01.08.2017, 15:07

Nadácia AGROFERT prispeje organizáciám až 10 tisíc EUR na projekty pre osoby s postihnutím

Do grantového konania sa môžu hlásiť organizácie, ktorých projekt je zameraný na služby osobám s mentálnym, fyzickým alebo kombinovaným postihnutím.

Nadácia AGROFERT prispeje organizáciám až 10 tisíc EUR na projekty pre osoby s postihnutím
Zdroj: Agrofert

Jednou z oblastí, na ktoré sa Nadácia AGROFERT zameriava, je podpora organizácií, ktoré ďalej pomáhajú osobám s mentálnym, fyzickým alebo kombinovaným postihnutím. Tentokrát vypísala Nadácia AGROFERT grantové konanie na Slovensku. O finančný príspevok vo výške až 10 tisíc EUR sa môžu hlásiť neštátne neziskové organizácie alebo príspevkové organizácie. Nadácia AGROFERT- slovenská organizačná zložka prijíma žiadosti do 15. septembra 2017.

„Grant je určený organizáciám, ktoré ďalej pomáhajú jednotlivcom s rôznym druhom postihnutia. Patríme k jedným z mála nadácií, ktoré prispievajú organizáciám na úhradu prevádzkových nákladov. Taká pomoc nie je obvyklá hlavne preto, že náklady napríklad na nájomné nenafotíte, takže se s tým nemôžete ako nadácia nikde prezentovať. Pritom ide často o zásadnú oblasť financovania, ktorá rozhoduje o samotnej existencii podporených organizácií,“ hovorí Zuzana Tornikidis, riaditeľka Nadácie AGROFERT.

Do novo vypísaného grantového konania sa môžu hlásiť organizácie, ktorých projekt je zameraný na služby osobám s mentálnym, fyzickým alebo kombinovaným postihnutím. Okrem prevádzkových nákladov môžu byť z grantu financované aj zdravotnícke alebo kompenzačné pomôcky.

Slovenské organizácie môžu od Nadácie AGROFERT získať príspevok v maximálnej výške 10 tisíc EUR, pričom obdobie, na ktoré je grant poskytovaný, je maximálne 12 mesiacov.

Viac informácií žiadatelia nájdu na www.nadace-agrofert.cz/aktualni-grantova-rizeni/

O Nadácii AGROFERT – Pomáhať srdcom

V koncerne AGROFERT platí, že podniky koncernu sú nielen významnými ekonomickými subjektami a zamestnávateľmi v regiónoch Českej republiky a Slovenskej republiky, ale že majú tiež veľkú zodpovednosť voči svojmu okoliu. Preto v roku 2011 vznikla Nadácia AGROFERT, ktorá zjednotila stratégiu charitatívnych činností podnikov. Spoločnosti koncernu AGROFERT ju od dátumu jej založenia podporili darmi v celkovej výške cez 260 miliónov českých korún. Tieto prostriedky slúžia k realizácii mnohých projektov. Športovými centrami pre deti počnúc a Fondom pre rodičov samoživiteľov končiac. Nadácia prispieva nielen neziskovým organizáciám na rozvoj ich aktivít, či na zlepšenie ich materiálno-technického vybavenia a podmienok činnosti, ale venuje sa aj žiadostiam individuálnych žiadateľov. Viac informácií na www.nadace-agrofert.cz.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.