Ľubomíra Lukáčová, riaditeľka pre ľudské zdroje Philip Morris SlovenskoPMI
StoryEditor

Ľubomíra Lukáčová: Ako sme špičkou v priemysle, chceme byť najlepší aj pre ľudí

21.12.2022, 00:00

Firma 21. storočia by mala garantovať výnimočný prístup. Sú ním inovácie, skutočná firemná kultúra, priestor pre vlastné nápady a zlepšenia, možnosť spätnej väzby či reprezentatívne priestory. V neposlednom rade sem patria nadštandardné benefity a rovnosť v odmeňovaní oboch pohlaví. Môže sa za tým však skrývať oveľa viac. Ľubomíra Lukáčová je vo Philip Morris (PMI) od roku 2008. Pôsobila v zahraničných pobočkách, ale od marca 2021 riadi ľudské zdroje na Slovensku. Pre Stratégie porozprávala nielen o nastavení medzinárodnej korporátnej spoločnosti, ale tiež o tom, čo znamená zamestnanec pre zamestnávateľa a čo je skutočným dôkazom výnimočnosti firmy.

Philip Morris patrí medzi tých zamestnávateľov na Slovensku, ktorí ponúkajú nielen nadštandardnú firemnú kultúru, ale je i držiteľom titulov a ocenení. Priamo na Slovensku hovoríme o koľkých zamestnancoch?

Na Slovensku máme približne 170 zamestnancov, pričom máme rôzne oddelenia najmä obchodného charakteru. Sú tu i predajné oddelenie, oddelenie zákazníckej skúsenosti či oddelenie marketingu, komunikácie, financií, ľudských zdrojov.

Máte titul Top Employer Slovensko, môžete sa tiež pochváliť certifikátom EQUAL-SALARY Certification, ktorý ste získali na Slovensku ako prvá firma vôbec.

Titul o top zamestnávateľovi odráža dôraz, ktorý kladieme na rozvoj stratégie získavania nových kolegov a ich začleňovanie do firemnej kultúry, na podporu rozvoja talentov a na budovanie prostredia založenom na inklúzii a diverzite.

Rovnako nás teší, že sme prvá firma na Slovensku, ktorá EQUAL-SALARY Certification získala. Ide o dôkaz, že kladieme dôraz na rovnaké odmeňovanie žien a mužov. Každý rok poukazujeme na rozdiely v odmeňovaní mužov a žien. Pre Philip Morris je aj toto prioritou.

Viete nám povedať, o čo ide v tomto prípade?

Napríklad tento rok pripadol Deň rovnosti v odmeňovaní žien a mužov na 4. novembra, a tak od tohto dňa pracujú ženy až do konca roka zadarmo. To znamená, že z jedného eura, ktoré zarobia muži, dostanú ženy 84 centov. Ide ale o symbolický deň, ktorý sa každý rok mení. 

image
Marie Starovecká

U nás naopak na rovnakých pozíciách zarábajú rovnako ženy ako muži. Chceli sme si to však potvrdiť aj oficiálne. Túto certifikáciu udeľuje švajčiarska Nadácia EQUAL-SALARY v spolupráci so Ženevskou univerzitou a poradenskou spoločnosťou PwC ako nezávislé potvrdenie rovnosti odmeňovania mužov a žien na rovnakých pracovných pozíciách. Museli sme prejsť auditom, štatistikami a rozhovormi s našimi zamestnancami, manažmentom, posielali sme dotazníky – išlo o kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu, v ktorej sa potvrdilo, že Philip Morris odmeňuje rovnako. Nám však nešlo len o potvrdenie si čísel, ale zároveň i to, ako toto vnímajú naši zamestnanci. A potvrdilo sa to aj u nich samotných, že nevnímajú žiadne rozdiely.

Sledujete pomer žien a mužov v manažérskych pozíciách?

Áno, momentálne máme 50 percent žien a 50 percent mužov na týchto pozíciách.

Poďme si povedať viac o tom, koho hľadáte a zamestnávate? Hovoríte často o talentoch...

Talenty, ktoré hľadáme, sú ľudia, ktorí chcú na sebe pracovať, chcú sa sami vzdelávať a učiť sa. Majú obchodnícke skúsenosti alebo zručnosti, vedia komunikovať. Čo je pre nás najdôležitejšie, tak v prvom rade, že daný človek chce – na to sa veľmi prihliada. 

