TASR
StoryEditor

Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že výber programov RTVS nezabezpečuje dostatočnú súťaž

02.11.2021, 20:25
Autor:
redredTASRTASR
Článok sme aktualizovali o vyjadrenie RTVS, ktorý reagoval na vyjadrenia K. Čekovského.

RTVS pri výbere programov nevytvorila dostatočné súťažné prostredie, ktoré by zamedzilo možným subjektívnym rozhodnutím pri selekcii nových formátov do vysielania. Upozorňuje na to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) v správe o zisteniach z vykonanej kontroly Zmluvné vzťahy v RTVS, zameranej na obdobie rokov 2018 - 2020 a vybranú vzorku deviatich kontraktov.

Na utorňajšom mimoriadnom rokovaní Rady RTVS sumár zistení predstavil predseda NKÚ Karol Mitrík. Vedenie RTVS i členovia rady na rokovaní upozornili, že pri výbere programov bude vždy prítomný subjektívny dramaturgický pohľad.

Kontrola nevylúčila subjektívne rozhodovanie

V rámci zistení kontrolórov Mitrík poukázal na to, že pri výbere programov RTVS nepredložila dokumenty, ktoré mali potvrdzovať hodnotiaci a schvaľovací proces výberu, poukázal tiež na to, že programový riaditeľ v kontrolovanom období bol zároveň predsedom dramaturgickej i programovej rady, čo vytvára priestor pre možné subjektívne rozhodovanie o výbere nových programov.

„NKÚ dospel k záveru, že neboli dodržané postupy, ktoré mali zabezpečiť interné súťažné prostredie, ktorých zmluvné vzťahy sa preverovali. Ak organizácia nedokáže preukázať postup, ako došlo k výberu programov, nemožno vylúčiť subjektívne rozhodovanie, ktoré nie vždy muselo znamenať najhospodárnejšie, najefektívnejšie využitie verejných zdrojov,“ povedal Mitrík.

Zdôraznil, že kontrolóri verifikujú procesnú stránku výberu, nehodnotia kvalitu jednotlivých kontrolovaných diel. NKÚ v kontexte svojich zistení upozorňuje RTVS na potrebu revidovania vnútorných smerníc.

RTVS sa bráni: Posudzovanie umeleckej tvorby bude vždy sčasti subjektívne

Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník na rokovaní uviedol, že hodnotiace zápisnice sú súčasťou dokumentácie, ktorá vyplýva z vedenia jednotlivých titulov v centrálnom registri námetov. Prisľúbil zapracovať návrhy opatrení NKÚ pri optimalizácii interných smerníc, upozornil však i na to, že pri výbere nových formátov sa vždy bude uplatňovať subjektívny pohľad dramaturgov.

„Akokoľvek budú nastavené smernice, vo finále, vždy, každé rozhodnutie o zaradení či nezaradení programu, bude založené na subjektívnom hodnotení členov dramaturgickej rady,“ upozornil.

Podporil to aj podpredseda rady Martin Kákoš. „Tvorba umeleckého programu bude vždy do istej miery podliehať subjektivizmu,“ upozornil, poukazujúc na to, že správnosť výberu programu bude zodpovednosťou programového riaditeľa. Pripomenul, že efektívnosť výberu umeleckého programu nemožno hodnotiť ako pri spotrebných produktoch.

Predseda rady Igor Gallo je však presvedčený, že práve pri miere subjektivizmu musí byť dodržaný proces a dokumentácia výberu. „Práve preto, aby sme zamedzili pochybnostiam,“ povedal.

Členovia dozornej komisie Rady RTVS v súvislosti so zistenými nedostatkami v interných právnych predpisoch konštatovali, že Rada prijala od vedenia RTVS návrh krokov pri novelizácii smerníc, samotnú implementáciu bude sledovať.

Stret zástupcov RTVS a K. Čekovského

Predseda mediálneho výboru Kristián Čekovský (OĽaNO) na rokovaní rady vyjadril počudovanie nad tým, že sa členovia orgánu, ktorý má dohliadať na efektívnosť hospodárenia RTVS, nepozastavili nad zisteniami o nedodržaní interných smerníc, týkajúcich sa procesu výberu nových programov a uspokojujú sa s tým, že pri selekcii nových programov bude mať vždy váhu subjektívny názor dramaturgov.

Nesúhlasí zároveň, aby pred zistením NKÚ o procesných pochybeniach členovia rady zvýrazňovali skôr zistenie kontrolórov o nedostatočnom financovaní RTVS. „Akým spôsobom chcete presvedčiť zákonodarcu a aj koncesionárov, že by malo byť financovanie výraznejšie a koncesionárske poplatky vyššie, ak NKÚ konštatuje nehospodárnosť a netransparentnosť a to, že výber programov neprebieha v súťažnom prostredí,“ upozornil.

