionalít. Používatelia však majú problém identifikovať funkcionality ikon plus a srdiečka bez popiskov. Okrem toho vidíme rovnaké srdiečko na obrazovke dvakrát, no nijako spolu nesúvisia, čo môže používateľa zmiatnuť. Ak by ste chceli playlist stiahnuť, napadlo by vám, že máte kliknúť najprv na ikonu plus a tá sa po ťuknutí zmení na ikonu stiahnutia?

 

Spotifty je najkrajší

Tmavé pozadie Spotify hodnotili používatelia ako veľmi luxusné. Jedna respondentka sa vyjadrila, že Deezer je jednoduchý na používanie, ale veľmi sterilný a škaredý v porovnaní so Spotify. Spotify pridáva na jeho elegancii aj animovaný prechod medzi obrazovkami. Efekt vnárania sústreďuje pozornosť používateľa na obsah a nezahlcuje ho navigačnými prvkami. Strohý Apple Music používateľom neprekáža, v niektorých častiach však umiestňuje príliš veľa obsahu na obrazovku, čím používateľov zahlcuje. Niekoľkokrát sme zaznamenali preťaženie používateľskej pozornosti, keď používateľ začal klikať na všetky ikony na obrazovke. Dobrým príkladom je obrazovka aktuálne prehrávanej hudby, ktorú Deezer aj Spotify udržiavajú čistú.

Takto vyzerá obrazovka Deezer, keď sa prehráva aktuálna hudba. 

 

Takto vyzerá obrazovka Spotify, keď sa prehráva aktuálna hudba. 

 

Apple dizajnérom sa podarilo do obrazovky pri prehrávaní aktuálne hudby umiestniť o jeden riadok ikon viac. Na druhej strane si však až traja respondenti nevšimli kontextové menu v pravom hornom rohu Deezeru a Spotify, ktoré obsahuje práve tie funkcie, ktoré Apple umiestnil do zorného poľa.

 

Neprehľadná navigácia od Apple

Moderátor ďalej vyzval respondenta, aby našiel interpréta podobného k interprétovi vyhľadanej piesne. Jediný Deezer si udržal v tejto úlohe stopercentné skóre. Apple Music a Spotify používateľov potrápili. Náročná úloha preverila najmä navigáciu v aplikáciách. Apple prichádza s invenčným prístupom. Navigáciu nestavia štandardne tak, aby bol podobný Winampu, Windows Playeru a iným starším prehrávačom. Menu reprezentuje aktivity, ktoré možno so službou Apple Music vykonávať: pre vás, novinky, rádio, prepojenia, moja hudba. Vyhľadávanie umiestnili na každú obrazovku do pravého horného rohu, to však používateľov mätie. Nevedia, či vyhľadávajú len v danej sekcii alebo naprieč celým Apple Music. 

Apple Music zvolil ikonu vyhľadávania do pravého horného rohu v každej sekcii, čo užívateľov mätie (vyznačené modrým obdĺžnikom). Nevedia, či vyhľadávajú len v danej sekcii (napríklad Knižnica), alebo v celej aplikácii. 

 

Connect (prepojenia) je položka, ktorá je pre nových používateľov úplne nejasná. Apple chce používateľom svojim novátorským prístupom zjednodušiť život, podľa všetkého ho však sťažil. Všetci respondenti sa explicitne sťažovali na jeho navigáciu a považovali ju za neprehľadnú. Chybou je tiež, že chýbajú notifikácie potom, ako vykonáme rôzne akcie ako napríklad pridanie skladby do playlistu alebo stiahnutie. Aplikácie Spotify aj Deezer naopak používateľa vždy informujú o tom, čo s danou položkou urobil. 

Takto Deezer informuje o aktivite, ktorú sme práve vykonali. 

 

Takto Spotify informuje o aktivite, ktorú sme práve vykonali. 

 

Deezer a Spotify v navigácii nenechávajú nič na náhodu – obe do nej zahrnuli vyhľadávanie, stránku na objavovanie hudby, moju knižnicu. Spotify aj Deezer zmestili menu do štyroch položiek, čo výrazne urýchľuje pohyb po aplikácii.

V Spotify sa do menu dostanete potiahnutím ľavej strany obrazovky alebo ťuknutím na hamburgerové menu.

 

 

Deezer menu umiestnil do vrchnej časti aplikácie. 

Čo sa skrýva pod položkou Moja hudba, ktorú aplikácia využívajú, je pre používateľov vo všeobecnosti veľká neznáma. Možno by mohli služby poexperimentovať so slovom knižnica a nadviazať tak na staršie navigačné modely, ktoré sú používateľom známe.

 

Uloženie hudby môže potrápiť

Vyhľadanie playlistu hudby z osemdesiatych rokov zvládli respondenti bez problémov, no najlepšie a najrýchlejšie v Deezeri. Pri ostatných dvoch službách potrebovali drobnú nápovedu. Keď sme ich však vyzvali, aby si tento playlist stiahli do smartfónu, úspešnosť rapídne klesla. Pri Apple Music to zvládol len jeden respondent, pri Spotify dvaja a pri Deezeri všetci. Opäť sa ukázalo, ako dôležité je funkcie pomenovať explicitne, prípadne doplniť popiskom. 

