StoryEditor

Šéfovia asociácií hodnotia rok 2020: Bol to náročný rok, ktorý nás veľa naučil

26.12.2020, 06:00
Autor:
hrnhrnpzpz
Lídrov najvýznamnejších asociácií sme sa opýtali, ako hodnotia rok 2020.

Asociácie televízií, rádií, mediálnych či reklamných agentúr združujú najvýznamnejších hráčov pôsobiacich na slovenskom mediálnom trhu. Ochraňujú ich záujmy, podporujú podnikanie a kultivujú prostredie, v ktorom pôsobia. Rok 2020 však otriasol celým trhom, ktorý sa musel rýchlo prispôsobiť zmeneným podmienkam. Ako ho hodnotia šéfovia najvýznamnejších asociácií z oblasti médií a marketingu?

Koronakríza priniesla televíziám rekordnú sledovanosť a súčasne najkritickejšie mesiace

TV Joj / Marcel Grega

Marcel Grega
Predseda Asociácie televíznych vysielateľov Slovenska (ATVS),
generálny riaditeľ JOJ Group

Televízny segment zažil na jednej strane najsledovanejšie obdobie v histórii peoplemetrového merania od roku 2004, no v rovnakom čase i bezprecedentne najkritickejšie mesiace. Televízie však aj v tejto kríze potvrdili svoju kľúčovú úlohu stabilného a relevantného zdroja informácií a zároveň spoľahlivého partnera pre klientov pri reflektovaní ich rozdielnych potrieb.

Rovnako, ako počas hospodárskej krízy, aj teraz televízie mimoriadne pružne reagovali na vzniknutú situáciu a pomohli svojim partnerom prekonať najhoršie obdobie, umožnili odklad kampaní a zároveň eliminovať straty a pomôcť s opätovným rozbehom biznisu.

Koronakríza určovala aj podobu krokov našej asociácie, ktorej priority sa už krátko po jej vzniku museli presmerovať na riešenie dopadov neočakávanej situácie. Práve pandémia tak bola dominantnou počas rozhovorov s Ministerstvom kultúry, s ktorým sa nakoniec úspešne podarilo presadiť nevyhnutné pravidlá pre reštartovanie audiovizuálnej tvorby, vďaka ktorej sa opätovne do práce mohli vrátiť desiatky profesií a nebyť závislé iba na podpore od štátu.

Mediálny trh sa pomerne rýchlo otriasol a skonsolidoval

archív
Rastislav Kaňuch
Predseda Asociácie mediálnych agentúr (AMA),
Executive Director UNIMEDIA

Rok 2020 bol výrazne ovplyvnený celosvetovou pandémiou COVID-19 a náš segment nebol výnimkou. Vďaka situácii, ktorá bola a je, sme urýchlili niektoré procesy a plánované rozhodnutia. Či už je to v samotnom fungovaní agentúr, ako príklad môžem uviesť dlhodobé fungovanie celých agentúrnych tímov na home office, fyzické stretnutia s obchodnými partnermi sa zmenili zo dňa na deň na online stretnutia, alebo aj v samotnom fungovaní trhu.

Ukázala sa dôležitosť kvalitných mediálnych agentúr ako partnerov svojich klientov na jednej strane a médií na strane druhej. Mediálne stratégie a plány, ktoré boli pripravené a schválené, sa pravidelne menili a adaptovali na aktuálnu situáciu, ktorá sa niekedy menila z týždňa na týždeň. Prispôsobovali sme médiá, obsah komunikácie ako aj kontext tak, aby bola komunikácia zmysluplná a efektívna s dôrazom na spotrebiteľa a jeho aktuálny stav.

Mediálny trh sa pomerne rýchlo otriasol a skonsolidoval, a tak vo finále rok dopadol výrazne lepšie, ako sme očakávali po prvej vlne pandémie. Dovolím si tvrdiť, že napriek fyzickej vzdialenosti sme sa naučili fungovať a komunikovať, či už so spotrebiteľmi alebo aj obchodnými partnermi, bližšie a s väčším rešpektom.

Po dlhom období stabilného predsedníctva AMA sa vedenie asociácie kompletne zmenilo a ja by som sa chcel aj touto cestou poďakovať členom predošlého predsedníctva za ich vedenie a aktivitu. V rámci PMT sa nám podarilo sfinalizovať riešenie na zabezpečenie kontinuity TV merania, pokračujeme v diskusii o cross-channel meraní.

V tomto roku sa podarilo presadiť viaceré legislatívne zmeny

archív
Ivan Antala
Prezident Asociácie rádií Slovenska (ARS),
generálny riaditeľ Rádia Expres

Z pohľadu ARS išlo o prelomový rok v tom zmysle, že sme sa po odchode TV vrátili k modelu samostatnej rádiovej asociácie. Úvod roka vyzeral veľmi sľubne z pohľadu biznisu. Potom však prišiel Covid a všetko sa zmenilo. Rozhlasový segment, podobne ako mnohé iné, čelil bezprecedentnej situácii, kedy sa mnohé, najmä menšie regionálne rádiá ocitli na okraji krachu.

