tamara Rogožníková Gončarová
StoryEditor

Novinky zo sveta sociálnych sietí: Ako si samostatne budovať značku online a aké chyby som urobila ja

25.10.2022, 08:59
Autor:
redred

Na Stratégiách bloguje odborníčka na komunikáciu na sociálnych sieťach Tamara  Rogožníková Gončarová.  

 

„Ak odídete z miestnosti, zanecháte určitý dojem a emóciu. To, čo si o vás povedia ľudia, ktorí ostanú v miestnosti, je branding,“  zjednodušene vysvetľuje Jeff Bezos, zakladateľ Amazonu.

Personal branding je proces budovania si osobnej značky, aby ste nad tým, aký dojem a dôveru u ľudí budíte, mali kontrolu. Prostredníctvom online nástrojov si dokážete relatívne rýchlo budovať dobré meno, utvrdzovať sa v expertnosti a tvoriť si osobnú značku samostatne s nízkymi nákladmi. 

Ak chcete vyniknúť ako osobná značka a zvyšovať cenu vlastných služieb, definujte si:

  • v čom ste odborník, 
  • akou skúsenosťou a dokázateľnými výsledkami disponujete, 
  • v čom ste pre ľudí užitoční, 
  • v čom je vaša výnimočnosť prístupu či metodológie, 
  • hovorte slovami vašich klientov/výsledkov.
  • čo je osobná značka

Osobná značka je mix marketingu, PR, networkingu a predaja. Ide o marketingový nástroj, ktorý integrujete vedome do svojej marketingovej stratégie. Vďaka tomuto nástroju si rezervujete osobité miesto na trhu a odlíšite sa od konkurencie.

Predstavte si, ako navliekate perly na šnúrku pri tvorbe perlového náhrdelníka. Perly navliekate po jednej a kotvíte uzlíkom, aby sa nehýbali. Ich kvalita odráža kvalitu zvládnutia jednotlivých nástrojov. Samotné perly sú metaforou nástrojov marketingu, ako napr. webová stránka, SEO, cielená reklama, konferencie, odborné výstupy na seminároch, katalógy, články, sociálne siete a pod. 

Niť s uzlíkmi je stratégia. Jednotlivé usporiadanie perál nie je náhodné, je to vysoko individualizovaná taktika. Vznik náhrdelníka má svoju postupnosť, nie je to chaotický proces upchávania dier v perlách. Hodnota náhrdelníka je tým vyššia, čím je kvalitnejší materiál, precíznejšie vyhotovenie a trefnejší marketing (branding).

Hodnota náhrdelníka je vyššia, ako je cena jednotlivých perál, jeho komponentov.

Náhrdelník je osobná značka. Osobná značka je starostlivo vytvorený avatar (mediálna prezentácia), ktorá sa využíva ako nástroj pre vyššie zárobky, záruku kvality či erudície alebo spoločenskej akceptácie. Budovanie osobnej značky výrazne prevyšuje možnosti komunikačného kanálu Instagram. Avšak práve Instagram poslúži ako skvelá trampolína pri odraze osobnosti stojacej za kvalitou, odbornosťou a hodnotami do online sveta. Instagram prešiel transformáciou z fotodenníka na predajný videohypermarket. Ak podnikanie (činnosť s cieľom zisku) personifikujeme, zvýšime predaje. 

Osobná značka je nástrojom positioningu a propagácie vašej činnosti. Zaujímavé je, že s osobnou značkou ako marketingovým nástrojom medzi prvými neprišli marketéri, ale podnikatelia. Až v roku 1990 švajčiarsky profesor Leslie de Chernatony definoval „brand – značku“ ako pridanú hodnotu k produktu a službe.

Osobná značka:

1. vám pomáha v odlíšení sa od iných,

2. zvýrazňuje vašu unikátnosť,

3. formuje ustálenú asociáciu v hlave spotrebiteľa.

Silu osobnej značky meriame dosahom, interakciou a vašou reputáciou. Reputácia či dobré meno je vaša primárna hodnota, interakcia je záujem komunity a dosah je vaším cieľom.

Chyba, ktorú som urobila ja

Ak by som sa mohla vrátiť v čase, začala by som od prvého dňa budovať svoju osobnú značku TAMI. Osobná značka TAMI vznikla až v roku 2016 pri vydaní mojej prvej knihy Mamou po 30.

Dnes by som pred spustením ľubovoľného projektu otestovala záujem na socials, tvorila komunitu, nečakala na pocit „perfektného“ výsledku, prejavu a dojmu, nebála sa hovoriť na kameru telefónu a nedúfala v organický dosah sietí.

Z online finančne dostupných nástrojov by som na začiatku budovania značky stavila na TikTok organiku videí, platené kampane na Facebooku, spolupráce s mienkotvorcami na Instagrame, publikované články na online portáloch a profesionálny networking na LinkedIne. 

Osobná značka má vplyv

Vaša osobná značka, váš imidž a dobré meno, vzdelanie, skúsenosť, spokojní klienti, výnimočnosť, hodnoty a schopnosť viesť dialóg bude mať influence, teda vplyv. Influence je sekundárnym efektom osobnej značky, ktorá vlastní pozornosť spriaznenej komunity.

