pixabay.com
StoryEditor

NBÚ by mohol škodlivý online obsah blokovať aj v budúcnosti, so súhlasom súdu

06.05.2022, 17:50
Autor:
TASRTASR
Blokovanie by sa malo týkať domény, používateľského účtu či kanálu na sociálnych sieťach.

Možnosť zablokovať škodlivý obsah alebo aktivity v kybernetickom priestore v súvislosti s tzv. hybridnými hrozbami by mohla Národnému bezpečnostnému úradu (NBÚ) ostať aj v budúcnosti.

V súčasnosti má jeho oprávnenie obmedzenú platnosť. Po novom by potreboval súhlas súdu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorý je v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Podnet na vydanie rozhodnutia o blokovaní musí úradu doručiť subjekt verejnej moci alebo verejnej správy so zákonom zverenou právomocou a pôsobnosťou v oblasti bezpečnosti a obrany štátu, na základe čoho úrad v prípade, ak má za to, že blokovanie je nevyhnutné, požiada príslušný súd o predchádzajúci súhlas s blokovaním, vysvetľuje návrh NBÚ. Mechanizmus vychádza zo vzorov v zákone o ochrane pred odpočúvaním a v zákone o hazardných hrách.

Blokovanie by sa malo týkať online obsahu, napríklad domény, používateľského účtu či kanálu na sociálnych sieťach, ktoré majú alebo môžu mať za následok poškodenie alebo ohrozenie bezpečnostných, zahraničnopolitických alebo hospodárskych záujmov SR s cieľom oslabenia Slovenska bez formálneho vyhlásenia vojny.

​Do zákona sa má doplniť tiež ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že k blokovaniu sa má pristúpiť len vtedy, ak je to nevyhnutné a spôsobom primeraným vo vzťahu k následkom na majetku, právam a právom chránených záujmov iných osôb.

Rozhodnutie o blokovaní, ako aj informáciu o zrušení rozhodnutia o blokovaní, má úrad zverejňovať na svojom webovom sídle. Správu o vydaných rozhodnutiach o blokovaní by malo tiež NBÚ každoročne predkladať osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady SR.

Navrhovaná účinnosť zákona je od 1. októbra 2022.

Súčasné oprávnenie NBÚ blokovať škodlivý obsah má obmedzenú platnosť. Jej prijatie bolo reakciou na mimoriadnu bezpečnostnú situáciu, ktorá vznikla po ruskej agresii na Ukrajine. Predloženie novely zdôvodnil úrad práve pretrvávajúcou možnosťou ohrozenia bezpečnosti SR pre vojnu na Ukrajine. Dosiaľ úrad zablokoval štyri internetové stránky: Hlavný denník, Hlavné správy, Infovojnu a Armádny magazín.

23. máj 2022 16:28