StoryEditor

Prieskum: Aké poistenia preferujú Slováci?

24.01.2022, 08:41
Autor:
(red)(red)
Každý desiaty plánuje v najbližšom polroku uzavrieť poistenie nehnuteľnosti.

Medzi najvyužívanejšie typy poistných zmlúv na Slovensku patrí povinné zmluvné poistenie a poistenie domácnosti. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Nielsen Admosphere Slovakia, ktorý realizovala metódou online zberu dát na vzorke päťsto respondentov z internetovej populácie Slovenského národného panela starších ako 15 rokov.

  • Povinné zmluvné poistenie si platí 57 % Slovákov aktívnych na internete, najviac ľudia s vyšším odborným a vysokoškolským vzdelaním (66 %), najmenej potom ľudia so základným alebo stredoškolským vzdelaním bez maturity (46 %). Z hľadiska veku majú povinné zmluvné poistenie najmenej často uzavreté Slováci vo veku 15 až 24 rokov – a čím sú respondenti starší, tým skôr majú tento typ poistenia zjednané. Iba 4 % plánujú povinné zmluvné poistenie uzavrieť niekedy v horizonte nasledujúcich 6 mesiacov.
  • Čo sa týka poistenia domácnosti, ktoré má uzavreté 51 % Slovákov – aj tu platí, že v najväčšej miere ho majú uzavreté ľudia s vyšším vzdelaním a tiež ľudia starší ako 35 rokov. Štyria z desiatich Slovákov o uzatvorení poistenia domácnosti v budúcnosti vôbec neuvažuje a 8 % sa na neho chystá v nasledujúcich 6 mesiacoch.

  • Tretím najčastejším poistením je poistenie nehnuteľnosti, ktoré si platí 48 % Slovákov. O niečo častejšie ho uzatvárajú muži (51 %) než ženy (46 %) a najmladšia veková skupina rovnako ako ľudia s najnižším stupňom dosiahnutého vzdelania opäť najmenej. V porovnaní s ostatnými typmi dlhodobého poistenia (teda mimo napr. jednorazového cestovného poistenia, ktoré sa chystá využiť 19 % respondentov) si práve poistenie nehnuteľnosti plánuje v priebehu ďalších 6 mesiacov dohodnúť najvyššie percento ľudí, a to 10 %.

Nielsen Admosphere Slovakia

  • Ďalšie typy poistenia, ktoré majú uzavreté viac ako dve pätiny Slovákov, sú pravidelne platené životné poistenie (42 %) a úrazové poistenie (41 %). Naopak najmenší záujem je o jednorazovo platené životné poistenie (7 %) a celoročné cestovné poistenie – či už od poisťovne, alebo ako dodatočnú službu k platobnej karte (to má uzavreté rovnako po 9 % respondentov).

  • Najčastejším spôsobom uzatvárania poistných zmlúv je u slovenských internetových respondentoch využitie finančného poradcu. Túto možnosť poistenci najčastejšie využili pri uzatváraní pravidelne plateného životného poistenia (53 %). Všeobecne frekventované je taktiež uzatváranie poistiek osobne na pobočke poisťovne alebo na pobočke partnera (banka, leasingová spoločnosť apod.) – pri najčastejšie zjednávaných typov poistení tak odpovedala vždy okolo pätina poistencov.
24. máj 2022 01:43