Pozornosť môžete speňažovať jej odpredajom zadávateľom reklamy alebo predajom vlastných produktov (tovarov a služieb). Získané peniaze reinvestujete do rýchlejšieho rastu vašej osobnej značky, mediálneho dosahu, spoluprác a PR. Nutnosťou bude zvládnuť umenie delegovania, aby ste sa ako kapitán lode s vaším menom mohli venovať realizácii vízie a misie. Pripravte sa, že etablovanie osobnej značky na trhu a posilnenie jej vplyvu na sieti trvá dlho, dlhšie, ako si teraz myslíte. Predstavuje každodennú prácu, vnútorný motív, vystavenie sa neistote, pochybnostiam a neúnavný dialóg s vonkajším svetom.

Dôvody, PREČO si budovať osobnú značku

1. Konkurenčná výhoda

2. Vyššie ceny za vaše služby či tovary

3. Prilákanie klientov – popularita

4. Vyššia sebahodnota, sociálne prijatie a pochvaly

5. Odbremenenie od povinnosti byť dokonalý, ale nadobudnutie povinnosti byť rázny 

Výhody osobnej značky ako marketingového nástroja fungujúceho cez sociálne siete Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn ocenia podnikatelia, marketéri, advokáti, psychológovia, odborníci, ktorí chcú rozvíjať biznis prostredníctvom svojho mena. Vstupné investície do budovania osobnej značky pre odborníka, živnostníka, umelca či podnikateľa sú finančne menej náročným riešením v relatívne krátkom čase v porovnaní s časom a financiami investovanými do budovania firemnej značky.

„If your business is not on the internet, then your business will be out of business.“ (Ak váš biznis nie je na internete, nie ste v biznise). Bill Gates, 2010. Ak tento výrok skombinujeme s vyjadrením otca moderného marketingu Philipa Kotlera: „The art of marketing is the art of brand building. If you are not a brand, you are a commodity. Then price is everything and the low-cost producer is the only winner.“ V zmysle, že najdôležitejším umením marketingu je umenie budovania značky, pretože ak nie ste značka, ste tovar a ide potom len o cenu. Preto vyhrá ten, kto ponúkne nižšiu cenu. Do tretice pridáme frázu Steva Forbesa: „Your brand is the single most important investment you can make in your business.“ (Vaša značka je najdôležitejšou investíciou do vášho biznisu.)

Jeden dôvod navyše

Ekonomicko-pandemicko-sociologické zmeny v spoločnosti sa prirodzene reflektujú na sociálnych sieťach, ktoré sú (krivými) zrkadlami nás ľudí v online. Pri aktuálnom boji o ľudskú pozornosť, moc a mediálny priestor sme v konštantnom šume informácií, ponúk a predajov. Ako z toho šumu uniknúť, vyniknúť a tvoriť hodnoty?

Tým, že sa stanete osobnou značkou alebo si vytvoríte vlastný „modrý oceán“ (Stratégia modrého oceánu – Blue Ocean Strategy, W. Chan Kim, Renée Mauborgne).

Osobná značka je nemateriálnym aktívom. Je to prepojenie výzoru človeka s jeho činnosťou, ktoré vyvoláva súbor asociácií, ktoré vznikajú v hlave človeka pri spomenutí mena „osobnej značky“.

Fenomén influencerstva na Instagrame dal hlas, financie a popularitu ľudom, ktorí nemuseli mať žiadne výnimočné schopnosti, IQ ani talent, napr. klan Kardashians-Jenner. Mediálnu moc odrazu mohol získať ktokoľvek „zaujímavý“, „majetný“ a „fyzický príťažlivý“. Kým existuje nestabilita trhu, je lepšie investovať do seba (do svojho mena, reputácie, odbornosti, komunikačných zručností a sebaprezentácie).

Ak ste používateľ sociálnej siete – ste produkt

Hlavným produktom influencerov a blogerov je ich obsah a pozornosť publika. Preto cieľom ich prítomnosti na sociálnej sieti je získať publikum a udržať jeho pozornosť. Influenceri zarábajú buď na predaji reklamného priestoru, organizácii súťaží, affiliatu a distribúcii (MLM), alebo merchi (produkty s logom značky).

Hlavným produktom osobnej značky je expertnosť, vlastný produkt/služba a cieľové publikum. Hlavným produktom e-commerce, obchodníkov alebo biznisov je ich produkt/služba, ktorú potrebujú predať. Pracujú na toku ľudí zo sociálnej siete do eshopu/ obchodu, kde dochádza k predaju.

Selfbranding krok po kroku

Osobná značka je biznis, pretože cieľom je prilákanie zisku na základe erudície, skúsenosti a zdrojov (času, financií, kontaktov). Potrebujete lákavé zaobalenie svojej osoby do online (offline) prezentácie. Ujasnite si unikátnosť svojej osoby aj ponuky. Osobnostný marketing presahuje hranice sociálnych sietí, hoci je potrebné dodržať jednotný štýl, dizajn, fakty, odbornosť, positioning. 

