20.01.2016, 11:54

Začína súťaž Národná cena za komunikačný dizajn 2016

Slovenské centrum dizajnu vypisuje nový, v poradí 13. ročník súťaže Národná cena za dizajn.

Začína súťaž Národná cena za komunikačný dizajn 2016

Po prvýkrát v histórii bude súťaž venovaná výlučne hodnoteniu, oceňovaniu a propagácii rôznych oblastí komunikačného dizajnu. Súťaž Národná cena za komunikačný dizajn 2016 je určená grafickým dizajnérom, grafickým štúdiám, reklamným agentúram, klientom a študentom grafického dizajnu a príbuzných disciplín. O získanie ocenenia je možné uchádzať sa v kategóriách profesionálny, študentský a experimentálny komunikačný dizajn.

Organizátori prinášajú v tomto ročníku niekoľko zmien, ktoré sa týkajú podrobného zadefinovania a vymedzenia predmetu súťaže v súťažných podmienkach, čo umožní prihlásiť široké spektrum prác z oblasti komunikačného dizajnu. Prihlasovanie prác bude výlučne online, s čím súvisí aj nový prístup k hodnoteniu, ktoré bude dvojkolové. V 1. kole posúdi medzinárodná porota online zaslanú dokumentáciu, na základe ktorej vyberie na hodnotenie práce do 2. kola, kde určí víťazov.

Online prihlasovanie do súťaže bude možné na adrese www.scd.sk v čase 12. 1. 2016 – 29. 2. 2016.

Súťaž bude definitívne vyhodnotená v apríli 2016. Po ukončení práce poroty bude v priestoroch galérie Satelit a galérie

v podkroví Slovenského múzea dizajnu v Hurbanových kasárňach nainštalovaná výstava prác, ktoré na základe rozhodnutia poroty postúpili do druhého kola. Pôjde o prvú a doteraz najväčšiu prehliadku komunikačného dizajnu, čo však samozrejme závisí od počtu a kvality prihlásených prác. Výstava bude sprístupnená odbornej a širokej verejnosti ešte pred vyhlásením výsledkov od 28. 4. 2016.

V čase od 28. 4. do 26. 5. 2016 budú môcť návštevníci vybrať svojho favorita na udelenie Ceny verejnosti, ktorej súčasťou bude aj výsledok hlasovania na internete. Svoju cenu udelia aj zástupcovia médií.

Všetky ceny budú odovzdané na slávnostnom vyhlásení výsledkov 27. mája 2016.

Organizátori plánujú pozvať na slávnostné odovzdávanie cien niekoľko významných hostí, o ktorých účasti budeme včas informovať.

K výstave NCD 2016 bude vydaný katalóg, a víťazi budú prestavení v časopise Designum 2/2016.

Úplné znenie súťažných podmienok poskytne záujemcom Slovenské centrum dizajnu Bratislava, alebo sú dostupné na internetovej adrese www.scd.sk 

Národná cena za komunikačný dizajn 2016

Predmetom súťaže je hodnotenie komunikačného dizajnu chápaného ako nástroje, procesy, výsledky, princípy a technológie tvorby určené na sprostredkovanie informácie. Zahŕňa širokú škálu diel od jednotlivého produktu po komplexné komunikačné systémy a procesy tvorby.

Súťažné kategórie

Profesionálny komunikačný dizajn

produkty komunikačného dizajnu pre konkrétneho klienta v súlade s predmetom súťaže.

Študentský komunikačný dizajn

semestrálne alebo záverečné práce v bakalárskom, magisterskom alebo doktorandskom stupni štúdia, ktoré vznikli vo vysokoškolských inštitúciách v SR s vyučovaním komunikačného dizajnu a súvisiacich odborov alebo počas študijnej stáže v zahraničí v súlade s predmetom súťaže.

Experimentálny komunikačný dizajn

experimentálne projekty v kontexte komunikačného dizajnu v súlade s predmetom súťaže.

Strategický Newsletter

Top správy z marketingu, médií a reklamy.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.