Pri tejto príležitosti chcem vyzdvihnúť skvelú podporu a porozumenie, ktoré sme dostali od ochranných zväzov, ktoré sami čelili obrovským ťažkostiam, od Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktorá veľmi ústretovo a promptne zareagovala znížením administratívnej záťaže a v neposlednom rade Ministerstvu kultúry, ktoré je po zmene vo voľbách opäť partnerom, ktorý komunikuje, ktorý vedie dialóg, ktorý načúva a snaží sa pomôcť v náročnej situácii. Viaceré legislatívne zmeny, o ktoré sa sektor snaží už dlhé roky, sa podarili presadiť až v tomto roku a veríme, že budú mať veľmi zásadný pozitívny dopad na celý sektor v horizonte 3 až 5 rokov.

Rada prijala viacero opatrení na zmiernenie následkov koronakrízy na televízny a rozhlasový trh

RVR
Marta Danielová
Predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR)

Aj v roku 2020 Rada plnila všetky svoje štandardné funkcie – udeľovala licencie na televízne a rozhlasové vysielanie, ukladala sankcie za porušenie zákona, poskytovala vysielateľom odborné výklady zákona, monitorovala priebeh parlamentných volieb a v neposlednom rade aktívne pôsobila aj v medzinárodnom prostredí. Zároveň sa intenzívne venovala odborným diskusiám na aktuálne mediálne témy.

Rada zorganizovala viacero dôležitých podujatí, medzi nimi napríklad začiatkom roka zorganizované workshopy s Google a Facebook v rámci príprav na parlamentné voľby 2020, v apríli pripravila webinár na tému dezinformácií súvisiacimi s ochorením COVID-19 na online platformách, či decembrové online podujatia venované Akčnému plán pre európsku demokraciu a návrhu nariadenia EU o digitálnych službách.

Samozrejme, aj mediálny svet pocítil dopad šírenia ochorenia COVID-19, Rada preto prijala viacero opatrení na pomoc vysielateľom v tomto období, aby zmiernila ekonomické následky pandémie na televízny a rozhlasový trh. Rada a Kancelária Rady sa tiež rýchlo prispôsobili novej situácii a fungovanie Rady sa viac-menej prenieslo do online sveta. V nadväznosti na vyššie uvedené podujatia, Rada tiež so zástupcami vysielateľov na stretnutiach komunikovala o tom, či mali prijaté opatrenia želaný efekt a ďalej spoločne hľadali spôsoby, ako ešte viac by mohla Rada svojou činnosťou pomôcť zmierniť negatíva pandémie na mediálne prostredie.

Na konci roka 2020 došlo k výmene troch členov Rady a v januári 2021 skončí funkčné obdobie ďalšiemu členovi. Obmení sa teda takmer polovica zloženia Rady. Týmto chcem poďakovať odchádzajúcim členom Rady za výbornú spoluprácu a zároveň sa teším na spoluprácu s novými členmi.

Rok 2020 nás prinútil improvizovať a konať kreatívnejšie

Zuzana Ďurčeková
Prezidentka Klubu reklamných agentúr Slovenska (KRAS),
Managing Director MADE BY VACULIK

Tento rok nebol jednoduchý, ale pre mňa skvelý. Vytrhol nás z pohodlnosti doterajšieho fungovania a vychodených koľají. Prinútil nás improvizovať a konať kreatívnejšie. Myslím že toto cvičenie nám neskutočne prospelo.

Zorganizovali sme úspešný online Zlatý klinec, Effie + Effie špeciál Lessons Learned. Všetko fungovalo parádne, aj keď sme sa najskôr trochu obávali. Nakoniec mal prístup k týmto eventom omnoho väčší počet ľudí ako v minulosti a tým, že sa konali v online priestore, vznikli záznamy, ku ktorým sa vedia naši kolegovia a klienti vrátiť aj neskôr ako ku študijnému materiálu.

Dôležitým momentom bola pre mňa aj zmena na poste výkonného riaditeľa KRAS. Pozíciu výborne zastala Silvia Cyprichová a určite v mnohom posunula kvalitu vyššie, ako bola doposiaľ. Ešte by som rada vyzdvihla spoluprácu prezídia KRAS-u. Po ľudskej aj profesionálnej stránke to bola radosť spolupracovať a kreovať spoločne aj v týchto náročných časoch. Týmto im chcem veľmi poďakovať za ich ochotu, trpezlivosť a proaktivitu na úkor vlastného času.

