StoryEditor

Tretí ročník súťaže Marketing Talents of the Year spoločnosti Mondelez aj so slovenským zastúpením

02.12.2014, 13:53

V závere novembra prebehla dvojdenná súťaž mladých marketérov, ktorú vyhral tím s názvom „Value for Mon(k)ey“ zložený zo štyroch študentov Vysokej školy ekonomickej v Prahe v zložení: Martin Lebduška, Jakub Barvínek, Jan Chochol a Martin Palounek. Unikátnym projektom „Marketing Talents of the Year“ každý rok vrcholí dlhodobá spolupráca katedry marketingu Fakulty podnikohospodářské na VŠE v Prahe a spoločnosti Mondelez. Tento rok sa k spolupráci pridala aj Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

Z celkového počtu 11 prihlásených tímov (päť z Čiech a šesť zo Slovenska) do finále postúpili štyri tímy z Čiech a dva tímy zo Slovenska. Každý tím mal štyroch členov, ktorí dostali jedinečnú príležitosť prehĺbiť svoje teoretické vedomosti získané pri štúdiu a vyskúšať si prostredníctvom simulačného softvéru Markops od spoločnosti StartX marketing v praxi. Tento program pre simuláciu marketingovej reality používajú najlepšie svetové ekonomické univerzity a mnoho nadnárodných korporácií. Študenti mali predviesť, ako sú schopní si poradiť so všetkými nástrahami skutočného biznisu a doviesť svoju firmu, ktorá pôsobí na trhu cukroviniek, k najvyššej hodnote pre akcionárov. Okrem toho museli byť všetci súťažiaci schopní obhájiť svoje rozhodnutia pred top manažérmi spoločnosti Mondelez, zástupcom Vysokej školy ekonomickej v Prahe a Ekonomickej univerzity v Bratislave (EUBA). Tento rok tímy realizovali 3 simulačné kolá doma a 3 v priestoroch spoločnosti.

Spoločnosť Mondelez spolupracuje s Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity (OF EUBA) na takomto type projektu po prvýkrát. „Súťaž ako táto výrazne prispieva k zblíženiu akademickej sféry a najmä študentov k hospodárskej praxi. Na reálnej case study si môžu overiť svoje teoretické vedomosti a priamo ich aplikovať v praxi v modelovej situácii," uviedol k spolupráci Peter Drábik, prodekan pre PR Obchodnej fakulty EUBA.

Celá akcia prebiehala dva dni, počas ktorých sa hodnotilo, ako si ktorý tím poradil s programom Markops, ako spolu jednotliví členovia tímu spolupracovali a ako dokázali spoločne odprezentovať svoje výsledky. Študenti počas projektu pracovali nielen so simulačným programom, ale v rámci workshopov sa zoznámili aj s pracovným prostredím a s prácou na najrôznejších oddeleniach spoločnosti Mondelez Czech Republic, v ktorej priestoroch sa celá akcia uskutočnila. Na záver prebehlo slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie certifikátov a hlavných cien tým najlepším.

„Mám veľkú radosť, že sa nášmu tímu podarilo uspieť v tak silnej konkurencii oboch krajín, ktorá sa v tomto ročníku súťaže zišla. Veľkým prínosom pre nás určite bola možnosť nahliadnuť do skutočnej praxe, pretože v škole ide predovšetkým o teóriu," hovorí Martin Lebduška, člen víťazného tímu Value for Mon(k)ey, a dodáva: „Veľmi si vážime získaný certifikát za víťazstvo, ktorý pre nás bude určite výhodou pri hľadaní si práce po ukončení štúdia."

Rastislav Strhan, odborný asistent Katedry tovaroznalectva a kvality tovaru OF EUBA a člen hodnotiacej komisie, uviedol: „Účasť na súťaži Marketing Talents of the Year bola pre mňa veľmi prospešnou osobnou, ľudskou, odbornou aj profesionálnou skúsenosťou. Pri úvodnom príhovore som použil paralelu medzi športom a touto súťažou – Učiteľ má v tomto prípade v športe ekvivalent v podobe trénera. Predstavte si však trénera mužstva, ktoré nehrá žiadnu súťaž a neabsolvuje žiadne súťažné zápasy. Lebo taká je pozícia učiteľa. Pripravuje študentov do praxe, spätnú väzbu okrem snahy na „tréningoch“ nedostáva vôbec alebo veľmi oneskorene. Konfrontácia študentov rôznych škôl a rôznych krajín s reálnymi trhovými rozhodnutiami však veľmi rýchlo a jasne odhalí chyby a nedostatky, ktoré sa počas „prípravy“ nemuseli prejaviť. Zároveň ide o to, aby učiteľ bol schopný a ochotný učiť sa, identifikovať silné a slabé stránky svojej práce a snažiť sa o neustále zlepšovanie. Možno sa to zdá byť divné, ale aj ako porotca som sa v súťaži Marketing Talents of the Year veľa naučil a dúfam, že sa mi podarí skúsenosti a poznatky preniesť do vzdelávacieho procesu.“

Spoločnosť Mondelez je jedným z najžiadanejších zamestnávateľov nielen u absolventov Vysokej školy ekonomickej v Prahe či Ekonomickej univerzity v Bratislave. Každoročne sa do trainee programov hlásia desiatky mladých absolventov alebo študentov posledných ročníkov vysokých škôl.

Zdroj: Omnipublic Consulting

menuLevel = 2, menuRoute = news/tlacove-spravy, menuAlias = tlacove-spravy, menuRouteLevel0 = news, homepage = false
16. jún 2024 20:35