StoryEditor

Štefan Vadocz: Kto na svete može povedať, že robí na lietajúcom aute?

30.08.2017, 10:24
Z vlastnej PR agentúry presedlal na medzinárodné PR pre AeroMobil. A ako tvrdi, najlepšie mu funguje tlačová správa. Štefan Vadocz, Chief Communications Officer AeroMobil.

Vďaka AeroMobilu ste intenzívnejšie prenikli do fungovania zahraničných médií. V čom vidíte najväčší rozdiel v porovnaní s prácou médií na Slovensku?

Skôr by som sa na to pozrel z hľadiska jednotlivých kontinentov a trhov. Lokalita totiž výrazne ovplyvňuje to, akým spôsobom médiá fungujú. Ale principiálny model fungovania sa dá považovať za štandardný a nie je veľký rozdiel v tom, aký obsah dodávajú médiá na Slovensku a v zahraničí. Môžem povedať, že napríklad americké médiá sú oveľa agresívnejšie v získavaní obsahu ako zvyšok sveta. Je to dané vyššou konkurenciou medzi médiami na tomto trhu. Tento kontinent je tiež typický tým, že ak rozšírime informáciu v Spojených štátoch, kde je obrovský mediálny trh, tak to má dosah na celý svet. Takýto globálny multiplikačný efekt sa nedá dosiahnuť so žiadnym iným kontinentom ani s krajinou. Možno s výnimkou španielskych médií. Španielsky hovoriaci svet je totiž veľmi prepojený a v prípade, že chceme osloviť Južnú alebo Strednú Ameriku, zásah je veľmi vysoký.

V čom je špecifická napríklad Ázia?

Ak chcete komunikovať v Číne, tak je veľmi dôležité mať lokálneho partnera na komunikáciu. Je to dané tým, že viaceré komunikačné služby, ako ich poznáme my – napríklad Facebook či YouTube – tam nie sú také populárne a nie sú tak k dispozícii ako u nás. Čína preferuje svoje vyhľadávacie portály, svoje sociálne siete a chatovacie služby. Oveľa populárnejšie sú tak komunikačné kanály vlastnené čínskymi firmami a úplne iné sociálne siete ako u nás. Treba mať preto na pamäti, že cez Facebook či služby Google v Ázii nezasiahnete taký veľký počet ľudí ako v Európe.

Aké sú vaše skúsenosti, čo sa týka profesionality a objektivity novinárov?

To určite závisí od média, z ktorého prichádzajú, aké majú skúsenosti, vzdelanie. Inak sa asi budeme rozprávať s novinárom z časopisu Flying, ktorý sa venuje letectvu a zamestnáva pilotov, ktorí testujú lietadlá, a inak s Financial Times. Ale vyslovene s problémami sme sa nestretli. Občas sa síce stane, že niektoré médiá nekontrolujú fakty a potom publikujú mylné informácie, ale snažíme sa to následne opraviť. Ale opäť, nemôžem povedať, či je to viac u nás alebo v zahraničí, naozaj to závisí od média.

Takže zásadnejšie rozdiely v podstate práce médií a novinárov u nás a v zahraničí nevidíte...

V štandardnom mediálnom priestore zásadné rozdiely nevidím. Fungovanie médií a novinárska práca sú veľmi podobné. Niekto si preveruje informácie viac, niekto menej. Napríklad médiá ako Popular Science, CNN alebo Scientific American robia veľmi podrobný „fact-check“. Niekto môže mať tendenciu vnášať do článkov svoj názor, ale to je bežné tak u nás, ako i vonku. A ak sa pozrieme na ďalší mediálny priestor, ktorý tvoria napríklad blogeri, tam úroveň kolíše v závislosti od skúseností, vzdelania, motivácie ľudí, podobne ako u nás. Za jeden z rozdielov je možné považovať „syndikáciu obsahu“. Veľa zahraničných médií je syndikovaných, čo znamená, že vychádzajú rôzne jazykové edície a často stačí urobiť rozhovor s britským Top Gearom (printové médium rovnomennej relácie BBC) a následne ten rozhovor vyjde v ďalších 18 krajinách bez toho, aby bolo nutné sa s ľuďmi z tých krajín stretávať. Slovenské médiá nemajú zatiaľ takýto dosah, skôr naopak. Ony sú tie, ktoré tento obsah preberajú a sú syndikované z nejakého väčšieho zdroja v zahraničí. Takže tu síce máme lokalizované verzie veľkých médií ako Elle či Marie Claire, ale lokálny obsah sa do nich dostáva v menšej miere.