Tento rok bol jedno veľké kreatívne cvičenie

Tomáš Pospíchal
Martin Woska
Prezident Art Directors Club Slovakia (ADC Slovakia),
Chief Creative & Strategy Officer TRIAD

Myslím, že sa naplno ukázalo, aká je pre kreativitu dôležitá vzájomná blízkosť, firemná atmosféra, kultúra, či náhodné rozhovory pri kávovare. Tvoriť bez týchto, kedysi samozrejmostí stojí oveľa viac námahy. Tiež sa však ukázali dve ešte dôležitejšie skutočnosti:
1. Kreativita je potrebná, dokonca žiaduca za každých okolností.
2. Kreatívna branža má jednu obrovskú výhodu. Vie sa vynájsť.

Tento rok teda dúfam môžeme uzavrieť ako jedno veľké kreatívne cvičenie a dúfam, že čoskoro sa budeme môcť vrátiť opäť k tým príjemnejším, ktoré sme poznali dovtedy.

Komunikácia bola dôležitejšia ako kedykoľvek predtým

archív

Soňa Lexmanová
Prezidentka Asociácie public relations Slovenskej republiky (APRSR),
Managing Director / CSR Strategist SKPR STRATEGIES

Celý kreatívny priemysel bol zasiahnutý a nútený hrať s novými pravidlami. Komunikácia mala pomôcť vytvoriť medzi nimi jasný dialóg. Aj preto bola dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Rok 2020 sa niesol v duchu zodpovednosti a solidarity, ktorá sa dotkla a spojila celý svet a aj našu brandžu. Spoločne sme sa ako agentúry zomkli. Ukážkou sú viaceré strategické postupy, ako vyhranenie sa voči hoaxom a falošným diskutérom, etické pravidlá pri tendroch, či cenotvorba našich služieb v kontexte dodávaných a očakávaných výkonov.

Jednotliví hráči pochopili, že do budúcna bude lepšie diverzifikovať riziko

Dáša Karpelová, IAB Slovakia
Daša Karpelová
Výkonná riaditeľka Interactive Advertising Bureau Slovakia (IAB Slovakia)

Ja tento rok nehodnotím z hľadiska nášho biznisu napriek neštandardnej situácii negatívne. Polročné výsledky výdavkov do reklamy v online ukázali, že slovenské médiá nezaznamenali výrazný prepad, ktorého sme sa začali v marci obávať a verím, že aj koniec roka to potvrdí. Navyše to bol rok, kedy jednotliví hráči pochopili, že do budúcna bude lepšie diverzifikovať riziko, či už pridanými spoplatnenými službami pre užívateľov alebo plateným obsahom.

Koniec roka bol u väčšiny vydavateľov poznačený zaťažkávacou skúškou, nakoľko všetci riešili problematiku získavania súhlasov na možnosť využívania osobných údajov cez tzv. “súhlasnú lištu” a hľadali najlepšie technologické riešenia. Mať správne ošetrené GDPR v rámci publisherov bude zásadné.

V IAB sme v kontakte s Úradom na ochranu osobných údajov a pracujeme na finálnej verzii Kódexu spracúvania osobných údajov v digitálnom prostredí. Aj keď Kódex nebude akreditovaný, máme Úradom zatiaľ neformálne potvrdené aspoň schválenie po obsahovej stránke.

Covid-19 znamenal pre audiovíziu a kiná samotné boj o prežitie

Združenie prevádzkovateľov kín
Jozef Valachovič
Predseda Združenia prevádzkovateľov kín (ZPK)

Rok 2020 sa pre našich členov rozbehol veľmi sľubne, premiéry filmov ako Príliš osobná známosť, Šťastný Nový rok či Sviňa napovedali, že pôjde o výnimočný rok pre slovenské kiná. A potom to prišlo, príchod Covid-19 znamenal pre audiovíziu a kiná samotné obrovský pokles, keď tržby v kinách sa od marca po koniec roka prepadli o viac ako 80 percent.

Ak máme hodnotiť rok ako celok, je to bohužiaľ hlavne o víruse a dôsledkoch, ktoré nám táto pandémia priniesla. Mnohí naši členovia stále bojujú o prežitie a bohužiaľ riešenia zo strany štátu sú nedostatočné alebo prichádzajú veľmi pomaly. Našťastie sa nám darí komunikovať priamo s Ministerstvom kultúry a prostredníctvom Audiovizuálneho fondu vieme medzi našich členov rozdeliť aspoň prvú pomoc. Veríme, že čoskoro vyjde dlho očakávaná výzva od Ministerstva hospodárstva a my budeme vedieť prežiť ďalšie, pre kiná nie veľmi sľubne vyzerajúce nadchádzajúce obdobie.

menuLevel = 2, menuRoute = news/media, menuAlias = media, menuRouteLevel0 = news, homepage = false
01. jún 2023 13:57