StoryEditor

DOMINIK HRABČÁK: DOBRÁ BUSINESS STRATÉGIA JE ZÁKLADOM PRE POCHOPENIE ROZDIELU MEDZI KLIENTOM A PARTNEROM

04.12.2023, 00:00

Rozhovor so skúseným business stratégom zo spoločnosti dabl. o vytváraní dlhodobých a kvalitných partnerstiev.

1. Business Development môžeme definovať ako vytváranie strategických príležitostí pre spoločnosť alebo organizáciu. V čom podľa teba spočíva umenie tohto remesla konkrétne v marketingu?

“Ako marketér vnímam business development ako umenie a vedu zároveň. Predstavte si to ako šachovú partiu, kde každý ťah má svoj význam a môže ovplyvniť výsledok hry. Je to o tom, ako sa prispôsobiť a využiť príležitosti, ktoré sa vynárajú v neustále sa meniacom prostredí. Ako sa trh vyvíja, musíme byť pripravení zmeniť prístup, objavovať nové príležitosti a vytvárať nové produkty alebo služby. Keď ku expertíze pridáme ľudskosť a empatiu, budovanie vzťahov s klientami naberá úplne nové rozmery,” vysvetľuje Dominik Hrabčák, business stratég spoločnosti dabl.

2. Akým spôsobom je možné vybudovať, a tiež udržiavať kvalitné obchodné vzťahy s partnermi?

“Každý vzťah (nielen obchodný) si vyžaduje čas, starostlivosť a úprimnú pozornosť. Nejde len o biznis, ide o vzájomnú dôveru a chápanie. Budovanie kvalitných vzťahov v podnikaní zahŕňa tiež efektívnu komunikáciu a plnenie záväzkov. Osobne sa považujem za spojku medzi našou agentúrou a partnermi, kde nás každý úspech i neúspech spája a učí. Dôležité je aktívne počúvať, snažiť sa úprimne pochopiť potreby druhej strany, no tiež vedieť priznať svoje slabé stránky. To niekedy môže znamenať, že mu ukážeme cestu, ktorá by bola pre neho lepšou a nie nevyhnutne spojenou s nami. Rozvíjanie týchto vzťahov vyžaduje trpezlivosť, empatiu, odbornosť a pedantnosť. Vzťahy s našimi partnermi si nesmierne vážim.”

3. Podľa čoho je možné identifikovať, či má partnerstvo dlhodobý potenciál?

“Pri hľadaní partnerov nejde len o čísla a výnosy. Vždy sa snažím nájsť synergiu, spoločné hodnoty a dlhodobú víziu. Keď sa stretnú dve spoločnosti, ktoré majú rovnaké ciele a hodnoty, mágia začne fungovať. Spolupráca by mala byť vzájomne prospešná a prispievať k rastu obidvoch strán. Tiež ale nesmieme zabudnúť na vzájomný rešpekt. Nestávame sa zamestnancom klienta, ale jeho partnerom na ceste pri hľadaní nových riešení. Na toto v dnešnej dobe klienti žiaľ často radi zabúdajú.”

image
dabl.sk

4. V ktorom štádiu komunikácie alebo spolupráce sa z tvojho pohľadu najviac prehlbuje dôvera medzi agentúrou a jej partnerom?

“Dôvera je základným pilierom každého vzťahu, najmä v oblasti marketingu a business developmentu. Z mojej skúsenosti sa dôvera medzi agentúrou a jej partnerom najviac prehlbuje v momentoch, ktoré si vyžadujú spoločnú prácu pri riešení nečakaných výziev alebo problémov. Pre prehlbovanie dôvery je to kľúčová fáza. V tomto momente sa ukazuje pravá sila vzťahu. Spoločné prekonávanie prekážok, hľadanie riešení a ochota ísť nad rámec základných očakávaní ukazujú skutočný záväzok k partnerstvu. Tento proces nielenže testuje, ale zároveň posilňuje vzájomné väzby. Keď obidve strany hovoria otvorene o svojich cieľoch, obavách a potrebách, vytvára to základ pre pevný a trvalý vzťah. Je dôležité ukázať, že ste ochotní počúvať, učiť sa a adaptovať sa na potreby a očakávania partnera. Ako človek sa preto snažím byť nielen poskytovateľom služieb, ale aj skutočným partnerom, na ktorého sa klienti môžu vždy spoľahnúť.”

5. Akým spôsobom je potrebné adaptovať sa na klientov v prístupe k nim, vzhľadom na často veľmi špecifické potreby a ciele?

“Každý klient je jedinečný, s vlastnými špecifickými cieľmi, KPI‘s, kultúrou a očakávaniami. Moja úloha spočíva v tom, aby som pochopil túto jedinečnosť a prispôsobil im naše služby presne na mieru. Znamená to nielen vedieť, čo predávajú alebo aké služby poskytujú, ale tiež rozumieť ich trhovým cieľom, konkurencii, cieľovej skupine a kultúre firmy. Často to vyžaduje hlboké ponorenie sa do ich podnikateľského prostredia prostredníctvom stretnutí, prieskumov, analýz trhu a spätných väzieb od zákazníkov. Rozumiem, že to, čo funguje pre jedného klienta, nemusí byť účinné pre iného, a preto je dôležité mať flexibilný a kreatívny prístup.”

6. Marketingové agentúry sa už dnes zväčša nelíšia svojim portfóliom služieb a ich kvalitou, ako skôr svojim prístupom a jednaním. Čo vnímaš ako najväčšiu pridanú hodnotu modernej agentúry novej generácie?