Ktoré aspekty biznisu a témy sú pre zahraničné médiá najzaujímavejšie?

Môžem to povedať na našom príklade. Hlavnou témou je globálna inovácia v osobnej doprave a myslím, že môžem povedať, že sme v tejto téme lídrom.

Ale lietajúce auto je už vo svojej podstate zaujímavá téma pre médiá, ktorej sa chytia.

Určite áno, ale tiež ju treba vedieť ponúknuť tak, aby bola čo najatraktívnejšia, pretože v podstate ponúkate niečo, o čom sa hovorí od minulého storočia, ale nikomu sa to zatiaľ nepodarilo zrealizovať v skutočnosti. Lietajúce auto je súčasťou väčšieho systému mobility ako služby a náš prvý produkt pomáha túto víziu zreálniť.

Ponúkate víziu.

Dalo by sa to tak povedať. Keď sme v roku 2014 s Jurajom Vaculíkom a tímom diskutovali, či budeme používať pre náš produkt termín „lietajúce auto“, bolo to veľmi živé. Hlavne preto, že je to v niektorých amerických médiách zároveň synonymum nesplneného sna o budúcnosti. S veľkou obozretnosťou sme si urobili základný prieskum medzi našimi americkými priateľmi a zistili sme, že to môže byť cesta, ako ponúknuť AeroMobil ako inováciu na trhu osobnej dopravy. Po tom, ako sme tento výraz začali používať my, tak sa lietajúce autá vyrojili aj od našich konkurentov. Lietajúce auto sa stalo synonymom pre osobné lietajúce zariadenie, čo je vlastne jedno z oficiálnych pomenovaní. A čo je najdôležitejšie, pomohlo nám to dostať správu o globálnej inovácii v osobnej doprave do širšieho publika v porovnaní s komunikačnou cestou multimodálnej dopravy alebo osobných lietajúcich zariadení. Takéto komplikované výrazy by nemali do médií takú jednoduchú cestu. A naše posolstvo smerom k verejnosti a obsah spojenia „lietajúce auto“ je, že AeroMobil prináša globálnu inováciu v tom, ako sa ľudia prepravujú a budú prepravovať v budúcnosti. Prišli sme s tým už v roku 2015, keď na festivale SXSW v Austine Juraj Vaculík predpovedal „lietajúci Uber“ a autonómne lietajúce vozidlo. Dnes už len veľmi málo ľudí pochybuje tom, že časť dopravy je potrebné presunúť z 2D do 3D priestoru, čo bola tiež spočiatku naša téza v prezentáciách už pred dvoma rokmi. Uvažujú o tom aj Uber a hráči ako Airbus a Boeing. Každý dnes hľadá spôsob, ako túto víziu naplniť.

Aký príbeh chcete ponúkať médiám na trhoch, ktoré sú pre AeroMobil kľúčové, a, naopak, čo chcú médiá? Darí sa vám stretávať alebo cítite rozdiely?