A ako je to s ľuďmi bez praxe?

Vítame v našej firme stážistov, čerstvých absolventov a dávame priestor aj im. Pripisujeme veľkú váhu napríklad vzdelávaniu študentov, kde zabezpečujeme vzdelávacie prednášky študentom ekonomickej univerzity a zároveň podporujeme projekty zamerané na vedu a výskum a mladé talenty v tejto oblasti, napríklad aj Veľvyslanectvo mladých. 

image
Marie Starovecká

A zo strany kandidátov vnímate záujem?

Závisí to od konkrétnych pozícii či regiónu. Napríklad na obchodné pozície je veľký záujem. Na východnom Slovensku sme absolútna špička a nemáme ani problém nájsť ľudí.

Keďže sa chceme odlišovať od iných zamestnávateľov a vybrať top ľudí z trhu, musíme sa na to pozerať inak. Podmienky a to, čo ponúkame, hovorí samo za seba. Snažíme sa byť krok vpred pred konkurenciou, aby sme napríklad v Bratislave, kde je oveľa väčšia konkurencia, prilákali tých, ktorí majú skúsenosť, ktorú vieme zhodnotiť. 

Aký model práce majú vaši zamestnanci nastavený? Poskytujete im aj možnosť práce z domu?

Záleží to aj od konkrétnej pozície. Máme ľudí, ktorí pracujú v teréne a navštevujú obchodné prevádzky. A potom máme prácu z kancelárie, ide o hybridný model. Zamestnanec pracuje z časti z domu a z časti z kancelárie. Kancelárie využívame v tejto chvíli najviac na stretávanie, vymýšľanie nových stratégií a na to, aby sa ľudia vzájomne spoznali. Vytvorili sme tiež coworkingový priestor, kde zdieľame pracovné veci, ale aj to súkromné a ľudské. Máme za to, že sa snažíme kontinuálne podporovať dobrú pracovnú atmosféru.

Vznik tohto coworkingu vznikol ako podnet na skúsenosti počas pandémie?

Mali sme plány už aj predtým, keďže posledné kancelárie sa nachádzali len kúsok od týchto nových priestorov, kde sme sa nedávno presťahovali. Chceli sme mať kancelárie 21. storočia a mať skutočne reprezentatívne priestory. A to nás  viedlo k zmene. Pandémia nás niečomu naučila. Naučila nás pracovať z domu a nakoniec nás naučila, že každý má iné nastavenie.

Čo tým myslíte?

Niekomu vyhovuje práca z kancelárie a niekomu naopak. Naučila nás viac vnímať flexibilitu. Tomuto všetkému sme aj prispôsobili nové kancelárske priestory. 

A ľudia sa podľa vás chcú vrátiť do kancelárii?

Zamestnanci majú radi prácu z domu, pretože im dáva istý komfort – nemusia dochádzať, ak majú deti, tak si vedia prispôsobiť napríklad aj to, ako ich odvezú do školy. Ale do kancelárie zas radi prichádzajú, aby sa tu stretli s ostatnými kolegami, aby sa porozprávali o veciach, o ktorých sa v online priestore rozpráva ťažšie.

Pred našim rozhovorom som tu mala možnosť vidieť dosť ľudí. Znamená to, že vnímajú nové priestory ako benefit?

Sami sme nevedeli, že ak budeme mať nové kancelárie, či sem budú chodiť a ako často. Dnes vidíte, že sú plné a ľuďom sa páčia. Vnímajú ich ako benefit, cítia sa tu dobre a určite aj vďaka tomu, že priestory na nich nepôsobia príliš kancelársky, ale naopak. Vnímajú ich ako veľkú obývačku, majú tu priestor na cvičenie, veľkú kuchynku, sú tu komfortné zasadačky alebo aj IQOS miestnosť, kde môžu užívať bezdymové alternatívy. Tieto veľkorysé priestory sú tak pre nich miesto, kde si vymenia svoje názory a skúsenosti a keď potrebujú chvíľu pre seba, majú na výber a môžu.

Môžu?

