Václav MikaPeter Mayer
StoryEditor

Plány kandidátov? Moderná RTVS

26.05.2017, 00:00
Autor:
(pš)(pš)
Uchádzači o pozíciu generálneho riaditeľa verejnoprávnej inštitúcie v rozhovore pre Hospodárske noviny.

Václav Mika
Ako si predstavujete financovanie RTVS? V čom vidíte výhodu vami uprednostňovaného modelu?
Viaczdrojové financovanie je fungujúci model, ktorý je väčšinovým princípom financovania verejnoprávnych médií v Európe. Na spresnenie, náš aktuálny model je viaczdrojový – sú to úhrady za služby verejnosti, teda koncesie, potom je to Zmluva so štátom a potom sú to vlastné príjmy, kam patrí okrem iných aj reklama. Vlastné príjmy sú však širší pojem, patrí sem okrem reklamy aj zhodnocovanie majetku a príjmy z komerčných činností vrátane predaja formátov a výnosy z koprodukcií.

O koľko percent by sa podľa vás mala zvýšiť suma na financovanie RTVS – bez ohľadu na to, či by RTVS bola financovaná z úhrad alebo iným modelom?
Ak sa na Slovensku trinásť rokov nezvyšovali koncesionárske poplatky, tak 7 eur je už kompromisné riešenie. To po zvýšení neodráža ani infláciu za sledované obdobie. Avšak je to otázka konsenzu – čo je spoločensky a ekonomicky prijateľné. Dovolím si malú poznámku a porovnám to s Chorvátskom, kde je podobný trh ako Slovensko a približne rovnaká štruktúra členenia verejnoprávnych médií – rozhlasu a televízie, a výška poplatku je približne od 11 do 13 eur.

O koľko staníc plánujete rozšíriť ponuku verejnoprávnej televízie? O aké tematické okruhy ide?
Nerád by som prezrádzal podrobnosti z môjho projektu ešte pred vypočutím kandidátov na pôde NR SR. Rozhodne v mojom projekte tému rozšírenia programovej ponuky prinesiem vo svojej vízii, a to nielen pre oblasť televízneho, ale aj rozhlasového vysielania.

Aká je vaša priorita v prípade, že by ste sa stali šéfom RTVS?
Udržateľný rozvoj verejnoprávneho média vo vysielaní rozšírenom o online a nové platformy. Inštitucionálne je to, prirodzene, o ľuďoch, technológiách aj vzťahoch.

Aká je vaša priorita v prípade televízie?
Prirodzene, na televíziu platí rozšírenie programových služieb a prvenstvo v oblasti produkcie a koprodukcií.

Aká je vaša priorita v prípade rozhlasu?
Digitalizácia, rozšírenie programových služieb – teda počtu staníc – a rozvoj umeleckých telies.

V čom dnes vidíte úlohu verejnoprávneho média a aké by malo byť jeho postavenie na trhu – aj v kontexte komerčných staníc?
Jednoznačne líder v oblasti audiovízie.

Ako veľmi je podľa vás dôležité garantovať politickú nezávislosť verejnoprávnej inštitúcie? V prípade, že je to jedna z vašich priorít, ako to plánujete garantovať?
Ako doposiaľ, teda určite nie intuitívne, ale funkčným redakčným systémom a nezávislými riadiacimi mechanizmami v oblasti spravodajstva, publicistiky a programovej tvorby.

Ako vnímate najnovšiu šou vlastnej tvorby Zem spieva – z hľadiska úspechu? Budete za to, aby sa televízia aj v budúcnosti púšťala do podobných projektov s vysokými nákladmi? Dali by ste príležitosť jej druhej sérii?
Druhej sérii dávam veľkú šancu aj vo väzbe na to, že ide o náš vlastný pôvodný formát, pri ktorom sa investície do projektu vrátili už pri prvej sérii.