Myslím si, že sa stretávame. Našou úlohou je dodať médiám zaujímavé informácie a my sme radi, že ich náš projekt zaujíma. Keďže sa v našom segmente aktuálne zvýšila konkurencia, zápasia na trhu dve myšlienkové platformy: technológia vertikálneho vzletu a pristátia a na druhej strane nášho krátkeho vzletu a pristátia. Panuje predstava, že zariadenia s vertikálnym vzletom a pristátím, povedzme drony či multikoptéry, ktoré budú časom prepravovať aj ľudí, nebudú potrebovať letisko. To je však veľmi zjednodušený pohľad. Určite budú potrebovať priestor, v rámci ktorého budú vstupovať do vzdušného priestoru legálnym spôsobom. Takže predstavu, že zariadenia s vertikálnym vzletom sú v podstate za rohom, sa snažíme vyvažovať našou komunikáciou.

Akou?

Že my máme k dispozícii stroj, ktorý je schopný využívať existujúcu infraštruktúru, je schopný fungovať na existujúcich letiskách a cestách. A kým prídu stroje s vertikálnym vzletom a pristátím, dovtedy je možné využívať štandardný stroj z oblasti všeobecného letectva a z oblasti automobilovej dopravy.

Pavol Funtál

Konkurencia v oblasti lietajúcich áut silnie. Čo to z hľadiska komunikačnej politiky znamená pre vás?

Snažíme sa byť proaktívni, zúčastňovať sa na rôznych konferenciách, kde naše posolstvá tlmočí CEO AeroMobilu Juraj Vaculík a ďalší kolegovia z tímu, ktorý tvoria inžinieri s kumulatívne viac ako 400 rokmi skúseností z automobilového a leteckého priemyslu. O všetkom interne diskutujeme, pripravujeme si rôzne komunikačné pozície pre rôzne tvrdenia a snažíme sa proaktívne pristupovať k médiám, čo je nevyhnutné. Priestor tiež dostávajú viacerí členovia nášho tímu, odborníci, ktorí reprezentujú značku AeroMobil, napríklad technický riaditeľ Doug MacAndrew, ktorý stál pri zrode Mercedesu McLaren SLR alebo jedného z najinovatívnejších športových vozidiel súčasnosti McLaren P1.

Čo je osobne vaším cieľom v súvislosti s AeroMobilom?

Neformuloval by som to ako môj cieľ, pretože som súčasťou firmy, ktorá má svoje ciele, a tým cieľom je úspešne uviesť na trh prvý produkt a zároveň naštartovať revolúciu v osobnej doprave. To je hlavný cieľ, a teda aj môj cieľ, pretože som súčasťou firmy.

Ste majiteľom PR agentúry Neopublic, ktorú ste viedli viac ako 15 rokov. Aktuálne sa štyri roky naplno venujete AeroMobilu. Čo je pre vás viac, Neopublic alebo AeroMobil?

Silná otázka. Je na ňu ťažké odpovedať, lebo k obom firmám mám silný emocionálny vzťah. Momentálne sa venujem hlavne AeroMobilu, trávim svoj čas tu a je to veľmi intenzívne. V Neopublicu pôsobím ako majiteľ firmy, ktorú výborne a profesionálne manažujú Roman Záhorec a Miriam Madrová. Som s nimi, samozrejme, v kontakte, ako majiteľ.

Čo vám dal AeroMobil?

Neskutočne veľa v rámci osobného rastu a odborných znalostí. Veľa som sa naučil, začal som si robiť pilotný preukaz, vzdelávam sa neustále v oblasti automobilového aj leteckého priemyslu. Tu mi prišlo napríklad vhod, že v Neopublicu sme svojho času pracovali pre automobilových klientov, takže som ten trh do istej miery poznal. Ale jeho komplexnosť som začal chápať až v AeroMobile. A je to veľmi komplexný biznis, hlavne automobilový. My máme v AeroMobile tú výhodu, že oba svety sú tu prepojené a že leteckí aj automobiloví inžinieri fungujú v symbióze. V Neopublicu som dosiahol určitú fázu v rámci kariéry a života, ale prišla príležitosť posunúť sa ďalej, využiť to, čo viem, a naučiť sa tiež niečo nové. A v tomto je AeroMobil úžasná skúsenosť. A asi neopakovateľná. Pretože kto na svete môže povedať, že robí na lietajúcom aute a projekte vytvárania systému mobility ako služby, že stál pri vzniku nového objektu, ktorý doteraz niekto nepredával a ani nikto nevyrábal? Lietajúce autá tu boli od roku 1917, ale zatiaľ sa nikomu nepodarilo dostať sa do takého štádia ako my.