Máme napríklad viacúčelovú miestnosť, ktorá je zamestnancom k dispozícii na rôzne využitie. Napríklad aj pre kolegyne s malými deťmi, kde môžu kojiť. Rovnako ju môžu využívať tehotné kolegyne napríklad na strečing a podobne. 

image
Marie Starovecká

Keď hovoríme o benefitoch, čo si môžeme pod tým predstaviť?

Máme veľa benefitov, snažíme sa ich však výrazne personalizovať – individualizovať. Firma ponúka benefity, ktoré majú všetci, ale zároveň majú zamestnanci priestor navrhnúť to, čo by vyhovovalo im. Súbor klasických benefitov predstavuje príspevok na dôchodkové pripoistenie, životné poistenie, dovolenka naviac, sick days a potom si môžu kolegovia vybrať z rôznych benefitov.

Navrhujú si benefity teda aj sami? Čo konkrétne?

Máme bežecký klub a počas roka sa môžu zúčastniť pretekov podľa vlastného výberu. Môžu prichádzať s návrhmi, čo by ich zaujímalo, aké zážitkové aktivity by chceli robiť so svojím tímom. Aj tento spomínaný klub si navrhli sami zamestnanci a my im na to dáme prostriedky a pomáhame im.

Ale to nie je všetko, ak hovoríme o benefitoch. Máme wellbeing komisiu, ktorá rieši spokojnosť zamestnancov. Veľkým benefitom je spolupráca s Ligou za duševné zdravie. Naši zamestnanci majú k dispozícii rôzne vzdelávacie tréningy a workshopy, ako si udržať rovnováhu a balans v práci a súkromí. Majú možnosť konzultácií a asistenčného programu so psychológom. Práve v tomto období sa ukázalo, aké je dôležité mentálne zdravie zamestnancov a firma si to uvedomuje.

A v čom sme ešte výnimoční? Určite to je aj voľno navyše pre čerstvých rodičov a finančná kompenzácia. Motivujeme otcov, aby išli na otcovskú dovolenku a firma im to z časti aj hradí. Čoraz viac máme teda aj otcov na rodičovskej dovolenke. Nezvyčajným benefitom pre zamestnancov sú napríklad dni voľna naviac pre dobrovoľníctvo. Ak sa chce zamestnanec zapojiť do dobrovoľníckych aktivít, môže, pretože dostane deň voľna navyše. To nám zároveň pomáha napĺňať náš záväzok v rámci udržateľnosti.

Počas roka dostávajú zamestnanci finančný príspevok v podobe cafeteria poukážok v hodnote 460 eur, ktoré môžu využiť a môžu si kúpiť to, čo potrebujú – zážitok, služby, produkty. Nakoniec spomeniem gastro lístky, máme ich nad rámec zákona a celé ich prepláca Philip Morris. Pričom bežne býva zvykom, že sa v iných firmách len spolupodieľajú. 

Vymenovali ste množstvo benefitov, čo je pravdepodobne dosť vzácne na Slovensku. Vnímajú to rovnako samotní zamestnanci?

Určite. Najviac to vidíme pri nových ľuďoch, ktorí do firmy prichádzajú. Tí to vedia porovnať s inými zamestnávateľmi okamžite a často počúvame ich spätnú väzbu, že PMI ponúka nadštandardné benefity.

U nás sa napríklad kladie veľký dôraz na sledovanie zákazníckych trendov – a teda, aké sú skutočné zákaznícke skúsenosti a pocity. A tak, ako sa pýtame zákazníkov na ich spätnú väzbu, zisťujeme ich pocity, rovnako to robíme aj s našimi ľuďmi – zamestnancami. Nepotrebujeme poznať len vonkajšiu spätnú väzbu, ale aj tú internú. A aj preto trikrát ročne meriame spokojnosť zamestnancov. 

image
Marie Starovecká

Takže máte veľmi silnú firemnú kultúru?

Firemná kultúra vo Philip Morris je postavená i na tom, že sa zamestnanci neboja dať spätnú väzbu, pretože im tiež záleží na tom, aby si vybudovali miesto, kde budú radi chodiť, aby sa tu cítili príjemne. Zároveň im je k dispozícii vedenie spoločnosti, a tak môže ktokoľvek prísť a tú spätnú väzbu dať. Dnes je dôležité poskytovať priestor zamestnancom a dostávať od nich tieto informácie. Stále existujú firmy, kde vládne kultúra strachu. My však presadzujeme kultúru otvorených dverí, čoho dôkazom je, že u nás ani generálny riaditeľ nemá vlastnú kanceláriu a vždy má otvorené dvere.