Jaroslav Rezník

Ako si predstavujete financovanie RTVS? V čom vidíte výhodu vami uprednostňovaného modelu?
V súčasnosti naďalej ako kombináciu koncesionárskych poplatkov a Zmluvy so štátom. Po absolvovaní odbornej debaty o budúcnosti verejnoprávneho vysielania predovšetkým v kontexte technologických zmien, ktoré nás čakajú a sú nezvratné, bude nevyhnutné nanovo prepočítať aj reálny model financovania. Koncesie sú dnes možno ťažkopádny, ale jediný model financovania skutočne nezávislý od štátu.

O koľko percent by sa podľa vás mala zvýšiť suma na financovanie RTVS – bez ohľadu na to, či by RTVS bola financovaná z úhrad alebo iným modelom?
Pred odpoveďou na túto otázku treba zodpovedať niekoľko ďalších: aký veľký je ešte stále technologický dlh RTVS (?), pre akú platformu šírenia signálu sa rozhodneme (?), prijmeme princíp multikanálového rozvoja televíznej služby (?), otvoríme otázku vysielania digitálneho rozhlasu (?), bude RTVS potrebovať ešte jeden digitálny multiplex (?), s akou veľkou intenzitou sa pustíme do budovania platformy nových médií (?). Od odpovedí na tieto otázky sa odvíja aj odpoveď na vašu otázku. Ad ilustrandum: pri návrhu na zvýšenie úhrad zo 4,64 na 7,00 eura podľa zverejnených prepočtov mala RTVS získať navyše 36,68 milióna eur. Predpokladaný výnos z koncesií bol približne 110 miliónov. Predpokladajme, že zmluva so štátom by aj naďalej zostala na úrovni tohto roku, teda sumárne na úrovni približne 30 miliónov eur, to je spolu 140 miliónov. Plánované zvýšenie príjmov bolo vo výške približne 25 miliónov eur.

O koľko staníc plánujete rozšíriť ponuku verejnoprávnej televízie? O aké tematické okruhy ide?
Plánujem Trojku ako športovo-publicistický televízny okruh. Z toho vyplynie aj inovované nastavenie prvých dvoch okruhov. O vnútornej aj vonkajšej logike tohto kroku hovorím v projekte a budem ho prezentovať aj na vypočutí.

Aká je vaša priorita v prípade, že by ste sa stali šéfom RTVS?
Posilniť úlohu verejnoprávnych médií a zabezpečiť ich ďalší systematický a dlhodobý rozvoj, pretože ich považujem za nevyhnutný hodnotový prvok pri budovaní zdravej demokratickej spoločnosti. Znie to síce ako klišé, ale stojím si za tým.

Aká je vaša priorita v prípade televízie?
Vyvážený rozvoj multikanálového televízneho vysielania a dôraz na segment nových médií.

Aká je vaša priorita v prípade rozhlasu?
V rozhlase sa potrebujeme vrátiť k prirodzenej a autentickej komunikácii s poslucháčom, vrátiť mu hĺbku a súčasne ho prepojiť s novými technologickými možnosťami.

V čom dnes vidíte úlohu verejnoprávneho média a aké by malo byť jeho postavenie na trhu – aj v kontexte komerčných staníc?
Ako som už spomenul, osobne považujem zdravé verejnoprávne médiá za kľúčový faktor a základný prvok demokratickej spoločnosti, a nie za doplnok komerčných médií.

Ako veľmi je podľa vás dôležité garantovať politickú nezávislosť verejnoprávnej inštitúcie? V prípade, že je to jedna z vašich priorít, ako to plánujete garantovať?
Je to dôležité, samozrejme. A nevidím ako extra zložitý problém garantovať ju. Za prioritnú však považujem skutočnosť, že Rozhlas a televízia Slovenska je v prvom rade národná kultúrna inštitúcia, produkujúca aj programy nadčasovej hodnoty, ktoré sa stanú súčasťou zlatého fondu a ku ktorým sa budeme môcť o pár rokov radi vracať.

