StoryEditor

Manifest strelca zo Zámockej je stále na úložiskách

09.03.2023, 17:10
Autor:
redred

Pomôcť by mohol Akt o digitálnych službách. Ten by mohol nastavovať jednotné indikátory na detekciu extrémistického a teroristického obsahu.

Začiatkom tohto týždňa, teda takmer päť mesiacov po teroristickom útoku na Zámockej ulici v Bratislave, našli pracovníci analytického odboru Rady pre mediálne služby ďalšie voľne prístupné úložisko, na ktorom je dostupný manifest strelca tohto útoku.

A to aj napriek tomu, že v snahe o jeho odstránenie uskutočnili odo dňa incidentu, 12. októbra 2022, množstvo konkrétnych a úspešných krokov.

Pretrvávajúca prítomnosť manifestu na online platformách jasne potvrdzuje, aká dôležitá je v snahách o zamedzenie šírenia nelegálneho obsahu spolupráca platforiem. Tie by mali spoločne nastavovať jednotné indikátory na detekciu extrémistického a teroristického obsahu. Práve rozdiely medzi prístupmi jednotlivých platforiem vedú k tomu, že sa takýto obsah ďalej šíri na internete aj napriek relatívne rýchlemu zásahu prvotnej platformy,“ objasnil vedúci analytického odboru Stanislav Matějka.

Priblížil tým zároveň jedno zo súboru odporúčaní pre digitálne platformy a ich regulátorov, ktoré Rada pre mediálne služby sformulovala s nadnárodnou iniciatívou Reset v ich spoločnej štúdii popisujúcej úlohu digitálnych platforiem, ktorú zohrali pred a po útokuna Zámockej ulici.

Ide už o druhú komplexnú správu mapujúcu podiel digitálnych platforiem na radikalizácii páchateľa útoku spred bratislavskej Teplárne, ktorú Rada pre mediálne služby vypracovala. Prvý podrobný report vydala ešte v decembri minulého roka.

„Opätovne sa potvrdilo, že bez ohľadu na použitý jazyk, automatizované systémy moderovania obsahu analyzovaných platforiem nedokázali pred a po útoku včas identifikovať extrémistický, teroristický a nenávistný obsah. Analýza autorov nahlásených príspevkov ukázala, že ide do veľkej miery o účty, ktorých príspevky boli opakovane nahlásené už mesiace pred útokom. Z analýzy toxicity komentárov na platformách Facebook, Instagram a YouTube vyplynulo, že každý tretí komentár po útoku na Zámockej ulici v analyzovaných príspevkoch obsahoval element nenávistného prejavu smerovaného voči LGBTI+ komunite. A napokon, protiteroristické politiky analyzovaných platforiem sa až príliš často zameriavajú na boj proti teroristickým skupinám, no neodrážajú nové trendy terorizmu a radikalizácie,“ zhrnul hlavné zistenia novej štúdie S. Matějka.

image

Strelec zo Zámockej ulice.  

Ako ďalšie odporúčanie preto spolu so zástupcami iniciatívy Reset, ktorá sa venuje vplyvu technológií na demokraciu, navrhli platformám vývoj novej metodológie posudzovania extrémistického a teroristického obsahu založenej na expertnej znalosti sociálneho kontextu každej krajiny.

„Rada pre mediálne služby začala vo veci nových úložísk nelegálneho obsahu konať v spolupráci so zahraničnými partnermi okamžite po ich objavení. No účinné a systémové riešenie zamedzenia šírenia teroristického obsahu môže priniesť len rýchla a efektívna implementácia Aktu o digitálnych službách, o ktorom sa v týchto dňoch intenzívne diskutuje v celej Európskej únii,“ upozornil Martin Dorociak, riaditeľ Rady pre mediálne služby.

Na Slovensku v tejto súvislosti vrcholia rokovania o určení koordinátora digitálnych služieb, do ktorého právomocí bude patriť vymáhanie harmonizovaných pravidiel na odstraňovanie nelegálneho obsahuv online prostredí.

Zdôraznil, že „Rada pre mediálne služby považuje skoré určenie koordinátora a efektívnu implementáciu tohto európskeho nariadenia za kľúčovú pre boj proti nelegálnemu a teroristickému obsahu na internete.“

Podľa nariadenia o riešení šírenia teroristického obsahu online je povinnosťou Rady pre mediálne služby predložiť Európskej komisii správu o uplatňovaní tohto nariadenia u nás. Jej súčasťou budú aj vyššie spomenutézistenia z analytickej činnosti Rady pre mediálne služby.

„Správu budeme Komisii predkladať koncom tohto mesiaca. Ak sa dovtedy nič nezmení, budeme v nej konštatovať aj fakt, že doteraz nebol kompetentnými orgánmi vydaný žiadny príkaz na odstránenie teroristického obsahu súvisiaceho s útokom v Bratislave,“ povedal S. Matějka.

Orgánom s právomocou nariadiť hostingovým službám odstránenie takéhoto obsahu je Národná kriminálna agentúra. Rada pre mediálne služby odstraňovanie teroristického obsahu zabezpečuje z vlastnej iniciatívy na základe kompetencií zamedzovať šíreniu nelegálneho obsahu (medzi ktorý patrí aj obsah, ktorýpodnecuje ku konaniu, ktoré napĺňa znaky niektorého z trestných činovterorizmu) na platformách na zdieľanie obsahu.

Pri riešenia problematiky šírenia online teroristického obsahu Rada pre mediálne služby intenzívne spolupracuje so zahraničnými partnermi v rámci globálnych iniciatív zameraných na prevenciu, napríklad ChristchurchCall, GIFCT, TechAgainstTerrorism, TheGlobalPartnershipforAction on Gender-Based Online Harassment and Abuse.

menuLevel = 2, menuRoute = news/archiv-clankov, menuAlias = archiv-clankov, menuRouteLevel0 = news, homepage = false
01. október 2023 01:00