StoryEditor

Pozrite si jedinečnú historickú prepravu pošty naživo

16.08.2013, 10:37

Zaujíma Vás poštová história? Ak áno, pripravili sme pre vás výnimočnú prepravu poštových zásielok poštovým dostavníkom.

Rekonštrukcia historickej prepravy poštových zásielok sa uskutoční v sobotu 17. augusta 2013 (12.00 hod. – 15.00 hod.) pred budovou hlavnej pošty na Nám. SNP v Bratislave. O 15.00 hod. si môžete naživo pozrieť uzavretie historického „kurzu“ a prevoz zásielok dostavníkom na poštu Bratislava 45.

Z tejto jedinečnej príležitosti zároveň môžete poslať svojim blízkym a priateľom špeciálnu pohľadnicu prepravenú dostavníkom.

Program:

Nám. SNP 35, Bratislava (pred budovou hlavnej pošty):

12.00 – 15.00 hod. zriadenie príležitostnej poštovej priehradky Slovenskej pošty, a.s., predaj pohľadníc a odznakov

15.00 hod. slávnostný odjazd dostavníkovej pošty a jazdcov Pony Express v sprievode jazdeckej polície na Železnú studienku do areálu mlyna Klepáč (zastávka na pošte Bratislava 45 – odovzdanie zásielok prepravených dostavníkom)

Areál mlyna Klepáč, Železná  studienka:

14.00 – 19.00 hod. program v štýle country – živá  hudba – skupina COUNTRY TROP, ukážky country a indiánskych tancov, maľovanie na tvár, súťaže pre deti, vozenie detí na poníkovi

15.00 – 18.00 hod. zriadenie POST OFFICE Pony Express – príjem listových zásielok, predaj pohľadníc a odznakov

17.45 – 18.00 hod. oficiálna časť  programu za účasti zástupcov vedenia Magistrátu hl. mesta a BSK

18.00 hod. odjazd jazdcov Pony Express s poštou smer Žilina

Zaujímavosti z histórie poštovej prepravy – Prvé štátne útvary existovali pred tisíckami rokov v Mezopotámii, Číne, Indii, Grécku, Egypte. Všade tam peší aj jazdeckí poslovia prepravovali dôležité informácie. Správy putovali od panovníka k bojujúcemu vojsku a naspäť, dôležité hospodárske a politické informácie sa posielali správcom jednotlivých krajov a provincií starovekej ríše. Legendárnym a všeobecne známym sa stalo posolstvo maratónskeho bežca zvestujúceho mestu Atény víťazstvo jeho vojska nad Peržanmi v bitke pri Marathone. Najďalej v organizovaní dopravy správ a prepravy tovarov zašli starovekí Rimania. Štátom organizované poštové spojenie nazvané cursus publicus zriadil na začiatku nášho letopočtu cisár Augustus. Táto cieľavedome a veľkolepo vybudovaná štátna pošta niekoľko storočí spĺňala úlohu spájať metropolu ríše s odľahlými provinciami. Na prepravu batožiny a iných ťažkých bremien, ale aj na dopravu listových zásielok, používala rímska štátna pošta rôzne druhy cestovných vozov a pre každý z nich bolo presne stanovené, na aký účel a akým spôsobom má byť používaný, aj akou maximálnou hmotnosťou môže byť zaťažený. Najznámejším bol voz nazývaný raeda currens.

Raný  stredovek priniesol úplný úpadok pravidelného poštového spojenia. Jedinou akou-takou výnimkou bolo obdobie karolínskej renesancie za vlády cisára Karola Veľkého (768 - 814) vo Franskej ríši. Po cisárovej smrti a postupnom rozpade Franskej ríše však zanikli aj posledné poštové spojenia svojou formou pripomínajúce zašlú slávu cursa publica. Znížila sa aj úroveň dopravných prostriedkov. Písomný styk medzi panovníkmi zabezpečovali diplomatické posolstvá. Peších či jazdeckých poslov mali aj kráľovské mestá, cechy, kláštory, jednotliví šľachtici a z radov študentov aj vznikajúcie univerzity. Peší posol v stredoveku prešiel za deň 30 až 40 km, jazdec približne 60 až 100 km.

Koncom 15. a v 16. storočí už bolo poštové spojenie vo veľkej časti Európy znovu organizované. Reformy Márie Terézie v oblasti poštovníctva sa výraznou mierou dotkli aj používaných dopravných prostriedkov. Poštová doprava sa začala účelnejšie organizovať, podstatne zrýchľovať a rozširovať. Poštové kurzy sa postupne zriaďovali ako riadne, mimoriadne, štafetové a kuriérne. Tieto formy poštovej dopravy sa realizovali najčastejšie jazdeckými poslami. Dôležitú cisársku poštu dopravovali zvláštni rýchli poštoví kuriéri. Na popud Márie Terézie zaviedli aj v Rakúsku pravidelnú osobnú dopravu poštovými spojmi – diligenciami.

V roku 1874 sa Uhorsko stalo zakladajúcim členom Svetovej poštovej únie. V 19. storočí sa trendy modernizácie života uplatnili aj v poštovníctve. Od roku 1918 začala poštu na našom území riadiť Československá poštová správa. So vznikom Slovenskej republiky 1. 1. 1993 sa viaže aj založenie Slovenskej pošty, ktorá vznikla z pôvodne jednotného štátneho podniku Správa pôšt a telekomunikácií. Jej zakladateľom bolo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. V tomto roku oslavuje Slovenská pošta 20. výročie svojho vzniku, no má bohatú históriu, ktorá je postavená na dejinách poštových služieb na Slovensku už stáročia. Spoločnosť je najväčším zamestnávateľom na Slovensku, má najväčšiu pobočkovú sieť, ktorá ponúka poštové služby, no dokáže obsiahnuť aj viacero služieb štátu. Ľuďom chce ponúknuť aj služby verejnej správy, služby v oblasti financií, poisťovníctva či telekomunikácií.

menuLevel = 2, menuRoute = news/media, menuAlias = media, menuRouteLevel0 = news, homepage = false
22. máj 2024 03:31