Ako vnímate najnovšiu šou vlastnej tvorby Zem spieva – z hľadiska úspechu? Budete za to, aby sa televízia aj v budúcnosti púšťala do podobných projektov s vysokými nákladmi? Dali by ste príležitosť jej druhej sérii?
Zem spieva bol úspech a tešil som sa z neho. Dal by som príležitosť aj druhej a tretej sérii, už aj preto, že náklady na ne bývajú rapídne nižšie ako na prvú sériu.

Michal Ruttkay
Ako si predstavujete financovanie RTVS? V čom vidíte výhodu vami uprednostňovaného modelu?
V otázke financovania považujem za dôležité zachovať súčasný model financovania cez úhrady za službu verejnosti a Zmluvu so štátom. Systém koncesií je jedným z pilierov verejnoprávnosti. Je tu tiež vnútorná rezerva, ktorú predpokladám vo výške 5 percent zo súčasných produkčných nákladov na výrobu relácií. Budem iniciovať rokovania s Ministerstvom financií SR o možnosti zaradiť RTVS medzi platcov DPH. Ak by boli tieto rokovania neúspešné, bude vhodné riešiť valorizačný koeficient úhrady za službu verejnosti. A diskusii o zvýšení úhrad za službu verejnosti sa nebudem vyhýbať. Musí však byť vecná, na základe dát a bez emócií a politizovania.

O koľko percent by sa podľa vás mala zvýšiť suma na financovanie RTVS – bez ohľadu na to, či by RTVS bola financovaná z úhrad alebo iným modelom?
Otázku som zodpovedal v predošlej odpovedi.

O koľko staníc plánujete rozšíriť ponuku verejnoprávnej televízie? O aké tematické okruhy ide?
V oblasti televíznych služieb navrhujem tretí programový okruh so zameraním na šport a životný štýl. Jeho súčasťou budú športové prenosy, športová publicistika, športové dokumenty, športové spravodajstvo, magazíny o životnom štýle a dokumenty.
A, samozrejme, virtuálny digi kanál TUBA alebo štvorka. Plánujem nový rozhlasový okruh so zameraním na hovorené slovo a online kanál zameraný na životný štýl.

Aká je vaša priorita v prípade, že by ste sa stali šéfom RTVS?
Aby RTVS bola modernou národnou inštitúciou, ktorá bude určovať trendy. A pritiahne aj mladú generáciu. A okamžité priority po zvolení? Predovšetkým by som vychádzal z dát a zmeny by boli určite v programe, v spravodajstve a hlavne v online. V programe a spravodajstve by išlo hlavne o skvalitnenie a rozšírenie programovej ponuky. Vízia je kľúčový faktor, lebo celková dynamika spoločenských procesov je rýchlejšia, než sme si boli ochotní pripustiť. Miesto a úloha RTVS v týchto procesoch je veľkou príležitosťou.

Aká je vaša priorita v prípade, že by ste sa stali šéfom RTVS (čo sa týka rozhlasu)?
Rozhlas by som hlavne zblížil s televíziou. A riešil by som aj platové disproporcie. Zameral by som sa na to, aby som urobil známymi aj rozhlasové okruhy a ich ľudí. Zaviedol by som 24-hodinovú vysielaciu službu pre menšiny a hendikepované skupiny.

V čom dnes vidíte úlohu verejnoprávneho médiá a aké by malo byť jeho postavenie na trhu – aj v kontexte komerčných staníc?
RTVS má úplne odlišné postavenie ako komerčné televízie. Verejnoprávne vysielanie ma iné princípy. Vysielanie má byť pre všetkých, bez rozdielu veku, pohlavia, viery, národnosti a podobne. RTVS je financovaná z verejných zdrojov. Má obmedzený objem reklamy a jej poslanie je hlavne šírenie kultúry a vzdelania. Nuž, a opakom verejnoprávnych inštitúcií sú komerčné stanice, ktorých primárnym cieľom je tvorba zisku.