Znamená to, že aj napriek nejakej hierarchii vo firme, tu vládnu povedzme žoviálne vzťahy?

V našej spoločnosti si všetci tykáme a to na všetkých úrovniach. Chceme, aby boli zamestnanci sami sebou a dávame im na to aj priestor. A to je i naša konkurenčná výhoda.

Na jeseň ste predstavili zaujímavú brandingovú kampaň s názvom Práca, ktorá mi rozumie. Sú to jednotlivé vizuály ľudí a ich myšlienky. Ide o skutočných zamestnancov?

Zhodli sme sa na tom, že najlepšími ambasádormi značky sú zamestnanci. Preto sme sa rozhodli neosloviť do kampane modelky či modelov, ale chceli sme využiť reálne tváre a ľudí, ktorí pracujú vo Philip Morris a nejakým spôsobom dokážu motivovať a pritiahnuť aj ďalšie talenty do firmy. A aj autentickosť, akí sme, aké hodnoty máme a ako žijeme, vlastne potom predstavujú títo kolegovia, ktorí s nami pracujú. 

Vybrali ste osem kolegýň a kolegov. Museli sa zapojiť povinne všetci?

Zamestnanci dostali možnosť sa zapojiť, nenútili sme nikoho. Prihlásilo sa naozaj veľa ľudí, zamerali sme sa preto na pestrosť výberu, aby tam boli jednotlivé pozície a organizačné zložky. Fotili sme so známym fotografom Jakubom Klimom v Demänovskej Doline v krásnom prostredí prírody. Vizuály a fotky sme prispôsobili tomu, čo konkrétny človek rád robí vo voľnom čase, aby sme ukázali, že Philip Morris ponúka ľuďom priestor aj na súkromný život a že si zamestnanci dokážu spojiť s prácou aj svoje záľuby. Vo firme berieme človeka ako celok. A preto sme si zvolili aj headline kampane Práca, ktorá mi rozumie. 

image
Marie Starovecká

Čo na to kolegovia?

Oddelenie internej komunikácie z toho urobilo tiež veľmi peknú kampaň a pozitívne to prijali aj zamestnanci, u ktorých sme chceli vzbudiť radosť a pocit spolupatričnosti a hrdosti. Z marketingového hľadiska sa nám podarilo prepojiť externú komunikáciu s internou, rozhodli sme sa využiť všetok potenciál kampane aj smerom dovnútra. A myslím si, že naozaj sa nám podarilo PMI zviditeľniť ako zamestnávateľa, ktorý stojí o krok vpred pred konkurenciou. 

Ak by sme sa mali venovať téme udržateľnosti nie ako ekologickej téme, ale z hľadiska HR, ako vnímate súčasnú situáciu na trhu práce? Mali sme tu pandémiu, potom prišla vojna, zdražovanie. Ľudia zrejme hľadajú možnosti, ako si nájsť lepšie platenú prácu?

Osobne vnímam, že na pracovnom trhu vládne neistota. Vo svete je viacero trendov, napríklad veľká rezignácia, keď sa ľudia rozhodujú meniť počas krízy firmy a neboja sa urobiť zmenu profesie. Na Slovensku je to trochu inak. Ľudia chcú mať nejakú istotu a nechcú veľmi meniť svoju prácu – môže im pritom na pracovisku prekážať niekoľko vecí, od kolegov, šéfa, objemu práce či financií. Ale už to nie je riadené až tak finančne, čo sa však môže teraz opäť zmeniť, ale viac sa zamestnanci riadia zmyslom práce, súnáležitosťou, aby ich práca bavila.

Práve počas krízy by som predpokladala, že si zamestnanci budú hľadať skôr prácu, kde zarobia viac a financie budú tým najväčším ťahačom.

Na druhej strane ale hľadajú stabilitu. Veď to, že mi niekde ponúknu viac, neznamená, že táto daná firma aj prežije, alebo že podmienky budú naozaj také, ako sľúbili na začiatku. Ľudia na Slovensku skôr hľadajú bezpečný prístav. Peniaze zostávajú dôležité aj v súvislosti s infláciou, ale predtým si zvážia svoje rozhodnutie, aby neurobili zlý krok.