“Z môjho pohľadu spočíva pridaná hodnota v niekoľkých kľúčových aspektoch: strategické poradenstvo, inovácie a kreativita, personalizovaný prístup, dlhodobé partnerstvá, merateľné výsledky a transparentnosť. Ak dokáže agentúra svojim partnerom pomáhať vidieť veci z nadhľadu, môžeme o nej hovoriť ako o modernej.”

image
dabl.sk

7. V čom sa líši dabl. a čo vašu agentúru najviac charakterizuje?

dabl. tvorí zanietený tím kreatívcov, stratégov a inovátorov. Sme hrdí na našu schopnosť prinášať originálne a efektívne riešenia pre našich klientov. Naša kultúra je založená na otvorenosti, spolupráci a neustálom hľadaní nových a lepších spôsobov, ako dosiahnuť úspech. Verím, že najlepšie nápady prichádzajú zo srdca – z vášne a tvorivosti mňa a mojich kolegov. Vzájomne sa povzbudzujeme, aby sme mysleli mimo zabehnutých rámcov a prinášali riešenia, ktoré sú originálne a často aj odvážne. Snažíme sa, aby každá kampaň a projekt boli nielen esteticky príťažlivé, ale aby tiež odzrkadľovali hĺbkové porozumenie a empatiu k potrebám našich klientov. Aj keď hrá v našom tvorivom procese kľúčovú úlohu srdce, každý náš krok je pevne zakorenený v strategickej presnosti a analytickom myslení. Naše riešenia sú dôkladne premyslené a navrhnuté tak, aby dosahovali konkrétne obchodné ciele. Tento prístup zabezpečuje, že naša kreativita nie je samoúčelná a každá kampaň má jasný a merateľný dopad na biznis našich klientov. Najlepšie to však vysvetľuje naše motto: Tvorené srdcom, schválené mysľou."

8. Pre koho je dabl. ideálnym partnerom?

“Sú to spoločnosti, ktoré nás budú vnímať nielen ako poskytovateľa služieb, ale ako strategického partnera, s ktorým môže rásť a dosahovať úspechy. Pre nás je ideálnym partnerom ten, kto je pripravený ísť na túto vzrušujúcu cestu plnú inovácií, kreativity a úspechu spoločne s nami.”

9. Čo si z tvojich skúseností klienti na Slovensku najviac všímajú a oceňujú?

“Z mojich skúseností som zistil, že klienti tu majú určité špecifické preferencie a očakávania, ktoré výrazne ovplyvňujú ich spoluprácu s marketingovými agentúrami. V prvom rade si všímajú osobný prístup. Tento aspekt je pre nich dôležitý, pretože ocenia, keď cítia, že sú viac než len ďalším číslom v portfóliu agentúry. Chcú cítiť, že sú dôležití, čo sa často premietne na úrovni angažovanosti a entuziazmu zo strany agentúry.”

image
dabl.sk

10. Kde naopak podľa teba prichádza k najväčším nedorozumeniam pri nastavovaní vzájomných očakávaní?

“Myslím si, že už samotné očakávania môžu byť veľkým zdrojom nedorozumenia. Dôkladné nastavovanie a manažovanie očakávaní je preto niečo, čo by malo predchádzať každej spolupráci. Je našou úlohou jasne vyjadriť reálnosť a dosiahnuteľnosť akýchkoľvek míľnikov a cieľov z nášho pohľadu, a tiež potrebný čas a nástroje na ich dosiahnutie.”

11. Akým spôsobom si udržuješ prehľad o trhu, obchodných praktikách a trendoch v tomto segmente?

“Každým možným. Pravidelným štúdiom, pozorovaním, experimentovaním, navštevovaním konferencií a seminárov. Tieto podujatia mi poskytujú príležitosť stretnúť sa s inými profesionálmi v oblasti, zdieľať skúsenosti a učiť sa od lídrov v odvetví. V rámci dabl. sa tiež veľa učíme od seba navzájom. Ten kto chce rásť, rásť bude.”

12. O ktorých nadčasových hodnotách by sa dalo povedať, že sú dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým?

“Najdôležitejšou hodnotou je pre mňa autenticita. V dobe, keď sme všetci bombardovaní nekonečným množstvom informácií a reklám, je autenticita značky čoraz dôležitejšia. Ľudia hľadajú značky, ktoré sú pravdivé, transparentné a ktorých posolstvo je konzistentné s tým, čo naozaj robia. Autentickosť pomáha budovať dôveru a dlhodobé vzťahy. Ďalšou kľúčovou hodnotou je udržateľnosť. V čase rastúcej obavy o životné prostredie a spoločenskú zodpovednosť sa od značiek a spoločností očakáva, že budú konať zodpovedne. Udržateľné praktiky a záväzky k ochrane životného prostredia a sociálnej zodpovednosti sú nielen etické, ale stávajú sa aj dôležitým faktorom pri rozhodovaní spotrebiteľov.”

image
dabl.sk

13. Minulý týždeň si dabl. prevzal ocenenie Zlatá Stolička za najlepšieho zamestnávateľa roka medzi marketingovými agentúrami. Ako vnímaš prvenstvo práve v tejto kategórii?

“Dlhodobo sa usilujeme o vytvorenie prostredia, kde sa každý člen tímu cíti cenený, podporovaný a má priestor pre svoj osobný a profesionálny rast. Získanie tohto ocenenia je tak veľmi povzbudzujúce a ukazuje, že ideme správnym smerom.”

menuLevel = 2, menuRoute = news/pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = news, homepage = false
12. apríl 2024 19:18