Predseda Rady RTVS Igor Gallo si myslí, že Čekovského závery sú vytrhnuté z kontextu. „Správa NKÚ nikde netvrdí, že zistil v RTVS nehospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi, formálne nedostatky sú chybou, ktorá sa má odstrániť,“ upozornil Gallo. Za Čekovského aktivitami vidí pretrvávajúci tlak na verejnoprávneho vysielateľa, ktorý môže ohroziť nezávislosť RTVS.

Aktualizácia: K vyjadreniam poslanca Čekovského v súvislosti s výsledkami kontroly NKÚ sa ohradil aj RTVS. Prinášame ho v plnom znení:

„RTVS sa ostro ohradzuje voči tvrdeniam pána Čekovského, že RTVS zľahčuje výsledky kontroly NKÚ. Práve naopak, RTVS rešpektuje výsledky kontroly NKÚ ako najvyššej kontrolnej autority a robí všetko pre to, aby zistené nedostatky v čo najskoršom možnom čase odstránil prostredníctvom novelizácie svojich interných smerníc.

RTVS zdôrazňuje, že sa nebráni akejkoľvek kontrole, RTVS maximálne záleží na tom, aby procesy v rámci inštitúcie fungovali čo najefektívnejšie. Aj z toho dôvodu je RTVS vďačná za zistené nedostatky, ktoré vyplynuli zo záverov kontroly a zároveň začala pracovať na opatreniach, ktoré takýmto nedostatkom budú v budúcnosti predchádzať. RTVS však stále trvá na tom, že išlo len o technicko-organizačné nedostatky.

RTVS vníma vyjadrenia pána poslanca Kristiána Čekovského ako prvoplánové, tendenčné, zavádzajúce a veľmi neprofesionálne. Pán Čekovský si pravdepodobne neuvedomuje, že svojimi vyjadreniami vytvára politický tlak na verejnoprávnu inštitúciu. Celá situácia RTVS mrzí, o to viac v dnešných mimoriadne náročných časoch, keď sa kultúra borí s mnohými existenčnými problémami a pán Čekovský rieši spolitizovanie verejnoprávnej inštitúcie, resp. jej využívanie na politické ciele.

Žiaľ, musíme skonštatovať, že na pozadí vyjadrení pána poslanca vnímame osobnú averziu voči súčasnému vedeniu RTVS. Vzhľadom na stále prebiehajúci súdny spor pána Čekovského s RTVS, môže verejnosť v konečnom dôsledku jeho stanoviská vnímať aj ako konflikt záujmov.“

Nedostatočné financovanie RTVS

NKÚ v materiáli upozorňuje tiež na nedostatočné financovanie RTVS zo strany štátu, konštatuje tiež to, že kompenzácie výpadku príjmov z koncesionárskych poplatkov plynúce z legislatívnych zásahov nie sú dostatočné.

Manažment RTVS ocenil, že zistenia potvrdili nekompatibilnosť medzi výškou prostriedkov a rozsahom úloh, ktoré má RTVS z týchto zdrojov zabezpečiť.

Členovia rady podobne ako vedenie RTVS pripomenuli, že kontrola NKÚ nezistila žiadne vážne porušenie zákona o rozpočtových pravidlách, ktoré by bolo dôvodom na uloženie finančných postihov.

Radu RTVS zvolal jej predseda práve na základe výsledkov zistení kontroly NKÚ. Materiál majú kontrolóri predstaviť oficiálne v stredu (3. 11.) na rokovaní Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá, NKÚ tam má oficiálne formulovať aj návrhy riešení, resp. odporúčania.

01 - Modified: 2021-10-25 13:10:05 - Feat.: 0 - Title: Najvyšší kontrolný úrad ukončil kontrolu v RTVS 02 - Modified: 2021-10-19 14:25:58 - Feat.: 0 - Title: Mediálny výbor sa venoval personálnemu obsadzovaniu politických diskusií v RTVS 03 - Modified: 2021-10-19 14:23:16 - Feat.: 0 - Title: RTVS prezentoval mediálnemu výboru výsledky svojej činnosti a hospodárenia
01 - Modified: 2023-09-05 14:09:07 - Feat.: - Title: Veľký prehľad politických diskusií. Kedy a kde uvidíte svojich obľúbených politikov? 02 - Modified: 2023-07-12 14:19:35 - Feat.: - Title: Televízie a sociálne siete: Vieme na ktorých bodujú, či riešili hackerov a či mažú komenty 03 - Modified: 2023-05-05 16:41:17 - Feat.: - Title: RTVS: Pri premiérovom prejave sme si splnili povinnosť, za obsah nezodpovedáme 04 - Modified: 2023-05-05 16:40:10 - Feat.: - Title: Sociológ Vašečka: Hegerova komunikácia bola fatálna, poškodil sebe aj strane 05 - Modified: 2023-03-17 11:43:22 - Feat.: - Title: Vieme prví: Marek Makara má skončiť v O 5 minút 12
menuLevel = 2, menuRoute = news/media, menuAlias = media, menuRouteLevel0 = news, homepage = false
28. september 2023 07:01