APRSR
StoryEditor

Odporúčania: Ako vyhrať PR súťaž PROKOP?

19.01.2022, 10:35
Autor:
(red)(red)
Pozrite si sumár noviniek, ktoré prináša 12. ročník súťaže.

Asociácia public relations SR odštartovala začiatkom decembra minulého roku už dvanásty ročník prestížnej súťaže PR projektov PROKOP 2021 a prináša viacero zmien. Najväčšie sa týkajú kategórií, hodnotenia a možností prihlásenia počtu prác. Aj definície každej jednej kategórie boli upravené tak, aby bolo úplne jasné, na čo je potrebné sa sústrediť a čo vyzdvihnúť v prihláške.

Súťažné kategórie

  • Doménové kategórie, predtým Hlavné zastrešujú všetky strategické oblasti PR a reputačného manažmentu. Sú určené pre projekty realizované pre komerčných a inštitucionálnych klientov, či zadávateľov. V tejto kategórii zostali všetky pôvodné podkategórie: Corporate Communication, B2B, B2C, Corporate Social Responsibility, Internal Communication, Krízová komunikácia, Politické PR Public Affairs a zároveň pribudla ďalšia, Regionálne PR, ktorá bola doteraz v Špeciálnych kategóriách.
  • Zásadnými zmenami prešla Špeciálna kategória, v ktorej zostali iba tri upravené podkategórie – Traditional Media PR, Digital PR a Non-Profit PR a zároveň pribudlo šesť nových kategórií ako sú Experience PR, Content in PR, Creativity in PR, Data in PR, Integrated Campaign a Small Budget do 10 000 €.

Porota a hodnotenie

  • Po novom budú paralelné poroty samostatne hodnotiť dve hlavné kategórie. Predsedať obom portám bude Katarínu Remiaš, z 1st CLASS AGENCY.
  • Nová je aj možnosť prihlásiť jednu prácu do neobmedzeného poštu podkategórií. Týmto krokom asociácia očakáva významný nárast prihlášok.
  • Porota bude hodnotiť všetky prihlásené projekty v troch kolách (14.-15.2.2022). V prvom veľmi zoširoka vylúči práce, ktoré do PR súťaže nepatria a vytvorí longlist. Ten na ďalší deň detailne prechádza a členovia poroty diskutujú o projektoch v jednotlivých kategóriách. Projekty, ktoré získajú nadpolovičný počet hlasov získavajú shortlist. Následne porota opäť diskutuje o shortlistových prácach a ešte intenzívnejšie posudzuje do akej miery napĺňajú projekty všeobecné hodnotiace kritériá, ako aj špecifiká rôznych kategórií. Porotcovia tieto projekty bodujú, a tie s najvyšším počtom bodov získavajú ocenenia. Porota sa môže rozhodnúť niektoré miesto neudeliť alebo naopak, rozdeliť viac cien v danej kategórii alebo dať mimoriadne ocenenie.

Prihlasovanie projektov - odporúčania

  • Prihlásiť projekt do súťaže PROKOP je možné iba elektronicky a to vyplnením stanoveného formulára, ktorý je na webovej stránke súťaže www.prokop.online. Prihlasovací formulár je štruktúrovaný do piatich častí, každá z nim má predpísaný maximálny počet znakov, preto je správny výber podstatných informácií, cieľov, stratégií, nástrojov a krokov realizácie kľúčový.
  • Uzávierka prihlášok súťaže PROKOP je 31. januára 2022. Poplatok jednej prihlášky je 220 eur, pre členov APR 120 eur. Každý prihlasovateľ má jeden vstup na galavečer, zdarma. Je plánovaný v druhej polovici mesiaca marec 2022.

PR osobnosť roka 2021
APRSR každý rok počas Galavečera PROKOP vyhlasuje aj PR osobnosť roka. „Ide o osobnosť, predovšetkým z radov klientov, ktorá rozumie hodnote a efektivite PR a prisudzuje PR strategické miesto v komunikačnom mixe. Osobnosť je hodnotená v kontexte aktivít a iniciatív v danom roku, s prihliadnutím na dlhodobé pôsobenie v obore a tiež na osobnú integritu,“ spresňuje kritériá výberu osobnosti Soňa Lexmanová, prezidentka APRSR z agentúry SKPR STRATEGIES a vyzýva: „Ak poznáte takú PR osobnosť, ktorá si zaslúži takéto ocenenie, dajte nám o nej vedieť do asociácie, nomináciu radi posúdime.“

25. máj 2022 03:56