Celý rozhovor si môžete prečítať v augustových Stratégiách. 

Pre Stratégie na okraj:

Ktoré rozhodnutie počas vašej kariéry považujete za najlepšie?

Vždy to najaktuálnejšie. Mal som zatiaľ to šťastie, že každé z doterajších kariérnych rozhodnutí ma posunulo profesijne ďalej. Či už to bolo Fun Rádio a Rádio Twist v deväťdesiatych rokoch, alebo rozhodnutie venovať sa reklame a PR v Neopublicu neskôr. Dnes je to určite rozhodnutie pracovať pre AeroMobil a pomáhať celému jeho tímu meniť svet osobnej dopravy.

A top rozhodnutie v rámci pôsobenia v AeroMobile?

Odvaha sebavedome a cieľavedome komunikovať so svetovým publikom a s rôznymi stakeholdermi.

Viete aj o nejakej chybe, ktorú ste počas doterajšej kariéry urobili?

Možno som niekedy intenzívnejšie vyžadoval od ľudí v PR agentúre výsledky a možno som neskoro pochopil, že tie výsledky nezávisia len od nich.

Kto je pre vás inšpiratívny človek?

Je ich veľmi veľa! Sú to ľudia, s ktorými spolupracujem v AeroMobile alebo v PR oblasti. Každý človek má úžasný príbeh, ktorý sa vyplatí vypočuť. Inšpirujú ma práve tieto príbehy.

Vaše manažérske pravidlo, ktoré platí vždy?

Rieš dôležité úlohy včas. Skôr, ako sa stanú urgentnými. Urgentných úloh je vždy viac a všetky sú dôležité.

Tri charakteristiky, ktoré vás ako manažéra vystihujú?

Snažím sa predvídať vývoj udalostí a byť pripravený na viacero scenárov. Rozhodujem sa na základe dát a komplexných analýz. Verím, že včasnou komunikáciou je možné predísť väčšine problémov a nedorozumení.

Ako trávite voľný čas?

Momentálne väčšinou inak ako na zemi. Lietam na športovom lietadle, plavím sa na kanoe na Malom Dunaji alebo na plachetnici na mori. Čítam rôzne knihy, naposledy Originals od Adama Granta. Rád sa tiež venujem akýmkoľvek športovým aktivitám, ktoré nevyžadujú komplikované náradie a vybavenie – od behu cez plávanie až po bicykel. Moju postavu však, žiaľ, formuje aj časté grilovanie s rodinou.

01 - Modified: 2022-06-01 08:19:45 - Feat.: - Title: Neopublic vytvoril novú vizuálnu identitu pre Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu 02 - Modified: 2022-04-25 13:47:40 - Feat.: - Title: Poznáme shortlisty SABRE Awards 2022. Najväčšiu šancu má zo Slovenska Seesame 03 - Modified: 2022-02-03 10:55:15 - Feat.: - Title: Danone v Česku a na Slovensku má novú PR agentúru 04 - Modified: 2021-11-15 16:11:59 - Feat.: - Title: SZZV hodnotí kampaň Cigaretovník 05 - Modified: 2021-09-13 07:04:05 - Feat.: - Title: Slovenské združenie pre značkové výrobky štartuje kampaň Cigaretovník
menuLevel = 2, menuRoute = news/marketing, menuAlias = marketing, menuRouteLevel0 = news, homepage = false
26. jún 2022 23:22