Deezer umiestňuje funkciu „stiahnuť“ vo všetkých playlistoch na výraznom mieste hneď pod názvom playlistu. V Apple Music sa objaví funkcia na rovnakom mieste, podmieňuje ju však tým, že používateľ musí najskôr playlist uložiť do My Music. V aplikáciách Deezer a Spotify môže používateľ playlist stiahnuť priamo, no ak sa jedná o stiahnutie jednej konkrétnej skladby, musí ju najprv taktiež pridať do playlistu alebo uložiť do vlastnej hudby a až potom ju vie stiahnuť. To, prečo existuje táto podmienka pre jednotlivé skladby, nám nie je zrejmé. Či už však ide o banálnu chybu, alebo ošetrenie práv interpretov, jednoznačne dochádza k dezorientácii používateľa, pretože má pocit, že funkcia sa niekedy objaví a je dostupná, inokedy nie. V Apple Music, ak by ste si chceli pridať skladbu do playlistu, slúži na to ikona „plus“.  Tá pridá hudbu do „mojej knižnice“. Situáciu však ešte viac komplikuje, keďže ikona stiahnutia sa objaví namiesto ikony plus. Traja z našich respondentov si túto zmenu nevšimli. Ikonografia spôsobuje problémy, na ktoré poukázal jeden používateľ, keď začal po zadaní úlohy “stiahnite si hudbu do smartfónu" klikať na ikonu plus, zdieľanie a tiež na ikonu oblaku. Flat design a simplisticka ikonografia sa v tomto prípade neoplatili.

Apple Music má situáciu zložitú ešte v jednej vertikále. Stavia totiž službu ako rozšírenie pôvodnej aplikácie Music, ktorá v iOS štandardne prehrávala hudbu. Prirodzene tak kombinuje hudbu nahratú na smartfóne s hudbou v Apple Music. Respondenti však toto rozhodnutie vnímali negatívne. Sekciu „moja hudba“ naviac delí na dve sekcie: jedna je pre knižnicu a druhá pre playlisty. Často sa stávalo, že používatelia tento prepínač nevideli a preto playlisty neobjavili.

Nešťastné delenie v prípade Apple Music sekcie "Moja hudba" na dve podsekcie "Library" a "Playlist" (na obrázku vyznačené v zelenom obdĺžniku). 

 

Deezer je najjednoduchší

Vo všeobecnosti používatelia vykonávajú v tomto type služieb tri aktivity: nájsť pieseň, prehrať si ju a nájsť inšpiráciu. V Apple Music inšpiráciu používatelia nevedeli nájsť takmer vôbec. Deezer a Spotify síce vyžadovali viac scrollovania, ale nakoniec sa k inšpirácii predsalen respondenti dostali.

Čísla nepustia. Respondenti pri používaní Deezeru nepochybili ani raz. Pri Apple Music zase zvládli úlohu bez problémov práve raz. Priemerný čas úloh bol pri Apple Music 60 sekúnd, pri Spotify 45 sekúnd, pri Deezeri 24. Pri debriefingových sedeniach respondenti označovali Apple Music za katastrofu, navigáciu za neprehľadnú. Spotify má blízko k Deezeru, v detailoch si však vybral cestu väčšej elegancie ako robustnejšej ergonómie. 

Apple dizajnéri sa teda tentokrát sekli. Dizajn obsahuje príliš veľa funkcionalít, no ikony nie sú doprevádzané vysvetlivkami. Tým sa stáva úvodný zážitok s aplikáciou skôr bolestivým objavovaním funkcií, ktoré Apple používateľom pripravil. Veľké problémy spôsobila používateľom aj navigácia. Namiesto umiestnenia základných funkcií do menu – vyhľadávanie, moja knižnica, prehliadanie, stavajú menu na používateľovi neznámej štruktúre. To vytvára pocit neistoty a komplikuje interakciu s aplikáciou.

 

 

O testovaní

Testovanie prebehlo v špecializovanom laboratóriu, kde možno testovať ergonómiu softvéru. Je vybavené viacerými kamerami, ktoré snímajú, ako sa používatelia správajú pri používaní softvéru. Do testovacej miestnosti sú pojednom pozývaní respondenti a moderátor testovania im postupne zadáva úlohy. Následne sa nahrávky z testovania vyhodnocujú a identifikujú sa problémy ergonómie.

Na testovanie bolo pozvaných 5 respondentov, ktorí spadajú do kľúčovej cieľovej skupiny služieb. Hľadali sme osoby vo veku 25 - 40 rokov, ktorí vlastnia smartfón a zároveň nemajú doterajšiu skúsenosť ani s jednou službou, tri ženy a dvoch mužov. Z testovacieho scenáru sme vynechali registračný proces, keďže registrácia do Apple Music je veľmi zložitá, používateľ musí overovať svoju identitu na niekoľkých úrovniach.

 

O hudobných službách

Všetky tri hudobné služby sú dostupné na Slovensku. Apple nedávno ohlásil, že ich streamovacia služba Apple Music má desať miliónov platiacich používateľov. Spotify sa podarilo skonvertovať okolo 25 miliónov z celkových 75 miliónov. Posledné čísla Deezeru z januára 2015 vykazovali 6 milónov, v tom období mal rovnakú platiacu bázu ako Apple Music. 

 

Zdroj: Lighting Beetle, Stratégie

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.