Koncesie sú definitívne minulosťou.
StoryEditor

Koncesie definitívne skončili! Kedy ich máme prestať platiť a ako vyžiadať platbu navyše?

20.06.2023, 14:41
Autor:
redred

Povinnosť platenia úhrady koncesionárskeho poplatku zaniká od 1.7.2023. No pozor! Ak máte nedoplatok za koncesie, týmto automaticky nezaniká váš dlh z minulosti. Telerozhlas si ho môže vymáhať.

Verejnoprávny rozhlas a televízia Slovenska bude namiesto zrušených koncesionárskych poplatkov dostávať dotáciu od štátu. Príslušný návrh zákona dnes veľkou väčšinou schválil slovenský parlament, ktorý predtým rozhodol, že domácnosti a zamestnávatelia poplatok pre RTVS od tohtoročného júla platiť už nebudú. Nárok na zákonom stanovenú výšku príspevku od štátu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme bude mať nanovo tiež verejnoprávna tlačová agentúra TASR.

V prípade podpisu zákona prezidentkou Zuzanou Čaputovou dostane RTVS štátnu dotáciu v ročnej výške zodpovedajúcej 0,17 percenta výkonu ekonomiky Slovenska spred dvoch rokov. V budúcom roku by to znamenalo zhruba 186 miliónov eur. Predchádzajúca vláda, ktorá návrh zákona pripravila a ktorá navrhla príspevok 0,15 percenta HDP, v materiáli uviedla, že RTVS potrebuje aspoň 160 miliónov eur (3,8 miliardy korún) a že tento rok má z doterajších koncesionárskych poplatkov, štátnych dotácií a z reklamy pokryté výdavky vo výške 143,3 milióna eur.

Zmena financovania RTVS a teda ukončenie povinnosti platenia koncesionárskych poplatkov sa tak dotkne každého z nás. Minimálne tým, že nám odpadá povinnosť mesačne prispievať sumou 4,64 eura. Kedy teda treba zaplatiť poplatok posledný raz? Ak budeme posielať RTVS koncesie aj naďalej, pošlú nám platby spať?

Prinášame vám odpovede na najčastejšie otázky súviasiace so zrušením koncesií. RTVS ich zverejnila na svojom webe.

Musim posielať žiadosť o odhlásenie z dôvodu zrušenia povinnosti platiť úhradu RTVS?

Odhlásenie z dôvodu zrušenia povinnosti platiť úhradu RTVS neposielajte. Od 1.7.2023 Vám povinnosť platiť túto úhradu automaticky zaniká. 

Musim posielať žiadosť o odhlásenie z dôvodu zrušenia povinnosti platiť úhradu RTVS?

Odhlásenie z dôvodu zrušenia povinnosti platiť úhradu RTVS neposielajte. Od 1.7.2023 Vám povinnosť platiť túto úhradu automaticky zaniká.

Platia sa koncesionárske poplatky dopredu alebo spätne? 

V prípade, že úhradu platíte mesačne, povinnosť zaplatiť úhradu máte do posledného dňa príslušného mesiaca. Ak platíte úhradu polročne, splatnosť bola do 31.1.2023. V prípade štvrťročnej periodicity je splatnosť úhrady 31.1. a následne 30.4.2023, čím bude pokrytá úhrada do 30.6.2023.

Zaplatil som ročnú platbu, kedy mi bude vrátená platba za 2.polrok?

Preplatok za uhradenú ročnú platbu 2023 bude platiteľom vrátený v 2. polroku 2023, t.j. po nadobudnutí účinnosti zákona o zrušení úhrady RTVS.

Čo sa stane, keď nezaplatím úhradu RTVS?

V prípade nezaplatenia úhrady je RTVS, ako vyberateľ úhrady, povinná zaslať výzvu na úhradu nedoplatku. Platiteľ je povinný nedoplatok zaplatiť do 30 dní od doručenia výzvy. V prípade, že nedoplatok nebude uhradený, vyberateľ úhrady si zaplatenie nedoplatku spolu s pokutou v zmysle zákona o úhrade, súdnym poplatkom a poštovými sadzbami, uplatní na súde.

Ako a kde zistím, či mám nedoplatok?

Nedoplatok je možné skontrolovať aj online na svojom web účte. Ak nemáte prístup na svoj web účet, je možné si ho vytvoriť alebo nás môžete kontaktovať cez kontaktný formulár Domácnosti alebo Zamestnávatelia.

Chcem uhradiť nedoplatok?

Dlh môžete uhradiť bankovým prevodom, alebo platobnou kartou.

IBAN: SK86 8180 0000 0070 0033 3333

Domácnosti: Variabilný symbol (VS): Váš variabilný symbol alebo evidenčné číslo SIPO uvedené vo výzve.

Zamestnávatelia: VS je 88+IČO

konštantný symbol: 0558.

BIC (SWIFT): SPSRSKBA

Ako treba zrušiť platby, keď mám napríklad nastavené inkaso? 

Ak platíte úhradu prostredníctvom služby SIPO Slovenskej pošty, nie je potrebné vykonať žiadnu akciu, RTVS prestane od júla zasielať predpis na SIPO doklade. Ak úhradu RTVS platíte priamo na účet RTVS, je potrebné od júla zrušiť trvalý príkaz na úhradu.

Prečo som dostal výzvu na úhradu nedoplatku napríklad z roku 2010 alebo 2012, teda s takým veľkým časovým odstupom?

RTVS ako vyberateľ úhrady vyberá úhrady za služby verejnosti, známe ako koncesionárske poplatky. V prípade, že u platiteľa úhrady je evidovaný nedoplatok, RTVS má zákonnú povinnosť zaslať platiteľovi výzvu na úhradu nedoplatku. Pri generovaní výziev je podstatný nedoplatok, nie dátum jeho vzniku.

Súvisí zasielanie výziev s blížiacim sa zrušením koncesií?

RTVS výzvy na úhradu nedoplatku zasiela pravidelne v priebehu celého roka. Zasielanie výziev nesúvisí s blížiacim sa zrušením koncesií, výzvy sú zasielané priebežne počas celej doby fungovania koncesionárskych poplatkov.

Bude RTVS zasielať výzvy na úhradu nedoplatkov aj po 30.6. 2023?

Vyberateľ úhrady vykonáva kontrolu platenia úhrady počas celého obdobia výberu úhrady RTVS, preto aj po 30.6.2023 RTVS bude pokračovať v kontrole. V prípade, že u platiteľa úhrady bude evidovaný nedoplatok, RTVS má zákonnú povinnosť zaslať platiteľovi výzvu na úhradu nedoplatku.

Ako funguje systém upomienok v RTVS?

Pri evidovanom počte vyše milióna platiacich platiteľov ich RTVS zašle vyše 100 tisíc ročne každý rok. Výzvy sú zasielané postupne od vyšších nedoplatkov až po tie nízke, ktoré predstavujú aj nedoplatok od jedného mesačného poplatku 4,64 eura.

Ak Vám bola doručená výzva na úhradu nedoplatku, bližšie informácie nájdete v časti Výzvy.

Prečo musím platiť aj poštovné, ak som dostal výzvu na úhradu nedoplatku? 

Suma nedoplatku je vrátane poštových sadzieb, poštovné má RTVS povinnosť účtovať v zmysle zákona o úhrade.

menuLevel = 2, menuRoute = news/media, menuAlias = media, menuRouteLevel0 = news, homepage = false
30. september 2023 13:41