Ako veľmi je podľa vás dôležité garantovať politickú nezávislosť verejnoprávnej inštitúcie? V prípade, že je to jedna z vašich priorít, ako to plánujete garantovať?
Politickú nezávislosť garantuje zákon. Moju moja vlastná integrita.

Ako vnímate najnovšiu šou vlastnej tvorby Zem spieva – z hľadiska úspechu? Budete za to, aby sa televízia aj v budúcnosti púšťala do podobných projektov s vysokými nákladmi? Dali by ste príležitosť jej druhej sérii?
Zem spieva patrí medzi úspechy RTVS. Druhú sériu si viem predstaviť, ale rozhodnutia v budúcnosti nebudú závislé od pocitov, ale od presnej analýzy dát.

Zuzana Ťapáková
Ako si predstavujete financovanie RTVS? V čom vidíte výhodu vami uprednostňovaného modelu?
Ako som uviedla aj v projekte, aktuálne sa mi momentálny model financovania zdá dostačujúci. To znamená kombinácia koncesionárskych poplatkov, zmluvy so štátom a príjmov z reklamy. Pre túto chvíľu nenavrhujem žiadne zmeny z hľadiska koncesií. Druhou stranou mince je, samozrejme, produkt, ktorý za to RTVS ponúkne. A tu sa už s názorom na ďalšie formovanie a kreovanie budúcnosti obsahu RTVS rozchádzam s nastavením od súčasného vedenia.

O koľko percent by sa podľa vás mala zvýšiť suma na financovanie RTVS – bez ohľadu na to, či by RTVS bola financovaná z úhrad alebo iným modelom.
Neexistuje percento, ktoré by som teraz mohla len tak povedať. Takéto otázky si vyžadujú oveľa hlbšiu analýzu rozpočtu a súčasného finančného fungovania RTVS. Určite to úzko súvisí aj s ďalším nastavením koncepcie televízie a rozhlasu, ich technologickým zázemím a, samozrejme, otázkou pridávania nových kanálov.

O koľko staníc plánujete rozšíriť ponuku verejnoprávnej televízie? O aké tematické okruhy ide?
V mojom projekte hovorím aktuálne o zachovaní dvoch programových služieb s perspektívou tretej. Jej konkrétne zameranie sa však v tejto chvíli nedá presne definovať. Veľa závisí od súčasného stavu akvizičnej knižnice, archívov, množstva zakúpenia licencií na programy, ako aj športové práva atď. V neposlednom rade aj profesijných a ľudských kapacít, ktorých evidentne zatiaľ nie je dostatok na to, aby vykryli samostatný spravodajský či športovo-spravodajský kanál. V mojich úvahách sa prikláňam skôr k plnoformátovej službe. Chce to však určite reálne a veľmi racionálne zváženie všetkých možností.

Aká je vaša priorita v prípade, že by ste sa stali šéfkou RTVS?
Pretaviť do praxe filozofiu, ktorá sa nesie celým mojím projektom. Teda formovať RTVS ako silnú alternatívu ku komerčným staniciam. Nechcem, aby sa čísla sledovanosti stali modlou a tomu sa podriaďoval obsah vysielania. RTVS je národno-kultúrnou inštitúciou, verejnoprávnym médiom a filozofiou svojej programovej ponuky sa musí pohybovať inde, ako je komerčný sektor. Samozrejme, nemôže abdikovať na snahu o získavanie pozície na trhu, ale nie za každú cenu. Príkladom by mohol byť Slovenský rozhlas, ktorý si svoje postavenie udržiava aj bez rezignácie na verejnoprávnosť.

Aká je vaša priorita v prípade televízie?
Veľa som napovedala v predchádzajúcej odpovedi. Televízia musí nájsť správnu hranicu, v ktorej dokáže napĺňať obsah verejnoprávnosti a na druhej strane konkurovať komerčným staniciam. Z Jednotky je potrebné vytvoriť etalón toho najlepšieho v rámci akvizícií, vlastnej tvorby či športu a na Dvojke rozvíjať to, čo je v zárodkoch – kvalitnú občiansku a investigatívnu publicistiku, diskusie v pestrejšej a veľkorysejšej podobe, filmy pre náročnejšieho diváka, dokumentárne cykly o významných ľuďoch z vedy, výskumu, medicíny, umenia (niečo v podobnom duchu ako je Trinásta komnata či Portrét na TA3) a podobne.

