29.06.2018, 14:48

Národná cena za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn pozná svojich finalistov aj víťazov

Národná cena za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn pozná svojich finalistov aj víťazov
Zdroj: Národná cena za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn

  15. ročník súťaže Národná cena za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn je vyhodnotený. Medzinárodná porota počas dvoch dní hodnotila 160 prác v troch kategóriách a vybrala finalistov a víťazov, ktorých práce budú prezentované na jeseň 2018 na výstave na Fakulte architektúry STU a víťazi budú vyhlásení 12. 10. 2018 v Novej Cvernovke.

  Národnú cenu za dizajn (NCD) vyhlasujú Slovenské centrum dizajnu (SCD) a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. V roku 2018 ide o 15. ročník, ktorý je zameraný na komunikačný dizajn, a do ktorého sa prihlásilo 252 prác. „Tento rok sme opäť potešení záujmom dizajnérok a dizajnérov i klientov o účasť v súťaži. Myslím, že je spôsobený aj tým, že sa stotožňujú s myšlienkou, že nejde iba o súťaž, ale hlavným zámerom je konfrontácia na výstave a možnosť propagovať svoju prácu pred verejnosťou. Kolektívna výstava aktuálnej tvorby takého rozsahu ako NCD je totiž pozoruhodnou výročnou udalosťou,“ hovorí riaditeľka SCD Mária Rišková.

  Medzinárodné zhodnotenie

  Hodnotenie prebieha v dvoch kolách: prvým online kolom hodnotenia prešlo 160 prác – 113 prác v kategórii Profesionálny dizajn, 34 prác v kategórii Študentský dizajn a 13 prác v kategórii Dizajn s pridanou hodnotou. Práce v oboch kolách posudzovala medzinárodná porota v zložení Ayşegül İzer (TR), Juraj Blaško (SK), Marek Pistora (CZ), Kathrin Pokorny-Nagel (AT), Sven Lindhorst-Emme (DE), Tomasz Bierkowski (PL) a Eva Kašáková (SK).

  „Vybrať zo 160 prác, ktoré postúpili z online hlasovania poroty, len to najlepšie na výstavu znamenalo neustále si pripomínať, čo národná cena za komunikačný dizajn vlastne je. Je to ukážka stavu, v akom sa nachádza slovenský grafický dizajn? Alebo je to výber špičkových prác, ktoré obstoja aj v medzinárodnom hodnotení? Porota, zložená zo zástupcov 6 krajín, sa zhodla v posudzovaní funkčnosti, kvality predvedenia, aktuálnosti či inovatívnosti zvoleného vizuálneho jazyka a pochopiteľnosti u konečného používateľa,“ približuje kritériá posudzovania predsedníčka poroty a kurátorka tohto ročníka dizajnérka Eva Kašáková.

  Udelené ocenenia

  Počas dvoch dní (18. a 19. júna) porota vybrala 87 prác, ktoré postupujú na výstavu finalistov a víťazov. Z toho je 58 prác z kategórie profesionálneho dizajnu, 22 študentských prác a 7 prác z kategórie Dizajn s pridanou hodnotou. Spomedzi postupujúcich prác porota vybrala a udelila nasledovné ceny:

  • Národné ceny za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn v kategórii Profesionálny dizajn
  • Národná cena za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn v kategórii Študentský dizajn
  • Národná cena za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn v kategórii Dizajn s pridanou hodnotou
  • Cena poroty
  • Cena za kultúrny prínos v oblasti dizajnu. 

  Pohľad poroty

  Kurátorka Národnej ceny za dizajn Eva Kašáková zhŕňa niekoľko postrehov poroty: „V rámci kategórie profesionálny dizajn sa mi zdalo, že knižný dizajn bol tento rok zastúpený o čosi slabšie. Buď sa už bežný štandard zvýšil natoľko, že dizajnéri sami nemali pocit, že robia výnimočné knihy, alebo ich neprihlásili vo veľkom počte. Slabú účasť mali aj firemné identity a branding.“ Naopak študentské práce boli podľa poroty na veľmi vysokej úrovni: „Mali sme pocit, že študenti sa predháňajú v tom, kto bude mať dokonalejšiu sadzbu, väzbu knihy a podobne. Práce boli akoby málo „študentské“ – odvážne, experimentálne, drzé. Povzbudila by som preto študentov, aby sa nebáli posielať svoje projekty – bolo by určite prínosné ich ukázať verejnosti aj mimo prieskumov na umeleckých vysokých školách.“

  Kategória Dizajn s pridanou hodnotou je ešte stále novinkou v súťaži. „Zaviedli sme ju minulý rok a hoci obsahuje menej projektov, myslím si, že reprezentuje významný trend v dizajne. Je možné, že o pár rokov nebude potrebná, že hodnoty, ktoré propaguje, budú úplne bežnou praxou. Nateraz však chceme zdôrazniť prácu dizajnérov, ktorá kladie na významné miesto spoločenskú alebo ekologickú zodpovednosť hlavne s ohľadom na budúcnosť,“ vysvetľuje Mária Rišková, riaditeľka SCD. 

  SAVE THE DATE

  Po vyhodnotení výsledkov začínajú práce na prípravách výstavy finalistov a slávnostnom vyhlásení výsledkov. Výstava prác finalistov a víťazov NCD 2018 sa bude konať na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity. Jej otvorenie sa uskutoční 8. 10. o 18.00 a potrvá do 25. 11. 2018. Galavečer spojený so slávnostným vyhlásením víťazov Národnej ceny za dizajn 2018 – Komunikačný dizajn sa bude konať 12. 10. 2018 o 19.00 v Novej Cvernovke.

  Strategický Newsletter

  Top správy z marketingu, médií a reklamy.

  Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.