A u vás to funguje? Ako Philip Morris zabezpečuje stabilitu? Čím sa zaručuje?

Philip Morris je na trhu 200 rokov, čiže je to história značky a najmä garantuje istotu aj vo vedeckých inováciách, ktoré prináša na trh v podobe nových bezdymových zariadení pre dospelých užívateľov. Trendom je, že klasickým cigaretám dávno odzvonilo. Firma, ktorá neustále prináša nové inovácie a alternatívy, je potom znakom stability a perspektívy. Nestagnujeme, posúvame sa dopredu, ukazujeme budúcnosť.

Počas pandémie ste nemuseli prepúšťať?

U nás vo firme sa aj v tomto náročnom období veľa ľudí posunulo vyššie. Neprepúšťalo sa. Je to znak toho, že zamestnanci majú príležitosť sa kariérne rozvíjať a to nehovoríme len o Slovensku, ale práve smerom von. A tak majú kolegovia šancu v rámci firmy dostať miesto v zahraničí. No a s týmto faktom sme prijímali nových ľudí na miesta, ktoré bolo potrebné kvôli kariérnemu a aj medzinárodnému posunu vykryť.

Veľa sa hovorí o jazykových či digitálnych zručnostiach. Ako ste na tom vy?

Keďže sme medzinárodná spoločnosť, tak je pre nás, samozrejme, dôležitá znalosť angličtiny. Čo sa týka digitálnych zručností, tak v našej firme na Slovensku to nie je nejaká špecifikácia, ak sa nebavíme o zopár pozíciách, kde sa to priam vyžaduje.

Tým, že využívame rôzne marketingové nástroje, tak táto práca si pýta nové digitálne zručnosti. Aj marketing sa posúva z tradičných nástrojov úplne iným smerom a Philip Morris chce byť súčasťou trendov, samozrejme. Tu je príležitosť pre mladých ľudí, ktorí majú technologické a digitálne zručnosti. 

image
Marie Starovecká

A čo trendy v HR?

Dnes sa veľa hovorí o digitalizácii a rovnako to platí aj v HR a teda i na pracovnom trhu. Medzi súčasné trendy patrí jednoznačne to, že sa veľa vecí individualizuje. Musím však upozorniť, že nestačí, ak je to jednosmerné. Dôležité je počúvať zamestnancov a viesť s nimi dialóg. A to je to najdôležitejšie.

Netajíte sa tým, že sa riadite otvorenosťou, inklúziou a lepšou budúcnosťou pre všetkých. Ako na tom pracujete?

Je to o vytvorení prostredia, kde každý rešpektuje každého. Kde hranica slobody končí tam, kde neubližujem ostatným. Prostredie na Slovensku sa v tomto však vyvíja ešte stále pomalým tempom. V súkromných spoločnostiach je veľa ľudí, ktorí vedia ovplyvňovať svoje okolie a rodiny a my zamestnancom ukazujeme, že cesta môže byť iná, že je to o vzájomnom rešpekte, inkluzivite, dávaní príležitosti všetkým bez rozdielu. A aj oni potom vedia ovplyvňovať svoje malé komunity v domácnostiach. Hovorí sa, že jeden človek môže pozitívne ovplyvniť približne 20 ľudí vo svojom okolí.

Sme jedna z mála firiem, ktorá sa transformuje sama. Tabaková firma, ktorá sa transformuje z klasických cigariet na bezdymové zariadenia pre dospelých užívateľov. Ambíciou Philip Morris je prestať vyrábať a predávať klasické cigarety a neustále sa snažiť pomáhať dospelým fajčiarom, ktorí nedokážu alebo nechcú prestať fajčiť klasické cigarety.

A prečo to spomínam? Tak ako sme špička v priemysle, tak chceme byť najlepší aj pre ľudí – zamestnancov. Prinášame niečo iné, nové a to je našou výnimočnosťou. A my rovnako chceme ľudí, ktorí očakávajú výzvy, ktorí chcú využiť svoje schopnosti a ktorí sú radi súčasťou niečo inovatívneho. Sme trend-setterom v nastavovaní HR trendov a firemnej kultúry. Sme bežcami na dlhé trate.

menuLevel = 2, menuRoute = news/pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = news, homepage = false
09. jún 2023 09:18