Aká je vaša priorita v prípade rozhlasu?
Pri rozhlase sa moja priorita volá dovoliť rozhlasu nadýchnuť sa. V poslednom období sa v porovnaní s televíziou dostal do úzadia a stal sa akoby nechceným dieťaťom. Napriek tomu to obdivuhodne zvládol a dokázal si udržať nielen verejnoprávny obsah, ale aj obhájiť svoje miesto na trhu.

V čom dnes vidíte úlohu verejnoprávneho média a aké by malo byť jeho postavenie na trhu – aj v kontexte komerčných staníc?
Je to veľmi zodpovedná úloha. Rozdiel medzi komerčným a verejnoprávnym vysielateľom je v európskom duálnom systéme principiálny. Na rozdiel od komerčných staníc, ktoré vysielajú, aby zarábali, verejnoprávna televízia vysiela, aby plnila službu verejnosti. Asi najlepšie to stále vystihujú tri základné atribúty, ktoré si stanovila vo svojich začiatkoch britská BBC: informovať, vzdelávať a zabávať. Verejnoprávne médiá musia dávať dôraz aj na minoritné žánre, ako aj programy edukatívneho charakteru, pre deti a mládež, ako aj národnostné menšiny.


Ako veľmi je podľa vás dôležité garantovať politickú nezávislosť verejnoprávnej inštitúcie? V prípade, že je to jedna z vašich priorít, ako to plánujete garantovať?
Garancia je o imidži a dôveryhodnosti celej inštitúcie. Ak RTVS nie je nezávislá, stráca svoju kvalitu a ľudia jej prestanú veriť. Zásadou je, aby v praxi a reálnom RTVS svete a živote neexistovali žiadne tendencie o uprednostňovaní „niekoho“ a aby nikomu ani len nenapadlo sa o to pokúšať. Garanciou toho by v podstate mali byť žurnalisti profesionáli, ktorí narábajú s overiteľnými a objektívnymi faktmi. Ako aj zbavenie sa bulvarizácie.

Ako vnímate najnovšiu šou vlastnej tvorby Zem spieva – z hľadiska jej úspechu? Budete za to, aby sa televízia aj v budúcnosti púšťala do podobných projektov s vysokými nákladmi? Dali by ste príležitosť jej druhej sérii?
Myslím, že televízia určite nemôže rezignovať ani na posledný z atribútov (BBC), ktorým je zabávať. Určite potrebuje aj podobné programy, ktorými pritiahne divákov, ale sú aj finančne náročnejšie. Otázkou je, v akom množstve a v akom nasadení.

01 - Modified: 2023-05-05 16:41:17 - Feat.: - Title: RTVS: Pri premiérovom prejave sme si splnili povinnosť, za obsah nezodpovedáme 02 - Modified: 2023-05-05 16:40:10 - Feat.: - Title: Sociológ Vašečka: Hegerova komunikácia bola fatálna, poškodil sebe aj strane 03 - Modified: 2023-03-17 11:43:22 - Feat.: - Title: Vieme prví: Marek Makara má skončiť v O 5 minút 12 04 - Modified: 2023-02-28 12:05:24 - Feat.: - Title: Šéf RTVS: Útokmi na moderátorku sa začal boj. Rozhoduje sa, ako bude naša krajina vyzerať 05 - Modified: 2023-02-27 19:56:34 - Feat.: - Title: Vyhlásenie šéfredaktorov: Stojíme pri kolegyni Marte Jančkárovej a odmietame útoky na novinárov
menuLevel = 2, menuRoute = news/media, menuAlias = media, menuRouteLevel0 = news, homepage = false
10. jún 2023 12:03