Sociálne siete sú skvelým nástrojom na komunikáciu. Môžete tu rýchlo otestovať ľubovoľný koncept, pretože spätnú väzbu dostanete „instantne“ (okamžite). Po otestovaní si doladíte web, optimalizujete články (SEO) atď. Naplánujete si kooperácie a stretnutia v offline svete (konferencie, zvyšovanie vzdelania, networking). Osobná značka sa neustále vyvíja a potrebuje zapracovať na svojich prezentačných schopnostiach – reč, dynamika, hlas, mimika, reč tela, umenie prezentácie a riadenia dynamiky offline a online publika, práca s kamerou. Štúdium sa pre vás stáva investičnou položkou pre zvýšenie osobnostného kapitálu. Komplexnosť vnímania osobnej značky spočíva nielen v množstve citátov v renomovaných publikáciách, ale aj v:

- hodnotách a myšlienkach, ktoré vyžarujete,

- princípoch, za ktorými si stojíte,

- emóciách, ktoré vyvolávate u iných,

- charizme a autentickosti, ktorou si získavate ľudí.

Hranice privátnosti si nastavujete sami. Nechcete ukazovať banálny obsah alebo svoju rodinu? Máte na to právo a nebudete reagovať na otázky k týmto témam, čím si vychovávate svoje vlastné publikum. Publikum je komunita zložená z hodnotovo spolu rezonujúcich followerov. 

Prezentovať môžete okrem témy/odbornosti svoj životný štýl, knihy/filmy, priateľov, stretnutia, inšpirácie, myšlienky či hodnoty. Poodhalením zákulisia vašej práce a tém súvisiacich s biznisom/tvorbou vytvárate vzťahy a budujete dôveru s ľuďmi.

Dostaňte sa do „šuplíka“ v hlave potenciálneho klienta

Vzorec: poznám, chcem, platím a odporúčam. Celkom jednoduché, však? 

Príklad:

1. Poznám človeka, ktorý tak žije a takto rieši svoj problém.

2. Chcem mať auto, rodinu, život ako tento človek.

3. Platím, lebo viem, že tento štandard niečo stojí, a som pripravený túto sumu zaplatiť práve teraz.

4. Užívam si to a odporúčam známym.

Predajný lievik sa zlieva s marketingovým hlavne v online prostredí.

Po audite osobnosti a vybudovaní značky bude vašou úlohou dostať sa do niektorého z troch-piatich „šuplíkov“ v téme XY v hlave klienta. Pri pretlaku značiek a nadnárodných korporácií si klient vyberie tú, s ktorou má skvelú skúsenosť, s ktorou je už dlho, ktorú odporúča mienkotvorný človek. Respektíve charizmatický človek, ktorý mu je sympatický, vyvoláva dôveru a má výsledky. Ak sa nedostanete do niektorého z pomyselných „šuplíkov“ v hlave potenciálneho klienta, strácate šancu byť v dnešnom svete „kúpeným“.

Čo je na tom ťažké, keď je to také jednoduché?

Sú dve príčiny:

1. Vysoká konkurencia a pokrytý dopyt

2. Iracionalita klienta v konaní

Človek nie je robot a často koná iracionálne, emotívne, intuitívne, spontánne, poháňaný túžbou alebo strachom. Všetky emócie vie reflektovať osobná značka maximálne rýchlo a flexibilne  (neporovnateľne s firemnou značkou). Človeka vždy zaujíma iný človek. Ak ešte ten iný človek je v mnohých aspektoch osožný a ponúka riešenie, energiu, spoluprácu a má výsledky, vzniká komunikácia. Pri komunikácii sa vyjasní potreba, aktuálnosť pokrytia dopytu a vidíme spojenie logiky s emóciou v systematickej komunikácii pri predaji reálneho produktu za peniaze.

Vy ako osobná značka dostávate peniaze, klient dostáva riešenie problému, návod, sprievodcu a vytúženú emóciu. V súčasnej neľahkej situácii bude obzvlášť dôležité rýchle vycítiť tep aktuálneho dopytu na trhu a prispôsobiť svoje „ako“ (službu) alebo komplexne zmeniť, „čo“ (produkt) ponúkate.

Nehľadajte klientov, vytvárajte si ich (ľudia nechcú kúpiť váš kurz či produkt, chcú kúpiť výsledok v podobe šťastnej rodiny, množstva času či zdravých detí). Klientov si vytvárame cez obsah a ponúknuté riešenie s realizovanými výsledkami. 

Okrem budovania značky, reputácie, výstupov a monetizácie musíte mať čas na seba, dobíjanie svojej energie a upgradu vzdelania či návykov. Spokojný, zdravý, sebaistý, rozumný, rozhľadený nositeľ osobnej značky vyžarujúci životnú energiu dokáže prosperovať vždy, bez ohľadu na produkt, dobu, krízu či okolnosti.

 

 

 

menuLevel = 2, menuRoute = news/blogy, menuAlias = blogy, menuRouteLevel0 = news, homepage = false
01. jún 2023 17:21